----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 352

CERTIFICATE OF OCCUPANCY (w skrócie CO) – certyfikat użytkowania / zezwolenie na użytkowanie: zaświadczenie wydane przez administrację miejską stwierdzające, że dany budynek spełnia wszelkie wymagania lokalnych przepisów budowlanych i nadaje się do użytkowania.

CLOSED (w skrócie CLSD) – transakcja zamknięta: skrót stosowany w MLS oznaczający, że dana nieruchomość została pomyślnie sprzedana i doszło do zamknięcia transakcji (closing), po którym nieruchomość zmieniła właścicieli.

COMMERCIAL EASEMENT IN GROSS – komercyjne udogodnienie indywidualne: np. prawo zakładów użyteczności publicznej do poprowadzenia przez czyjeś grunty rurociągu gazowego, przewodów wysokiego napięcia, kabli telekomunikacyjnych.

COMPARABLES (w skrócie: comps) – nieruchomości porównawcze: nieruchomości, które są podobne do nieruchomości wystawionej na sprzedaż lub nieruchomości, która jest wyceniania przez rzeczoznawcę majątkowego (subject property).

COMPARATIVE MARKET ANALYSIS (w skrócie CMA) – porównawcza analiza rynkowa: raport przygotowany przez agenta obrotu nieruchomościami, który ma pomóc klientowi w ustaleniu ceny nieruchomości wystawianej na sprzedaż, przede wszystkim w oparciu o informacje dotyczące podobnych nieruchomości sprzedanych oraz tych dostępnych w danej chwili na rynku w tej samej okolicy lub na tym samym osiedlu. Podobny raport może być również przygotowany przez agenta reprezentującego potencjalnego nabywcę danej nieruchomości w celu złożenia przemyślanej oferty kupna.

condemnation – procedura przejęcia prywatnej nieruchomości przez państwo: czynności sądowe podjęte przez agencję rządową w celu przejęcia przywatnej nieruchomości na cele publiczne (zobacz eminent domain). Nieruchomość, która w zamian za sprawiedliwą rekompensatę zostaje odebrana prywatnemu właścicielowi określana jest jako condemned property. Termin pochodzi od słowa condemn, który w dosłownym tłumaczeniu oznacza „potępić” lub „skazać”. Condemned building to budynek „skazany” na wyburzenie dla dobra publicznego.  

CONDOMINIUM CONVERSION (inna nazwa: CONDO CONVERSION) – konwersja na mieszkania własnościowe: proces zmiany formy posiadania własności, polegający na tym, że budynek wielomieszkaniowy należący w całości do jednego właściciela w oparciu o jeden tytuł własności, zostaje podzielony na mieszkania własnościowe, które zostają następnie oddzielnie sprzedane nowym właścicielom. Jedna nieruchomość zostaje w ten sposób podzielona na odrębne indywidualne mieszkania oraz zostają określone wspólne elementy, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Każde mieszkanie otrzymuje nowy numer identyfikacyjny do celów podatkowych i każdy lokal posiada odrębny tytuł własności. W przypadku konwersji bydynku czynszowego, lokatorzy mają prawo mieszkać w budynku aż do wygaśnięcia umowy wynajmu.    

CONDOMINIUM DECLARATION – deklaracja o utworzeniu mieszkań własnościowych: dokument prawny, który jest wymagany do utworzenia osiedla lub budynku wielomieszkaniowego opartego na zasadach mieszkań własnościowych. Zawiera szczegółowy opis nieruchomości, poszczególnych lokali mieszkalnych, wspólnych elementów, oraz dokładne dane dotyczącego procentowego udziału we współwłasności wspólnych elementów, który przypisany jest każdemu mieszkaniu.

CONFIDENTIALITY – poufność: zobowiązanie agenta do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej informacji uzyskanych od klienta, które nie mogą być ujawnione osobom trzecim bez zgody zleceniodawcy. Np. ujawnienie potencjalnemu nabywcy informacji o tym, że klient agenta zmuszony jest sprzedać swój dom jak najszybciej z powodów osobistych, nie byłoby uznane za działanie na korzyść klienta, nawet gdyby agent kierował się nadrzędnym celem doprowadzenia do pomyślnego zamknięcia transakcji. Obowiązek poufności informacji obowiązuje nawet po wygaśnięciu kontraktu z klientem.  

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.

Tel.: 773-719-3645     
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location