----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce
Część 360

EASEMENT BY PRESCRIPTION (inna nazwa: prescriptive easement) – udogodnienie / służebność przez przedawnienie / zasiedzenie: Strona starająca się o uzyskanie udogodnienia przez przedawnienie lub zasiedzenie musi wykazać, że nieprzerwanie korzystała z czyjejś własności przez okres ustalony przez prawo (prescriptive period). W zależności od stanu, okres ten wynosi pomiędzy 10 a 21 lat (w Illinois – 20 lat). Służebność gruntowa uzyskana przez przedawnienie często dotyczy własności letniskowych, które są rzadko pilnowane i odwiedzane przez właścicieli. Przykładowo, sąsiad korzystający z czyjejś prywatnej drogi w celu dojazdu na skróty do drogi publicznej może uzyskać udogodnienie po upływie okresu ustalonego przez prawo stanowe pod warunkiem, że korzystał z tej drogi regularnie i nieprzerwanie (continuous use), bez zgody właściciela (adverse use), oprócz właściciela był jej wyłącznym użytkownikiem (exclusive use), oraz że korzystał z niej w sposób jawny i notoryczny (notorious use), tzn. w taki sposób, że na pewno właściciel drogi musiał o tym wiedzieć. Kiedy mija ustawowy termin, korzystanie z udogodnienia bez zgody właściciela ulega przedawnieniu i może uzyskać status udogodnienia bezterminowego. Aby przeciwdziałać uzyskaniu udogodnienia przez przedawnienie / zasiedzenie, właściciel nieruchomości wystawia znak informujący, że korzystanie z jego własności jest dozwolone. Wtedy strona starająca się o udogodnienie nie będzie w stanie spełnić warunku „korzystania bez zgody właściciela” (adverse use). 

EASEMENT IN GROSS – udogodnienie indywidualne, służebność indywidualna: indywidualne prawo do korzystania z nieruchomości należącej do kogoś innego. Przywileje indywidualne dzielą się na dwie kategorie: 1) komercyjne udogodnienie indywidualne (commercial easement in gross), np. prawo zakładów użyteczności publicznej do poprowadzenia przez czyjeś grunty rurociągu gazowego, przewodów wysokiego napięcia, kabli telekomunikacyjnych, itp.; 2) osobiste udogodnienie indywidualne (personal easement in gross), np. prawo do przejścia przez czyjąś działkę, aby korzystać z przystani dla łodzi. Przywileje te określane są jako „indywidualne”, ponieważ w odróżnieniu do udogodnień gruntowych nie są integralną częścią własności nieruchomej, a stanowią jedynie prawa konkretnych firm lub osób do korzystania z czyjejś własności.  

ECONOMIC OBSOLESCENCE – utrata przydatności ekonomicznej: obniżenie wartości nieruchomości z powodu czynników zewnętrznych, np. w wyniku zamknięcia pobliskiego zakładu przemysłowego, zmianę przepisów dotyczących użytkowania nieruchomości, itp.

EFFECTIVE GROSS INCOME (w skrócie EGI) – efektywny dochód brutto: dochód brutto z najmu nieruchomości obliczany poprzez odjęcie strat spowodowanych przez wskaźnik powierzchni niewynajętej (vacancy rate) oraz zaległości w płatności czynszu przez lokatorów, oraz przez dodanie jakiegokolwiek dodatkowego dochodu, który dana nieruchomość przynosi (np. opłaty za pralnię, parking, itp.).

ELECTROMAGNETIC FIELDS (w skrócie EMFs) – pola elektromagnetyczne: przypuszcza się, że pola elekromagnetyczne wytwarzane przez linie wysokiego napięcia (high-voltage lines) są czynnikiem rakotwórczym i wywołują zmiany hormonalne. Brakuje jednak jednoznacznych dowodów na potwierdzenie tego zagrożenia. Potencjalni nabywcy nieruchomości, którzy są świadomi prawdopodobnej szkodliwości pól elektromagnetycznych, z pewnością nie będą brali pod uwagę domów znajdujących się w pobliżu słupów wysokiego napięcia. 

ENABLING ACT – ustawowe upoważnienie: akt prawny upoważniający instytucję lub agencję do przeprowadzenia pewnych działań. Ponieważ w USA nie istnieją federalne lub stanowe przepisy dotyczące podziału na strefy, administracja stanowa upoważnia władze miejskie do wydawania przepisów dotyczących podziału na strefy na podstawie ustawowych upoważnień (enabling acts).

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location