----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 379

INVOLUNTARY LIEN – mimowolne prawo zastawu, mimowolne prawo zatrzymania: roszczenie wobec nieruchomości mające na celu wyegzekwowanie spłaty zadłużenia, wbrew woli właściciela, np. poprzez nałożenie podatków od nieruchomości przez władze stanowe.

JOINT TENANCY – połączone posiadanie: forma posiadania, w której właścicielami nieruchomości są przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, podobnie jak w przypadku współposiadania (tenancy in common). Najważniejsza różnica polega jednak na tym, że w tej formie posiadania obowiązuje prawo do przejęcia posiadania całej nieruchomości w przypadku śmierci współwłaściciela (right of survivorship). Połączone posiadanie trwa aż do momentu, kiedy pozostanie tylko jeden właściciel. Wtedy forma ta przyjmuje postać wyłącznego posiadania (tenancy in severalty). Pozostały przy życiu właściciel staje się właścicielem wyłącznym i ma prawo do sprzedaży nieruchomości lub przekazania jej swoim spadkobiercom. Ponadto, joint tenancy charakteryzuje się tzw. „czterema jednościami” (four unities): jedność posiadania (unity of possession), jedność udziału (unity of interest), jedność czasu (unity of time) oraz jedność tytułu (unity of title). Oznacza to, że wszyscy współwłaściciele mają niepodzielne prawo do posiadania nieruchomości, mają równy udział, oraz wszyscy otrzymują swój udział równocześnie poprzez jeden tytuł własności. Jeśli którakolwiek z tych jedności zostaje naruszona, ma to wpływ na funkcjonowanie całej joint tenancy. Przykładowo, jeśli jeden ze współwłaścicieli przekaże swój udział w nieruchomości osobie trzeciej, nowy właściciel będzie miał swój udział na zasadzie tenancy in common. Pozostali współwłaściciele zachowują niezmieniony status posiadania.

JOINT VENTURE – wspólne przedsięwzięcie, spółka typu joint venture: umowa pomiędzy przynajmniej dwiema osobami lub przedsiębiorstwami, które wspólnie inwestują w określone przedsięwzięcie biznesowe.

JUMBO MORTGAGE – duża pożyczka hipoteczna: obecnie za pożyczkę hipoteczną „jumbo” uważa się pożyczkę przekraczającą $417,000.

LEASE OPTION (inna nazwa: lease with the option to purchase; w skrócie: L/O) – najem z opcją kupna: typ kontraktu, w którym właściciel nieruchomości, określany jako optionor, udziela lokatorowi, określanemu jako optionee, opcji kupna wynajmowanej nieruchomości w określonym terminie za cenę ustaloną przy podpisaniu umowy.

LAND USE REGULATION – przepisy o użytkowaniu nieruchomości: przepisy dotyczące użytkowania i przeznaczenia nieruchomości w zarządzeniach dotyczących podziału na strefy (zoning ordinances), które dokładnie określają jakiego typu nieruchomości mogą znajdować się w danej strefie.

LANDLOCKED LOT – działka bez dostępu do drogi publicznej: sytuacja, w której dana działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, i kiedy ten dostęp możliwy jest tylko poprzez przejazd przez sąsiadującą działkę.

LANDLORD’S DISCLOSURE OF LATENT DEFECTS – ujawnienie ukrytych wad przez właściciela: właściciel zobowiązany jest do ujawnienia potencjalnemu lokatorowi wszelkich ukrytych wad wynajmowanego lokalu, których jest świadomy.

LATENT DEFECTS – wady ukryte: za wady ukryte (latent defects) uważa się wszelkie defekty nieruchomości zagrażające bezpieczeństwu, które są trudne do wykrycia podczas zwykłej inspekcji, np. pęknięty fundament lub wadliwa konstrukcja dachu.

LOAN ESTIMATE (w skrócie: LE) – wykaz szacowanych kosztów pożyczki: w ciągu trzech dni po otrzymaniu podania o pożyczkę (loan application) instytucja pożyczkowa zobowiązana jest przedstawić przyszłemu pożyczkobiorcy w przybliżeniu wszystkie koszty związane z uzyskaniem pożyczki hipotecznej i zamknięciem transakcji kupna nieruchomości. Dokument ten zawiera m.in. następujące informacje: rodzaj pożyczki, oprocentowanie, wysokość przewidywanych miesięcznych rat, koszty zamknięcia transakcji, wymagana kwota pierwszej wpłaty (downpayment), itp.  

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location