----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

„Transfer on death instrument”

Dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci pozwala właścicielowi nieruchomości mieszkalnej („residential real property”) wyznaczyć jednego lub więcej beneficjentów, którzy otrzymają udział w nieruchomości mieszkalnej po śmierci właściciela, bez zakładania sprawy w sądzie.

Gdy właściciel sporządza lub wycofuje dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci, właściciel musi mieć taką samą zdolność do czynności prawnych, jaka jest wymagana do sporządzenia testamentu. Wymogi sporządzenia dokumentu pozwalającego na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci są następujące:

  1. Dokument musi zawierać niezbędne elementy prawidłowo sporządzonego prawnego aktu własności; lecz ten dokument nie wymaga obwieszczenia, dostarczenia, lub wynagrodzenia, aby był skuteczny. Muszą być wyszczególnione: nadawca, obdarowany, opis nieruchomości, która ma być przekazana, oraz instrukcje przekazu. Dokument musi być podpisany przez właściciela / nadawcę;
  2. Dokument musi być podpisany przez dwóch świadków;
  3. Dokument musi być poświadczony notarialnie;
  4. Dokument musi stwierdzić, że przekaz do wskazanego beneficjenta nastąpi w momencie śmierci właściciela; oraz,
  5. Dokument musi być zarejestrowany, w powiecie, przed śmiercią właściciela.

Beneficjent ma prawo zaakceptować lub zrzec się dokumentu pozwalającemu na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci właściciela. Jeżeli beneficjent zdecyduje się zaakceptować przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci właściciela, beneficjent powinien złożyć w powiecie oświadczenie potwierdzające śmierć właściciela oraz akceptację przekazu przez beneficjenta („notice of death affidavit and acceptance”). Ustawa stanu Illinois dotycząca tego dokumentu określa informacje potrzebne w oświadczeniu potwierdzającym śmierć właściciela oraz akceptację przekazu przez beneficjenta.

Dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci musi być zarejestrowany w powiecie za życia właściciela / nadawcy. Udział w nieruchomości mieszkalnej beneficjenta ma miejsce dopiero po śmierci właściciela / nadawcy. Oznacza to, że beneficjent nie posiada żadnych praw do nieruchomości mieszkalnej podczas gdy właściciel / nadawca nadal żyje. Wierzyciele beneficjenta nie mogą umieścić żadnego zastawu na tytuł tej nieruchomości mieszkalnej kiedy właściciel / nadawca żyje. Podczas gdy właściciel / nadawca nadal żyje, właściciel zastrzega prawo do sprzedaży lub obciążenia tej nieruchomości mieszkalnej. Wierzyciele właściciela / nadawcy mogą ubiegać się o odsetki od nieruchomości mieszkalnej, które także są przekazane beneficjentowi, kiedy nastąpi śmierć właściciela / nadawcy.

Współwłaściciele mogą również sporządzić dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci bez zerwania wspólnego najmu („joint tenancy”) lub dzierżawy przez całość („tenancy by the entirety”). Jeżeli wszyscy współwłaściciele sporządzają razem dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci, to taki dokument może być unieważniony tylko poprzez wszystkich żyjących współwłaścicieli, lub przez ostatniego żyjącego współwłaściciela. Jeżeli tylko pewien procent współwłaścicieli sporządza dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci, to ostatni żyjący współwłaściciel potwierdza ważność tego dokumentu. Jeżeli w tym drugim przypadku ostatni żyjący z współwłaścicieli nie podpisze dokumentu pozwalającego na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci, to wcześniejsze wyznaczenie beneficjenta przez innego współwłaściciela jest bezefektowne.

Dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci jest może zostać odwołany. Dwa sposoby, w jakie można odwołać / unieważnić ten dokument:

  1. Poprzez sporządzenie nowego / innego dokumentu pozwalającego na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci, który wyraźnie odwołuje / unieważnia przekaz z poprzedniego dokumentu; lub
  2. Poprzez sporządzenie innego rodzaju dokumentu odwołania / unieważnienia, który wyraźnie odwołuje / unieważnia pierwotny przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci.

Podobnie jak sporządzenie dokumentu pozwalającemu na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci, dokument odwołania / unieważnienia musi być także podpisany przez świadków, poświadczony notarialnie, oraz zarejestrowany w powiecie przed śmiercią właściciela.

Zalety oraz wady dokumentu pozwalającego na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci

Dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci jest mniej skomplikowany oraz mniej kosztowny do sporządzenia niż na przykład dokument / instrument powierniczy. Dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci jest odwołalny, co daje właścicielowi / nadawcy możliwość do zmiany zdania a propos beneficjenta. Inną zaletą jest to, że ten dokument pozwala właścicielowi / nadawcy zachować aktualny udział w nieruchomości mieszkalnej podczas swojego życia. Wierzyciele beneficjenta nie mogą obciążyć nieruchomości, kiedy właściciel / nadawca żyje, ponieważ udział w nieruchomości przechodzi na beneficjenta tylko w przypadku śmierci właściciela / nadawcy. Kiedy właściciel / nadawca nadal żyje, właściciel zastrzega sobie prawo do sprzedaży lub obciążenia nieruchomości mieszkalnej. Wierzyciele właściciela / nadawcy mogą ubiegać się o odsetki od nieruchomości mieszkalnej, które także są przekazane beneficjentowi, kiedy nastąpi śmierć właściciela / nadawcy. Sporządzenie dokumentu przez współwłaścicieli może komplikować przekaz nieruchomości mieszkalnej takim dokumentem, zwłaszcza jeżeli nie wszyscy współwłaściciele podpisują dokument. Generalnie ostatni żyjący współwłaściciel dyktuje, czy będzie beneficjent oraz kto będzie wyznaczony jako beneficjent.

Jedna niekorzyść takiego dokumentu to fakt, że przekaz nieruchomości mieszkalnej takim dokumentem prawdopodobnie nie uniknie podatków.

Dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci jest zwykle wykorzystany jako sposób na ominięcie procesu zatwierdzenia testamentu właściciela / nadawcy. Istnieją przeszkody, jeżeli wyznaczony beneficjent umiera przed właścicielem / nadawcą. Rozporządzenie w przypadku gdy beneficjent umiera przed właścicielem / nadawcą będzie zależało od tego, czy beneficjent był potomkiem właściciela / nadawcy. Właściciel / nadawca może wyznaczyć więcej niż jednego beneficjenta. Jeśli jeden z wyznaczonych beneficjentów umrze przed właścicielem / nadawcą, wówczas żyjący beneficjent może przejąć udział zmarłego beneficjenta w nieruchomości mieszkalnej dla siebie. Ponownie fakt, czy zmarły beneficjent jest potomkiem właściciela / nadawcy, może zmienić to rozporządzenie.

Dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci może być korzystny dla osób z małym majątkiem oraz w sytuacjach, w których występuje jeden właściciel i jeden beneficjent. Także może być korzystny dla partnerów, którzy nie są w związku małżeńskim lub nie mają związku cywilnego albo dla tych, którzy nie potrzebują korzystać z dokumentu / instrumentu powierniczego ze względu na podatki. Na przykład wdowa może sporządzić dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci, by zostawić dom jedynemu dziecku jako beneficjentowi. Zapewni to, że wdowa zachowa prawa w swoim domu podczas jej życia. Po śmierci wdowy dom zostanie przekazany dziecku, unikając opóźnień związanych z procesem zatwierdzenia testamentu.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukalo

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location