----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 328: Terminologia nieruchomości dochodowych

STATUTE OF FRAUDS przepis dotyczący oszustw: prawo, które wymaga, aby pewne kontrakty, w tym umowy dotyczące transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości, były sporządzone na piśmie w celu zapewnienia ich wykonalności.

STATUTE OF LIMITATIONS przepis o przedawnieniu: prawo określające okres, po którym osoba poszkodowana nie może złożyć pozwu sądowego z powodu przedawnienia.

STEERING sterowanie: namawianie potencjalnych nabywców przez agentów obrotu nieruchomościami do zakupu lub wynajmu domu w określonej dzielnicy lub zniechęcanie ich do szukania nieruchomości w danej okolicy, w oparciu o rasę, wyznanie, narodowość lub z innych względów. W każdej sytuacji jest to niezgodne z prawem, gdyż ogranicza rozważenie wszystkich możliwości przez potencjalnych nabywców.

STRAIGHT LOAN (inne nazwy: term loan; non-amortized loan) – pożyczka niezamortyzowana: rodzaj pożyczki, która składa się z dwóch oddzielnych części: sumy głównej pożyczki (principal) oraz odsetek (interest), które spłacane są oddzielnie – część odsetkowa w pierwszej kolejności. Pożyczkobiorca dokonuje ratalnych spłat odsetek, po czym zobowiązany jest do zapłacenia pełnej sumy zaciągniętej pożyczki.

STRAIGHT-LINE METHOD (inna nazwa: economic age-life method) – liniowa metoda obliczania spadku wartości: najmniej precyzyjna metoda obliczania deprecjacji, która oparta jest na założeniu, że spadek wartości następuje w równym tempie. Przykładowo, jeśli założymy, że dana nieruchomość posiada wartość $250,000 (wartość działki wynosi $150,000, natomiast budynku $100,000), oraz że budynek przeznaczony jest do użytku na 50 lat, to stosując metodę liniową możemy stwierdzić, że roczny spadek wartości budynku wynosi $2,000 ($100,000 podzielone na 50).

STRUCTURAL INSPECTION inspekcja strukturalna: inspekcja przeprowadzona przez inżyniera budowlanego (structural engineer), której celem jest sprawdzeniem najważniejszych elementów strukturalnych budynku, takich jak fundamenty, konstrukcja ścian, dachu, itp. – inspekcja strukturalna jest niezbędna, kiedy istnieje podejrzenie defektu strukturalnego (structural defect), np. na podstawie pęknięć w fundamentach lub ścianach, zapadającego się dachu, itp.

SUBJECT PROPERTY wyceniana nieruchomość: nieruchomość będąca przedmiotem wyceny (appraisal); jej wartość szacowana jest na podstawie porównania z tzw. nieruchomościami porównywalnymi (comparable properties – w skrócie comps).

SUBLEASE (inna nazwa: subletting) – podnajem: udostępnienie przez najemcę / lokatora wynajmowanego lokalu osobie trzeciej, która określana jest jako podnajemca (sublessee / subtenant). Podnajem może nastąpić za pisemną zgodą właściciela lokalu lub jeśli zostało to określone w umowie wynajmu zawartej pomiędzy właścicielem (landlord / lessor) a najemcą / lokatorem (lessee / tenant).

SUBSURFACE RIGHTS prawo do złóż naturalnych: prawo właściciela nieruchomości do wszelkich bogactw naturalnych znajdujących się pod ziemią w granicach jego działki.

SURVEY (inna nazwa: plat of survey) – mapka nieruchomości: mapka przedstawiająca dokładne położenie i wymiary wszelkich konstrukcji (budynki, ogrodzenia, wjazdy, itp.), jeśli istnieją, znajdujących się na danej działce. Na podstawie tej mapki nabywca nieruchomości może sprawdzić, czy jakiekolwiek konstrukcje znajdujące się na działce zostały wybudowane w dozwolonych granicach, oraz czy konstrukcje znajdujące się w pobliżu nie nachodzą na teren będący przedmiotem transakcji. Według standardowego kontraktu, sprzedający zobowiązany jest przedstawić nabywcy mapkę nieruchomości, która sporządzona została przez zawodowego geodetę (professional land surveyour) w okresie 6 miesięcy przed wyznaczoną datą zamknięcia transakcji.

SURVIVORSHIPprzejęcie nieruchomości po śmierci współwłaściciela: cecha wyróżniająca formy posiadania nieruchomości typu połączone posiadanie (joint tenancy) oraz małżeńskie połączone posiadanie (tenancy by the entirety) polegająca na tym, że w przypadku śmierci współwłaściciela lub współmałżonka, cała nieruchomość przechodzi w posiadanie pozostałego przy życiu współwłaściciela lub współmałżonka.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645   
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         
Web: www.CaretRealty.com

 

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Skomentuj artykul jako pierwszy

Skomentuj

Komentuj jako gosc. Sign up or login to your account.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location