----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce
część 343

100-YEAR FLOOD – powódź stuletnia: termin używany do określenia stopnia ryzyka powodzi i oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi w ciągu roku wynosi 1%. Na przestrzeni stulecia jest to prawdopodobieństwo, które wynosi dokładnie 63.4%. Nie należy tego terminu rozumieć dosłownie – nie jest to powódź, która wystąpiła 100 lat temu. Analogicznie, powódź pięćsetletnia (500-year flood) oznacza, że prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi w ciągu roku wynosi 0.2%.

10-DAY NOTICE TO TERMINATE TENANCY – 10-dniowe wypowiedzenie umowy najmu: pisemne zawiadomienie informujące o wypowiedzeniu umowy wynajmu z 10-dniowym wyprzedzeniem w związku z naruszeniem przez lokatora postanowień umowy innych niż płacenie czynszu. W Chicago lokator może naprawić szkody wyrządzone w wyniku naruszenia umowy w ciągu 10 dni od otrzymania zawiadomienia. Jeśli szkody nie zostaną naprawione w terminie, może to stać się podstawą do złożenia pozwu o eksmisję.

30-DAY NOTICE TO TERMINATE TENANCY– 30-dniowe wypowiedzenie umowy najmu: pisemne zawiadomienie informujące o wypowiedzeniu umowy wynajmu z 30-dniowym wyprzedzeniem stosowane przez właściciela nieruchomości, który pragnie rozwiązać umowę z miesiąca na miesiąc (month-to-month) bez podania konkretnej przyczyny.

5-DAY NOTICE TO TERMINATE TENANCY (inna nazwa: 5-day notice for nonpayment of rent) – 5-dniowe wypowiedzenie umowy najmu/5-dniowe wypowiedzenie za niepłacenie czynszu: pisemne zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy wynajmu dające lokatorowi 5 dni na uregulowanie należności za zaległy czynsz. Niezapłacenie zaległego czynszu w terminie określonym w zawiadomieniu może stać się podstawą do złożenia pozwu o eksmisję.

ACKNOWLEDGMENT (inna nazwa: notarization) – potwierdzenie podpisu / notaryzacja: oświadczenie, że osoba składająca podpis pod dokumentem, np. pod aktem przekazania własności, czyni to z nieprzymuszonej woli, oraz że jej podpis jej autentyczny. Do poświadczenia podpisu upoważniony jest m.in. notariusz publiczny (Notary Public), sędzia (Judge), urzędnik powiatu (County Clerk), oraz urzędnik sądowy (Clerk of the Court).

ACRE – akr: jednostka powierzchni gruntów równa 4840 jardów kwadratowych, czyli 43560 stóp kwadratowych (około 4047 m2, czyli 0,4 hektara).

AGENCY DISCLOSURE – ujawnienie informacji dotyczące przedstawicielstwa: wyjaśnienie złożone na piśmie przez agenta dotyczące roli, którą pełni on w danej transakcji, stosowane szczególnie w sytuacji, kiedy potencjalny nabywca lub sprzedający nie jest reprezentowany przez swojego agenta i istnieje możliwość podwójnego przedstawicielstwa (dual agency), które jest niezgodne z prawem, jeśli nie jest ujawnione. 

ALC (Accredited Land Consultant) – Akredytowany Konsultant Obrotu Gruntami: kwalifikacja zawodowa przyznawana przez Krajowe Stowarzyszenie Realtorów® (NAR National Association of Realtors®) agentom nieruchomości, którzy ukończyli dodatkowe szkolenia uzyskując specjalizację w usługach oferowanych nabywcom nieruchomości. 

APARTMENT – mieszkanie: ogólne określenie używane w odniesieniu do mieszkań, które nie są mieszkaniami własnościowymi, np. apartment for rent (mieszkanie do wynajęcia).

APARTMENT BUILDING – blok mieszkalny (w którym zwykle znajdują się mieszkania wynajmowane).

APPRAISAL FEE – opłata za wycenę nieruchomości: część kosztów zamknięcia transakcji. Jednym z warunków uzyskania pożyczki hipotecznej jest wycena nieruchomości sporządzona przez licenjconowanego rzeczoznawcę majątkowego (appraiser). Koszty związane z wyceną ponosi zwykle nabywca nieruchomości.

ASBESTOS HOME INSPECTION – inspekcja domu na obecność azbestu: inspekcja przeprowadzona przez licencjonowanego inspektora azbestów (asbestos inspector), który pobiera z terenu nieruchomości próbki wątpliwych materiałów izolacyjnych i przesyła je do laboratoryjnej analizy; usunięcie azbestu (asbestos abatement) może zostać przeprowadzone tylko przez wykwalifikowanych i licencjonowanych wykonawców

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645      
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location