----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 281

EMINENT DOMAIN – prawo państwa do przejęcia nieruchomości na cele publiczne: jeśli rząd stanowy nie jest w stanie wynegocjować kupna nieruchomości od prywatnej osoby, może skorzystać z prawa do przejęcia danej nieruchomości na drodze sądowej (zobacz condemnation). Agencja rządowa zobowiązana jest określić cel projektu, który ma służyć dobru publicznemu (np. budowa nowej autostrady, szpitala, biblioteki, itp.) oraz zapewnić właścicielowi sprawiedliwą rekompensatę (just compensation) za przejętą nieruchomość. Prawo to budzi wiele kontrowersji, ponieważ wielu właścicieli czuje się „wywłaszczona”, jak również pojęcie „dobra publicznego” nie zawsze jest jednoznacznie określone. Najbardziej znanym przykładem zastosowania eminent domain w ostatnich latach było przejęcie prywatnych nieruchomości na cele rozbudowy lotniska O’Hare w Chicago. Eminent domain jest prawem kontrowersyjnym, gdyż zawsze znajdą się osoby poszkodowane, które mogą poczuć się „wywłaszczone” ze swojej posiadłości.

CONDEMNATION – procedura przejęcia prywatnej nieruchomości przez państwo: czynności sądowe podjęte przez agencję rządową w celu przejęcia prywatnej nieruchomości na cele publiczne (zobacz eminent domain). Nieruchomość, która w zamian za sprawiedliwą rekompensatę zostaje odebrana prywatnemu właścicielowi określana jest jako condemned property. Termin pochodzi od słowa condemn, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza „potępić” lub „skazać”. Condemned building to budynek „skazany” na wyburzenie dla dobra publicznego.

ESCHEAT – przejście nieruchomości bezdziedzicznej na rzecz państwa: jeśli właściciel nieruchomości umiera nie pozostawiając po sobie testamentu ani żadnych spadkobierców, jego nieruchomość zostaje przejęta przez państwo. Prawo to nie ogranicza w żaden sposób posiadania nieruchomości za życia właściciela. Intencją administracji państwowej jest jedynie „zaopiekowanie się” nieruchomością, która po śmierci właściciela została bezpańska i opuszczona.

TAXATION – opodatkowanie: jeden z przywilejów państwa, na który właściciele nieruchomości nie mają absolutnie żadnego wpływu. Rząd nakłada na każdą nieruchomość podatki od nieruchomości (real estate taxes) na cele publiczne i utrzymanie administracji państwowej (istnieją od tej reguły wyjątki, ponieważ zwolnione od podatków są na przykład kościoły). Jeśli właściciel nieruchomości zalega z opłatą podatków, agencja rządowa ma prawo do sprzedaży danej nieruchomości w celu uzyskania środków finansowych na zapłacenie zaległych podatków (tax sale).

POLICE POWER – władza policyjna: prawo administracji stanowej do wprowadzania i egzekwowania praw chroniących porządek, bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. W odniesieniu do nieruchomości władza policyjna pozwala administracji stanowej i lokalnej na wprowadzanie m.in. praw o ochronie środowiska (environmental protection laws), przepisów budowlanych (building codes), oraz zarządzeń dotyczących podziału na strefy (zoning ordinances).

ZONING ORDINANCE – zarządzenie dotyczące podziału na strefy: zarządzenie wydanie przez władze miejskie określające szczegółowo, jakiego typu nieruchomości mogą znajdować się w danej strefie. Strefy mieszkalne (residential zones) podzielone są na kilka kategorii. Np. w strefie mieszkalnej o niskim zagęszczeniu (low density residential zone) znajdują się wyłącznie domy jednorodzinne, natomiast w strefie o wysokim zagęszczeniu (high density residential zone) budynki apartamentowe i bloki mieszkalne. Każde miasto wydaje swoje własne zarządzenia, więc nie istnieje jednolite nazewnictwo poszczególnych stref. Np. w Arlington Heights strefa domów jednorodzinnych określana jest jako one family dwelling district, w Schaumburg natomiast podobna strefa to single family residence district.

BUILDING CODE – przepisy budowlane: zarządzenie władz miejskich określające szczegółowo wymagania konstrukcyjne dla budynków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia obywateli.

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645     
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Web: www.CaretRealty.com

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Skomentuj artykul jako pierwszy

Skomentuj

Komentuj jako gosc.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location