----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Miesiąc październik to miesiąc świadomości na temat przemocy w rodzinie („Domestic Violence Awareness Month”). Pomimo pomocy oraz informacji dostępnych dla ofiar przemocy w rodzinie, a także świadomości policyjnej o tym jak zidentyfikować ofiary, nadal często spotyka się przypadki przemocy w rodzinie. Warto więc powtórzyć kilka faktów o przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie nie zawsze wygląda tak, jak sobie wyobrażamy – jej ofiary wyglądają różnie. Adwokaci często widzą przemoc w różnych formach – fizycznej, emocjonalnej oraz finansowej. Ofiary przemocy domowej to osoby różnego pochodzenia etnicznego, płci, orientacji seksualnej, oraz grupy społeczno-ekonomicznej. W istocie przemoc w rodzinie stanowi nadużycie mocy lub władzy w związku intymnym.

W mediach przemoc w rodzinie jest zazwyczaj przedstawiana jako przemoc fizyczna. W rzeczywistości, przemoc w rodzinie równie często przybiera bardziej subtelne formy. Jakakolwiek przemoc w rodzinie tworzy nierównowagę sił między sprawcą a ofiarą. Taka nierównowaga sił może mieć długoterminowy negatywny wpływ na wszystkich mieszkających w tym samym domu, co sprawca – szczególnie w odniesieniu do dzieci będącymi świadkami przemocy w rodzinie.

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna nie zawsze kończy się podbitym okiem lub siniakami. Sprawca najczęściej stara się utrzymać długoterminową kontrolę nad swoją ofiarą. W takim przypadku wszelkie widoczne objawy przemocy fizycznej mijają się z celem. Jakiekolwiek oddziaływanie fizyczne, które powoduje krzywdę fizyczną lub powoduje, że ofiara czuje groźbę krzywdy fizycznej, jest przemocą. Nie musi być dowodu rzeczowego w formie siniaka. Na przykład umieszczenie rąk wokół szyi ofiary jest przemocą, nawet jeśli działanie to nie pozostawia żadnych fizycznych dowodów. W kontekście prawa rodzinnego oraz postępowania prawnego w tej dziedzinie, powyżej wymienione postępowania są podstawą dla ofiary do starania się oraz uzyskania wyroku ochronnego („Order of Protection”) przeciwko sprawcy. W przypadku, gdy ofiara może udowodnić sędziemu, że powiadomienie sprawcy o tym, że ofiara stara się o wyrok ochronny stawia ofiarę w niebezpieczeństwie, to sędzia może wydać wyrok ochronny bez wcześniejszego powiadomienia sprawcy. Brak dowodów fizycznych nie oznacza, że nie występuje przemoc w rodzinie. Wiarygodne oskarżenia o przemocy w rodzinie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla sprawcy.

Przemoc emocjonalna

Wyzwiska oraz krzyk są także formą przemocy – szczególnie, jeśli takie zachowania występują wielokrotnie. Inny przykład przemocy emocjonalnej to groźby szkód ofiary lub podopiecznego ofiary. Przemoc emocjonalna może być zdradliwa. Ofiara nie zawsze zdaje sobie sprawę, że jest ofiarą, dopóki członek rodziny, przyjaciel lub adwokat nie zwróci na to uwagi. Ofiary przemocy emocjonalnej są często niechętne, aby ją zgłosić, mimo że sąd może wydać wyrok ochronny na podstawie wiarygodnych roszczeń przemocy emocjonalnej.

Przemoc finansowa

Mniej oczywistą formą przemocy w rodzinie to przemoc finansowa. Przemoc finansowa może być trudna do określenia – nie jest to budżetowanie ani spory na temat tego, jak często lub w jakich kwotach można wydać pieniądze. Nie jest to naleganie na oddzielne konta lub osobne składanie podatków. Może to być systematyczne oraz wielokrotne wstrzymanie informacji finansowej przez współmałżonka, lub postępowania podjęte, by kontrolować dostęp ofiary do funduszy. Ofiary przemocy finansowej mogą być także ofiarami przemocy w innych bardziej widocznych formach. Ofiary długotrwałej przemocy finansowej czasami wierzą, że współmałżonek ma prawo do tych środków oraz informacji, które są wstrzymywane. Przemoc finansowa to sposób wykorzystany przez sprawcę, by zapobiec potencjalnemu opuszczeniu związku przez ofiarę. Przemoc przede wszystkim dotyczy kontroli; więc zatajanie informacji finansowych lub wstrzymanie dostępu do funduszy jest środkiem dla sprawcy w celu osiągnięcia kontroli nad ofiarą. W postępowaniu rozwodowym istnieje kilka sposobów, w jaki można się zwrócić do tej formy przemocy. Sąd może zasądzić alimenty, opłaty adwokackie, lub może wymagać, by sprawca ujawnił informacje finansowe. Kary za nieprzestrzeganie nakazów sądowych mogą być bardzo srogie – mogą nawet obejmować czas w więzieniu.

Pokuta sprawcy

Pokuta za złe czyny sprawcy może być tak samo częścią profilu sprawcy jak i samej przemocy. Techniczny termin to cykl przemocy („Cycle of Abuse”) lub cykl przemocy w rodzinie („Cycle of Domestic Violence”). Generalnie można to porównać do odstępów na pasku wykresu – eskalacja niedozwolonych zachowań, a następnie okres żalu, przeprosin, a nawet życzliwości przez sprawcę w kierunku ofiary. W taki sposób sprawca ma kontrolę nad ofiarą; sprawca wyraża pokutę i utrzymuje ofiarę w związku. Łatwo jest ofierze dać się zwieść poczuciu, że sprawca się zmienił na dobre. Niestety, to, co wywołuje tę przemoc, najczęściej nadal istnieje w umyśle sprawcy. Jeżeli przemoc zostanie ponownie wywołana, to cykl przemocy i pokuty rozpoczyna się od nowa. Rzadko ten cykl się polepsza lub zatrzymuje, dopóki ofiara nie odejdzie z tego związku.

Cykl przemocy w rodzinie często powoduje, że ofiary są przekonane, iż reperkusje ujawnienia ich sprawcy przewyższają potencjalne korzyści wynikające z poszukiwania pomocy. Większość specjalistów oraz organizacji, które pomagają ofiarom przemocy w rodzinie (w tym adwokaci oraz schroniska) zachowują ścisłą poufność z kontaktów z ofiarami.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat – klient.

Katarzyna Brukalo
Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location