----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 338

ACCESSION – przejęcie urządzeń handlowych: jeśli urządzenia handlowe (trade fixtures) nie zostaną usunięte z wynajmowanego lokalu przed wygaśnięciem umowy wynajmu, ich nowym posiadaczem zostaje właściciel nieruchomości, który zgodnie z prawem „przejmuje” pozostawiony sprzęt.   

ACCRETION – przyrost lądu przybrzeżnego: proces zwiększania się powierzchni gruntu przybrzeżnego w rezultacie działania wody. Właściciel nieruchomości zachowuje prawo do całej powierzchni działki bez względu na to, w jakim stopniu uległa ona zwiększeniu.

AESTHETIC VALUE – wartość estetyczna: wartość nieruchomości ze względu na jej atrakcyjny wygląd lub położenie, np. nieruchomość z widokiem na jezioro osiągnie wyższą cenę ze względów estetycznych niż podobna własność pozbawiona takiego widoku.

AFFORDABLE HOUSING – mieszkania po przystępnych cenach: programy umożliwiające zakup nieruchomości rodzinom o niskich dochodach, oparte przede wszystkim na zmniejszeniu wymagań przy staraniu się o pożyczkę hipoteczną.  

AFFORDABILITY – przystępność cenowa: zdolność potencjalnych nabywców do zakupu nieruchomości mieszkalnej, mierzona za pomocą indeksu przystępności (affordability index) wskazującego na zdolność nabycia domu za średnią cenę (median-priced home) przez rodzinę o średnich dochodach (median-income family).

AFTER-REPAIR VALUE (w skrócie: ARV) – wartość po naprawie: przewidywana wartość nieruchomości po dokonaniu napraw i renowacji.

AFTER-TAX CASH FLOW (w skrócie: ATCF) – przepływ gotówkowy po podatkach: okresowe wpływy pieniężne, którymi dysponuje inwestor po odliczeniu wszystkich kosztów operacyjnych (operating expenses) oraz kosztów obsługi zadłużenia (debt service), oraz po potrąceniu podatku dochodowego.

AIRPORT ZONING – strefa lotniska: przepisy kontrolujące zagospodarowanie przestrzenne wokół lotniska, mające na celu wyeliminowanie czynników niebezpiecznych dla samolotów, np. ograniczenia dotyczące wysokości budynków.

AIR RIGHTS – prawa powietrzne: prawa do niezakłóconego użytkowania przestrzeni powietrznej znajdującej się nad daną działką; np. wysoki budynek z prawami do przestrzeni znajdującej się nad sąsiednimi działkami uniemożliwiałby zbudowanie nieruchomości o tej samej wysokości na sąsiadującej działce, która nie posiada takich samych praw.  

ALLUVIUM (inna nazwa ALLUVION) – aluwium: osady ziemi nagromadzone przez działanie wody w procesie accretion (przyrost lądu przybrzeżnego). 

AMORTIZATION SCHEDULE – harmonogram amortyzacji: dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące wysokości odsetek i części sumy głównej, które składają się na każdą ratę zamortyzowanej pożyczki, tzn. takiej, w której każda rata spłaca pewną część odsetek jak również określoną część sumy głównej.

AMORTIZATION TERM – termin amortyzacji: liczba miesięcy potrzebna do zamortyzowania, czyli pełnego spłacenia zamortyzowanej pożyczki hipotecznej.

ANCHOR TENANT – najemca główny / najemca strategiczny: główny i najważniejszy najemca, zwykle zajmujący w centrum handlowym najobszerniejszy lokal, który stanowi dla centrum handlowego magnes i swoim prestiżem przyciąga inne firmy do wynajęcia sąsiednich lokali, podwyższając w ten sposób atrakcyjność całego centrum handlowego.

ANCILLARY TENANT – najemca dodatkowy: najemca zajmujący w centrum handlowym mniejszy lokal i cieszący się mniejszym prestiżem niż najemca główny (anchor tenant).

APPURTENANCES – przynależności: wszystkie elementy związane z daną nieruchomością, „przynależące” do niej, chociaż nie zawsze stanowiące jej integralną część, np. wyznaczone miejsce parkingowe przy bloku mieszkalnym lub prawo do przechodzenia przez teren należący do innego właściciela (easement).

”AS IS” CONDITION – w stanie „tak jak jest”: klauzula w kontrakcie sprzedaży / kupna nieruchomości informująca nabywcę, że nieruchomość zostaje przekazana w obecnym stanie, bez żadnych gwarancji i napraw – nabywca ma jednak prawo przeprowadzić inspekcję i wycofać się z kontraktu, jeśli stan fizyczny nieruchomości okaże się niesatysfakcjonujący.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645  
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location