----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 373

HALF BATH – pół-łazienka: pomieszczenie w domu zawierające jedynie toaletę i umywalkę. Trzy-czwarte łazienki (three-quarter bath) zawiera również prysznic, ale bez wanny, natomiast pełną łazienkę stanowi pomieszczenie z prysznicem i wanną.

HECTARE – hektar: metryczna jednostka powierzchni równa 10 tysięcy metrów kwadratowych. Jeden hektar to około 2,47 akrów, czyli 107,636 stóp kwadratowych. 

HILLSIDE HOUSE – dom zbudowany na pochyłej działce: typ wolnostojącego domu zbudowanego na zboczu wzniesienia, wzgórza, itp., zwykle posiadający piwnicę całkowicie odsłonietą z jednej strony, z której można wyjść na taras (tzw. walk-out basement).

HISTORICAL COST – koszt historyczny: koszt nieruchomości w czasie, kiedy była wybudowana. 

HOLDING COMPANY – spółka holdingowa: spółka, która jest właścicielem innej firmy lub ją kontroluje.

HOME BUILDER WARRANTY POLICY – gwarancja od firmy budowlanej: polisa ubezpieczeniowa chroniąca nabywców nowych domów przed nieprawidłowo wykonanymi pracami budowlanymi, defektami strukturalnymi oraz defektami systemów mechanicznych i elektrycznych.

HOME IMPROVEMENT EXEMPTION – ulga podatkowa zwiaząna z remontem nieruchomości – właściciel nieruchomości, który w swoim domu wykonał prace remontowe podnoszące wartość nieruchomości o sumę do $75,000 (w powiecie Cook), może ubiegać się o to, aby ten wzrost wartości domu nie wpłynął na podniesienie podatku od nieruchomości przezwładze powiatowe przez następne cztery lata.

HOMEOWNER’S INSURANCE POLICY (w skrócie HOI) – polisa ubezpieczeniowa na dom: ubezpieczenie chroniące właściciela domu przed stratami w wyniku zniszczeń spowodowanych przez nieprzewidziane zdarzenia. Podstawowa polisa, określana jako HO1, ubezpiecza nieruchomość m.in. na wypadek uderzenia piorunem lub pożaru, huraganu, wichury, gradu, wybuchu, kradzieży, aktów wandalizmu, zamieszek, szkód wyrządzonych przez wypadki samochodowe lub lotnicze. Poszerzona polisa typu HO2 chroni dom przed szkodami wyrządzonymi m.in. przez ciężar śniegu lub lodu, zamrożenie systemu hydraulicznego, spadające przedmioty, lub nagły wyciek wody z systemu hydraulicznego lub ogrzewczego. Polisa specjalna typu HO3 pokrywa wszystkiego rodzaju straty niewymienione w polisach typy HO1 oraz HO2, za wyjątkiem szkód spowodowanych przez powódź, trzęsienie ziemi, wybuch nuklearny lub wojnę. Za dodatkową opłatą właściciel domu może dołączyć do polisy ubezpiecznie biżuterii, antyków lub innych cennych przedmiotów. HO6 to polisa dla właścicieli mieszkań własnościowych (condominiums) lub spółdzielczych (cooperatives) chroniąca tylko przedmioty znajdujące się w mieszkaniu, gdyż struktura budynków i wspólne elementy (common elements) są ubezpieczone przez ogólną polisę wykupioną przez stowarzyszenie zarządzające osiedlem (condominium association).

HOMEOWNER’S WARRANTY POLICY (inna nazwa: home protection plan) – gwarancja na dom: Polisa ubezpieczeniowa chroniąca nabywców nieruchomości przed ewentualnymi defektami jakiegokolwiek urządzenia lub systemu znajdującego się w domu, który kupują. Ubezpieczeniem nie są objęte systemy znajdujące się na zewnątrz, np. system do podlewania trawników lub basen.

HUD (pełna nazwa: U.S. Department of Housing and Urban Development) – Departament Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Miejskiego: agencja rządowa utworzona w latach 60-ych w celu wprowadzenia federalnych programów polityki mieszkaniowej i zwalczania dyskryminacji w branży obrotu nieruchomościami.

HUNDRED PERCENT LOCATION – stuprocentowa lokalizacja: najlepsza i najdroższa lokalizacja w centralnym dystrykcie biznesowym (central business district).

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location