----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 320: Terminologia nieruchomości dochodowych

PRESCRIPTIVE EASEMENT (inna nazwa: easement by presciption) – udogodnienie / służebność przez przedawnienie / zasiedzenie: Strona starająca się o uzyskanie udogodnienia przez przedawnienie lub zasiedzenie musi wykazać, że nieprzerwanie korzystała z czyjejś własności przez okres ustalony przez prawo (prescriptive period). W zależności od stanu, okres ten wynosi pomiędzy 10 a 21 lat (w Illinois – 20 lat). Służebność gruntowa uzyskana przez przedawnienie często dotyczy własności letniskowych, które są rzadko pilnowane i odwiedzane przez właścicieli. Przykładowo, sąsiad korzystający z czyjejś prywatnej drogi w celu dojazdu na skróty do drogi publicznej może uzyskać udogodnienie po upływie okresu ustalonego przez prawo stanowe pod warunkiem, że korzystał z tej drogi regularnie i nieprzerwanie (continuous use), bez zgody właściciela (adverse use), oprócz właściciela był jej wyłącznym użytkownikiem (exclusive use), oraz że korzystał z niej w sposób jawny i notoryczny (notorious use), tzn. w taki sposób, że na pewno właściciel drogi musiał o tym wiedzieć. Kiedy mija ustawowy termin, korzystanie z udogodnienia bez zgody właściciela ulega przedawnieniu i może uzyskać status udogodnienia bezterminowego. Aby przeciwdziałać uzyskaniu udogodnienia przez przedawnienie / zasiedzenie, właściciel nieruchomości wystawia znak informujący, że korzystanie z jego własności jest dozwolone. Wtedy strona starająca się o udogodnienie nie będzie w stanie spełnić warunku „korzystania bez zgody właściciela” (adverse use).  

PRIORITY OF LIENSpierwszeństwo prawa zatrzymania / zastawu: termin, który odnosi się do kolejności, według której zostają zaspokojone poszczególne roszczenia finansowe, kiedy sąd wydaje nakaz sprzedaży nieruchomości w celu spłaty zadłużeń, które ją obciążają. Ogólna zasada stanowi, że pierwszeństwo ma to roszczenie, które zostało najwcześniej zarejestrowane w archiwach powiatu, w którym położona jest nieruchomość. Wyjątkiem od tej reguły są podatki od nieruchomości oraz specjalne podatki od ulepszeń publicznych (special assessment tax), które zawsze mają pierwszeństwo przed innymi roszczeniami bez względu na to, kiedy zostały zarejestrowane.  

PRIVATE WELL WATER TEST badanie wody z prywatnej studni: test laboratoryjny, który powinien być przeprowadzony raz w roku na zlecenie właściciela nieruchomości z prywatną studnią; badanie wykrywa obecność w wodzie bakterii, ołowiu (lead), azotanu (nitrate), lotnych związków organicznych (volatile organic compounds), pestycydów (pesticides), radu (radium), arszeniku (arsenic), itp.; przeprowadzenie testu jest zwykle wymagane przez potencjalnych nabywców nieruchomości oraz przez instytucję udzielającą pożyczki hipotecznej finansującej kupno.

PROFESSIONAL INSPECTIONS AND INSPECTION NOTICES profesjonalne inspekcje i zawiadomienia o inspekcjach: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości określająca prawo nabywcy do przeprowadzenia profesjonalnych inspekcji, (np. inspekcji stanu technicznego domu, obecności farb ołowiowych, radonu, pleśni, itp.), oraz sposobu zawiadamiania właściciela nieruchomości o terminie planowanych inspekcji.

PROGRESSION podwyższenie wartości przez sąsiadujące nieruchomości: nieruchomość o niskim standardzie i jakości, znajdująca się w pobliżu domów o wysokim standardzie, zyskuje na swojej wartości.

PROMISSORY NOTE weksel, skrypt dłużny: dokument zawierający obietnicę spłacenia określonej sumy określonej osobie lub instytucji na zasadach ustalających okres spłacania długu, metodę spłat oraz oprocentowanie. Przy zaciągnięciu pożyczki hipotecznej (mortgage loan) jest to jeden z dokumentów podpisywanych przez pożyczkobiorcę podczas zamknięcia transakcji kupna nieruchomości.

PROPERTY MANAGEMENT zarządzanie nieruchomością: specjalizacja skupiającą zarządców nieruchomości (property managers), zatrudnionych głównie przez właścicieli budynków czynszowych (apartment buildings) i nieruchomości inwestycyjnych. Zakres ich obowiązków określony jest w umowie o zarządzie nieruchomością (property management agreement), i zwykle obejmuje szukanie i kwalifikowanie nowych lokatorów, zamawianie niezbędnych napraw, odbieranie od lokatorów czynszu (rent money), prowadzenie rachunkowości dotyczącej wynajmu, płacenie rachunków za użyteczności, itp.  

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645   
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         
Web: www.CaretRealty.com

 

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location