----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 319: Terminologia nieruchomości dochodowych

PMI (private mortgage insurance) – prywatne ubezpieczenie długu hipotecznego: ubezpieczenie chroniące wierzyciela hipotecznego przed stratami finansowymi na wypadek zaniedbania spłat kredytu przez dłużnika hipotecznego. Zwykle PMI jest wymagane, kiedy wpłata własna (downpayment) jest niższa niż 20% ceny sprzedaży (sales price), innymi słowy kiedy współczynnik pożyczki hipotecznej do wartości nieruchomości (loan-to-value ratio, w skrócie LTV) wynosi ponad 80%. Wysokość naliczanego ubezpieczenia zależy od wysokości wpłaty własnej. Jeśli byłoby to na przykład 10%, przy stałej 30-letniej pożyczce na $200,000 ubezpieczenie PMI wynosiłoby około 0.5 % rocznie, czyli byłby to dodatkowy koszt w wysokości około $83 miesięcznie, oprócz spłaty głównej sumy pożyczki i odsetek.

POB (point of beginning) – punkt początkowy: punkt, od którego rozpoczyna się prawny opis nieruchomości metodą odległości i kierunków (metes-and-bounds method).

police power – władza policyjna: prawo administracji stanowej do wprowadzania i egzekwowania praw chroniących porządek, bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. W odniesieniu do nieruchomości władza policyjna pozwala administracji stanowej i lokalnej na wprowadzanie m.in. praw o ochronie środowiska (environmental protection laws), przepisów budowlanych (building codes), oraz zarządzeń dotyczących podziału na strefy (zoning ordinances).

POST-CLOSING POSSESSION – posiadanie nieruchomości po zamknięciu transakcji: klauzula w kontrakcie sprzedaży / kupna nieruchomości określająca warunki w sytuacji, kiedy nabywca nie przekazuje posiadania nieruchomości w dniu zamknięcia transakcji. Klauzula ta jest często stosowana, kiedy były właściciel nieruchomości potrzebuje więcej czasu na przeprowadzkę lub zamknięcie innej transakcji.

POTENTIAL GROSS INCOME – potencjalny dochód brutto: maksymalny dochód, który mógłby przynieść najem danej nieruchomości w ciągu roku, zakładając, że wszystkie lokale w budynku byłyby wynajęte i nie byłoby strat spowodowanych nieterminową płatnością czynszu przez lokatorów.

POTENTIAL SHORT SALE – potencjalna sprzedaż bez pokrycia: sytuacja, w której broker zajmujący się marketingiem nieruchomości ma podstawy sądzić, że ewentualna cena sprzedaży może być niewystarczająca do pokrycia zadłużenia hipotecznego i kosztów zamknięcia transakcji, a właściciel nie posiada wystarczających środków finansowych do pokrycia różnicy.

PRE-APPROVAL – wstępne zatwierdzenie: wstępne zatwierdzenie pożyczki hipotecznej przez instytucję finansową, przygotowane w formie pisma wstępnie zatwierdzającego pożyczkę (pre-approval letter), który potencjalny nabywca przedstawia właścicielowi nieruchomości wraz z ofertą kupna.

PREPAID ITEMS – nadpłacone kwoty: kwoty nadpłacone przez sprzedającego, które nie zostały przez niego w pełni wykorzystane do dnia zamknięcia transakcji, np. miesięczna opłata administracyjna za mieszkanie (association fee). Nabywca zobowiązany jest zwrócić sprzedającemu proporcjonalną część danej kwoty podczas zamknięcia transakcji.

PREPAYMENT PENALTY – kara za przedterminowe spłacenie pożyczki: kara obciążająca pożyczkobiorcę w przypadku przedterminowego spłacenia pożyczki. Instytucje pożyczkowe nie mogą stosować tych kar w przypadku pożyczek hipotecznych ubezpieczonych przez rząd federalny.

PRETAX INCOME – dochód przed opodatkowaniem: kwota dochodu z nieruchomości dochodowej lub innej inwestycji bez uwzględnienia podatku dochodowego.

PRIME RATE (inna nazwa: prime interest rate) – podstawowa stopa procentowa: najniższa stopa procentowa, według której bank udziela pożyczek krótkoterminowych swoim najbardziej wiarygodnym klientom; ma duży wpływ na ustalenie stóp procentowych innych oferowanych pożyczek, łącznie z pożyczkami hipotecznymi.

PRINCIPLE OF SUPPLY AND DEMAND – prawo podaży i popytu: wartość nieruchomości uzależniona jest między innymi od ilości nieruchomości dostępnych na rynku. Im więcej nieruchomości wystawionych na sprzedaż, tym ich ceny stają się bardziej przystępne.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location