----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 321: Terminologia nieruchomości dochodowych

PROPERTY SALE CONTINGENCY warunek sprzedania nieruchomości: jeden z warunków zawartych w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości chroniących nabywcę, który musi sprzedać swoją nieruchomość, aby uzyskać fundusze na sfinansowanie kupna innej nieruchomości będącej przedmiotem kontraktu; niespełnienie tego warunku staje się podstawą unieważnienia kontraktu.

PROPERTY TAX (inne nazwy – ad valorem tax, general real estate tax) – ogólny podatek od nieruchomości: jak wskazuje łacińskie określenie ad valorem (według wartości), ogólny podatek od nieruchomości naliczany jest przez administrację państwową w oparciu o przybliżoną wartość danej nieruchomości. Są pewne kategorie nieruchomości, które zwolnione są od podatków, np. szkoły publiczne, kościoły, szpitale, nieruchomości należące do organizacji charytatywnych lub budynki stanowiące własność rządu stanowego i federalnego.

PSF (per square foor) za stopę kwadratową: określenie stosowane przy podawaniu ceny nieruchomości, kiedy całkowita cena jest przeliczana na cenę za jedną stopę kwadratową powierzchni użytkowej.

pur autre vieprawo własności na okres życia drugiej osoby: rodzaj dożywotniego konwencjonalnego prawa własności, które wygasa nie w momencie śmierci dożywotniego lokatora, lecz w chwili zgonu innej określonej osoby. Przykładowo, pan A. przekazuje dom pani B., która może z niego korzystać aż do śmierci swojej matki, pani C. W chwili śmierci pani C. dom powraca w posiadanie pana A., co określane jest jako powrót do stanu pierwotnego (reversion), lub zostaje przekazana wyznaczonej osobie w formie prawa własności absolutnego (fee simple absolute). Wyznaczona osoba, która przejmuje nieruchomość po wygaśnięciu dożywotniego prawa własności, określana jest jako remainderman.

PURCHASE PRICE cena zakupu: klauzula w kontrakcie określająca cenę sprzedaży nieruchomości oraz sposób, w jaki zostanie ta suma zapłacona, tzn. termin wpłaty i wysokość zaliczki (earnest money) oraz pozostała kwota do uregulowania w dniu zamknięcia transakcji.

QUADPLEX (inne nazwy: fourplex / quadruplex) – budynek czteromieszkaniowy: budynek, w którym znajdują się cztery mieszkania, dwa na parterze i dwa na pierwszym piętrze, zwykle z zewnętrzną klatką schodową (exterior stairwell) prowadzącą na górny poziom; mieszkanie w budynku czteromieszkaniowym określane jest jako quad apartment lub quad condominium; dla porównania, triplex to budynek trzymieszkaniowy, natomiast duplex to dom bliźniak, budynek składający się z dwóch bliźniaczych domów połączonych ze sobą jedną wspólną ścianą.

QUIET TITLE SUIT (inna nazwa: action to quiet title) – rozprawa sądowa o usunięcie defektów tytułu własności: rozprawa w sądzie, której celem jest usunięcie wszelkich cieni i defektów obciążających dany tytuł własności.

QUITCLAIM DEED akt zrzeczenia się własności: typ aktu przeniesienia własności, w którym darczyńca (grantor) przekazuje nabywcy praw (grantee) swoje prawa do nieruchomości, jeśli takowe posiada, bez dokładnego określenia tych praw i bez gwarancji przekazania tytułu własności. Używany jest zwykle w celu usunięcia defektu tytułu własności określanego jako „cień na tytule własności” (cloud on the title). Stosowany jest często przy przy przekazywaniu własności pomiędzy członkami rodziny. 

RACT (re-activated) reaktywowany: skrót stosowany w MLS oznaczający, że dana nieruchomość wróciła na rynek i jest ponownie dostępna, zwykle po rozpadnięciu się kontraktu sprzedaży / kupna.

RADON DISCLOSURE FOR LEASE ujawnienie informacji dotyczących radonu przy wynajmie: standardowy dokument dołączony do kontraktu wynajmu, który jest wymagany w przypadku, kiedy właściciel nieruchomości jest świadomy podwyższonego poziomu radonu w nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia, o czym musi poinformować na piśmie potencjalnego lokatora. Radon, który powstaje w podłożu pod budynkiem i przenika do jego wnętrza gromadząc się w zamkniętym pomieszczeniu (szczególnie w piwnicy z nieodpowiednią wentylacją), może wywołać u ludzi poważne problemy zdrowotne.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645  
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location