----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Artykuł VI, artykuł sądowy Konstytucji stanu Illinois, z 1970 roku, określa jednolity, trójwarstwowy sąd składający się z Sądu Okręgowego („Circuit Court”), Sądu Apelacyjnego („Appellate Court”), oraz Sądu Najwyższego („Supreme Court”).

Sąd Najwyższy („Supreme Court”)
Sprawy zwykle są kierowane do Sądu Najwyższego przez Sąd Apelacyjny. Lecz w przypadkach, w których Sąd Okręgowy nałoży wyrok śmierci, prawo pozwala na bezpośrednie odwołanie do Sądu Najwyższego, pomijając Sąd Apelacyjny. Sąd Najwyższy może ustalić nakazy w celu umożliwienia bezpośrednich odwołań w innych przypadkach.

Jedynie Sąd Najwyższy ma jurysdykcję w sprawach dotyczących redystrybuowania prawodawstwa („legislative redistricting”) oraz określania zdolności sprawowania się gubernatora stanowego.

Sąd Najwyższy stanu Illinois („Illinois Supreme Court”) składa się z siedmiu sędziów. Trzech sędziów reprezentuje Pierwszy Apelacyjny Okręg Sądowniczy („First Appellate Judicial District”) – powiat Cook; pozostałe cztery Apelacyjne Okręgi Sądowe („Appellate Judicial Districts”) są reprezentowane przez jednego sędziego z każdego pozostałego Apelacyjnego Okręgu Sądowego („Appellate Judicial District”). W celu podjęcia decyzji potrzebna jest większość głosów, czyli przynajmniej cztery głosy.

Sąd Apelacyjny („Appellate Court”)

Sąd Apelacyjny stanu Illinois jest podzielony na pięć Apelacyjnych Okręgów Sądowych. Powiat Cook obejmuje cały Pierwszy Apelacyjny Okręg Sądowy. Reszta stanu Illinois dzieli się na pozostałe cztery Apelacyjne Okręgi Sądowe („Appellate Judicial Districts”) o zasadniczo równej liczbie ludności, składające się z sąsiadujących powiatów („Counties”).

Drugi Apelacyjny Okręg Sądowy („Second Appellate Judicial District”) składa się z Dziewiętnastej Obwodnicy Sądowniczej („Nineteenth Judicial Circuit”) oraz z pięciu dodatkowych Obwodnic Sądowniczych („Judicial Circuits”).

Każda strona ma prawo odwołać się od orzeczenia Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego, z wyjątkiem Prokuratora Stanowego („State’s Attorney”), który nie może odwołać się od wyroku niekaralności („not guilty verdict”). Adwokaci przedstawiają argumenty w Sądzie Apelacyjnym dotyczące tego, czy Sąd Okregowy w nieprawidłowy sposób zastosował prawo. Trzech sędziów z Sądu Apelacyjnego rozpatruje sprawę apelacyjną; do rozstrzygnięcia sprawy potrzebny jest większościowy głos – czyli dwóch sędziów apelacyjnych.

Sąd Apelacyjny potwierdza decyzję Sądu Okręgowego, jeśli stwierdzi, że prawo zostało poprawnie zastosowane lub jeśli błąd w zastosowaniu był tak minimalny, że nie wpływał na końcowy wyrok. Jeżeli decyzja Sądu Apelacyjnego jest taka, że Sąd Okregowy nieprawidłowo zastosował prawo, Sąd Apelacyjny może odwrócić decyzję Sądu Okręgowego lub odesłać sprawę do Sądu Okręgowego nakazując, aby proces odbył się od nowa.

Sąd Okręgowy („Circuit Court”)

Stan Illinois jest podzielony na 23 Obwodnice Sądownicze („Judicial Circuits”). Każda Obwodnica Sądownicza składa się z jednego lub więcej sąsiadujących powiatów („Counties”). Sądy Okręgowe, zwane także trybunałami sądowymi („Trial Courts”), są ustanowione w obrębie każdej Obwodnicy Sądowniczej.

Sąd okręgowy ma pierwotną jurysdykcję nad wszystkimi sprawami, z wyjątkiem tych ograniczonych spraw, w których Sąd Najwyższy ma jurysdykcję pierwotną. Sąd okręgowy rozpatruje szerokie spektrum spraw cywilnych oraz karnych.

W Sądzie Okręgowym są dwa rodzaje sędziów: sędziowie okręgów („Circuit Judges”) i Stowarzyszeni Sędziowie („Associate Judges”). Wszyscy sędziowie muszą być licencjonowanymi prawnikami; są także urzędnikami stanu Illinois. Sędziowie Okręgów są początkowo wybierani na sześcioletnią kadencję. Następnie co sześć lat muszą starać się o utrzymanie pozycji („retention”). Sędziowie Okręgów wybierają Głównego Sędziego Okręgowego („Chief Judge”) zgodnie z ustanowionymi lokalnymi przepisami sądowymi („Local Court Rules”); Główny Sędzia Okręgowy zapewnia wskazówki administracyjne dla całej obwodnicy. Stowarzyszeni Sędziowie („Associate Judges”) są powoływani przez Sędziów Okręgowych na czteroletnią kadencję. Następnie są te pozycje rozpatrywane co cztery lata przez Sędziów Okręgowych. Stowarzyszeni Sędziowie mogą rozpatrywać wszystkie rodzaje spraw, z wyjątkiem spraw związanych z poważnymi przestępstwami typu „felony,” które mogą tylko rozpatrywać po otrzymaniu upoważnienia od Sądu Najwyższego.

Komisja Sadowa („Courts Commission”)

Rada do Spraw Sądowych („Judicial Inquiry Board”) utworzona także przez Konstytucję stanu Illinois z 1970 roku, ma uprawnienia do prowadzenia dochodzeń, otrzymywania lub wnoszenia skarg dotyczących jakiegokolwiek członka sądownictwa, oraz składania skarg w Komisji Sądowej („Courts Commission”).

Komisja Sądowa stanu Illinois („Illinois Courts Commission”) składa się z jednego sędziego z Sądu Najwyższego, dwóch sędziów z Sądu Apelacyjnego, dwóch Sędziów Okręgowych oraz z dwóch obywateli stanu Illinois. Komisja Sądowa ma prawo, po wypowiedzeniu oraz przesłuchaniu publicznym (1) wyrzucić z urzędu, zawiesić bez wynagrodzenia, oraz upomnieć każdego sędziego dotycząc umyślnego wykroczenia, braku wykonywania swoich obowiązków, lub innych zachowań, które pogarszają reputację sądu; lub (2) zawiesić, z wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, lub oznajmić emeryturę jakiegokolwiek sędziego, który jest fizycznie lub psychicznie niezdolny do pełnienia swoich obowiązków.

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location