----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 316: Terminologia nieruchomości dochodowych

OFF MARKET DATE – data zdjęcia z rynku: data zdjęcia nieruchomości z rynku, zwykle pokrywająca się z datą podpisania kontraktu kupna / sprzedaży (contract date).

OFFER ACCEPTANCE przyjęcie oferty: zaakceptowanie oferty, przez co staje się ona kontraktem.

ONE-HUNDRED PERCENT-LOCATION stuprocentowa lokalizacja: najlepsza lokalizacja nieruchomości dochodowej, miejsce przynoszące najwyższe dochody z wynajmu w porównaniu z innymi lokalizacjami.

OWNER OCCUPIED (w skrócie OO) zamieszkane przez właściciela: określenie nieruchomości zajmowanych przez właściciela; niektóre osiedla mieszkaniowe mają ograniczenia dotyczące najmu, np. osiedle, na którym obowiązuje zakaz wynajmowania, określane jest jako 100% owner-occupied, czyli zamieszkane w stu procentach przez właścicieli.

OPERATING EXPENSES koszty operacyjne: koszty związane z utrzymaniem nieruchomości dochodowej obejmujące podatki, użyteczności, koszty zarządzania, ubezpieczenie, wywóz śmieci, utrzymanie trawników, odśnieżanie, itp.

OPTION TO PURCHASE (inna nazwa: lease with option to buy/rent with option to buy) – najem z opcją kupna: typ kontraktu, w którym właściciel nieruchomości, określany jako optionor, udziela lokatorowi, określanemu jako optionee, opcji kupna wynajmowanej nieruchomości w określonym terminie za cenę ustaloną przy podpisaniu umowy; jest to kontrakt jednostronny (unilateral contract), ponieważ tylko właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wykonania umowy, jeśli lokator zdecyduje się skorzystać z opcji kupna.

ORAL CONTRACT umowa ustna: kontrakt dotyczący najmu lub sprzedaży nieruchomości, który nie został spisany; umowa ustna stanowi zwykle kontrakt niezaskarżalny (unenforceable contract), tzn. taki, na podstawie którego żadna ze stron umowy nie jest w stanie dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

ORAL LEASE AGREEMENT ustna umowa wynajmu: ustna umowa wynajmu pomiędzy właścicielem a lokatorem, której potwierdzeniem jest uiszczenie czynszu przez lokatora i przyjęcie czynszu przez właściciela lokalu, mimo że nie została zawarta pomiędzy nimi żadna umowa w formie pisemnej. Ustny kontrakt zwykle zawierany jest jako umowa z miesiąca na miesiąc (month-to-month) lub na inny okres nieprzekraczający jednego roku. Okres wynajmu zaczyna się w dniu płatności czynszu i odnawia się automatycznie. Jeśli lokator chce rozwiązać umowę, zobowiązany jest przekazać właścicielowi zawiadomienie na piśmie z wyprzedzeniem równym okresowi czynszu (np. w przypadku umowy z miesiąca na miesiąc, pisemne zawiadomienie powinno być przekazane z 30-dniowym wyprzedzeniem – w ostatnim lub pierwszym dniu okresu wynajmu). Podobne wymagania dotyczą rozwiązania umowy przez właściciela, który zobowiązany jest przekazać zawiadomienie lokatorowi z wyprzedzeniem równym okresowi czynszu.

ORIGINAL EQUITY oryginalny udział własny: kwota w gotówce pierwotnie zainwestowana w kupno nieruchomości.

ORIGINATION FEES opłaty za przygotowanie pożyczki: opłaty nałożone na pożyczkobiorcę (czasami w postaci punktów dyskontowych) pokrywające koszty poniesione przez instytucję finansową w procesie przygotowywania pożyczki (m.in. koszty sporządzenia dokumentów, wynagrodzenie dla urzędnika przygotowującego pożyczkę, itp.) Urząd Skarbowy (IRS) traktuje te opłaty podobnie jak odsetki od pożyczki i pozwala na odpisanie ich od dochodu w rozliczeniu podatkowym.

P&I (principal and interest payment) spłata sumy głównej i odsetek: spłata pożyczki, zwykle co miesiąc, obejmująca dwie oddzielne części: sumę główną pożyczki (principal) oraz odsetki (interest).

PASSIVE INCOME dochód pasywny: dochód otrzymywany bez stałego zaangażowania własnej pracy, np. dochód z najmu nieruchomości dochodowej.

PASSIVE INVESTOR inwestor pasywny: inwestor, który bezpośrednio nie angażuje się w zarządzanie biznesem, w który zainwestował, np. właściciel nieruchomości dochodowej, którą nie zarządza bezpośrednio. 

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location