----- Reklama -----

Poradnik

 • Urazy spowodowane przez psy

  Monitor 03/24/2017

  Jest wiosna. Na dworze widzimy coraz więcej osób - na rowerach, biegających, oraz biorących psy na spacer. Instytut Informacji o Ubezpieczeniach („Insurance Information Institute”) informuje, że w USA jest więcej niż 77 milionów psów, które są zwierzętami domowymi. Ponadto Amerykańska Fundacja Medycyny

  ...
  Czytaj wiecej
 • Służebność przez przedawnienie

  Monitor 03/24/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 293

  Obciążenia mające wpływ na użytkowanie nieruchomości

  EASEMENT BY CONDEMNATIONudogodnienie / służebność na cele publiczne:udogodnienie, które zostało uzyskane przez rząd lub agencję rządową na cele publiczne

  ...
  Czytaj wiecej
 • Obciążenia mające wpływ na użytkowanie nieruchomości

  Monitor 03/17/2017

  DEED RESTRICTIONSograniczenia w akcie własności:klauzule zawarte w dokumencie służącym do przekazania tytułu własności (deed) ograniczające i kontrolujące użytkowanie ziemi lub nieruchomości. Zwykle są one inicjowane przez deweloperów, którzy przed budową osiedla

  ...
  Czytaj wiecej
 • Co należy zrobić, gdy umiera członek rodziny?

  Monitor 03/10/2017

  Kiedy umiera członek rodziny, często pojawia się wiele pytań na temat tego, co robić i od czego zacząć.

  Poniżej lista wskazówek, która może pomóc odnaleźć się w takiej trudnej i stresującej sytuacji:

  1. Uzyskaj prawne oświadczenie śmierci

  Ważne jest, aby uzyskać

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zmowa cenowa

  Monitor 03/10/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce
  część 291

  Prawne i etyczne kwestie w transakcjach dotyczących nieruchomości

  HOME MORTGAGE DISCLOSURE ACTCzytaj wiecej

 • Kwestie prawne i etyczne

  Monitor 03/04/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce
  część 290

  MISREPRESENTATION wprowadzenie w błąd, przekazanie fałszywych informacji: wprowadzenie potencjalnego nabywcy nieruchomości w błąd może stać się podstawą do unieważnienia kontraktu i wytoczenia sprawy

  ...
  Czytaj wiecej
 • Umowy powiernicze gruntów

  Monitor 02/24/2017

  Sporządzenie umowy powierniczej gruntów („Land Trust”) jest to prosty i tani sposób przenoszenia własności nieruchomości. Umowa powiernicza gruntów pozwala na to, by powiernik był na tytule jako właściciel nieruchomości; lecz, prawa własności należą do właściciela / beneficjenta, którego udział w

  ...
  Czytaj wiecej
 • Nowe praktyki deportacyjne administracji Trumpa

  Monitor 02/24/2017

  21 lutego 2017 John Kelly, sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS), a więc tego, w którym znajduje się Biuro Imigracyjne, wydał dwa memoranda, które dają oficerom imigracyjnym instrukcje, jak wdrażane będą dwa dekrety prezydenta Trumpa dotyczące deportacji i bezpieczeństwa granic, ogłoszone na

  ...
  Czytaj wiecej
 • Umowy powiernicze gruntów („Land Trusts”)

  Monitor 02/24/2017

  Sporządzenie umowy powierniczej gruntów („Land Trust”) jest to prosty i tani sposób przenoszenia własności nieruchomości. Umowa powiernicza gruntów pozwala na to, by powiernik był na tytule jako właściciel nieruchomości; lecz, prawa własności należą do właściciela / beneficjenta, którego udział w

  ...
  Czytaj wiecej
 • Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

  Monitor 02/24/2017

  MORTGAGE obciążenie hipoteczne, dług hipoteczny:dobrowolne obciążenie nieruchomości (voluntary lien) w wyniku zawarcia umowy z instytucją udzielającą kredytu hipotecznego. Zaciągając pożyczkę w celu sfinansowania transakcji kupna nieruchomości, dłużnik hipoteczny

  ...
  Czytaj wiecej
 • Krajowe Stowarzyszenie Realtorów

  Monitor 02/24/2017

  Obowiązki wobec społeczeństwa(Duties to the Public):

  - Kodeks bezwzględnie zakazuje dyskryminacji. Realtor® nie może odmówić udzielenia danej osobie usług ze względu na jej rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, status rodzinny, pochodzenie narodowe, lub orientację seksualną

  ...
  Czytaj wiecej
 • Kodeks Etyczny Krajowego Stowarzyszenia Realtorów

  Monitor 02/17/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 287

  Termin Realtor® jest zastrzeżoną nazwą firmową i mogą go używać jedynie członkowie Krajowego Stowarzyszenia Realtorów® (National Association of Realtors®), którzy zobowiązali się do przestrzegania Kodeksu Etycznego

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci

  Monitor 02/10/2017

  „Transfer on death instrument”

  Dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci pozwala właścicielowi nieruchomości mieszkalnej („residential real property”) wyznaczyć jednego lub więcej beneficjentów, którzy otrzymają udział w nieruchomości mieszkalnej po śmierci

  ...
  Czytaj wiecej
 • Kodeks Etyczny Krajowego Stowarzyszenia Realtorów

  Monitor 02/03/2017

  NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS®(w skrócie: NAR)– Krajowe Stowarzyszenie Realtorów®: założone na początku XX wieku w Chicago, stowarzyszenie skupiające ponad milion agentów obrotu nieruchomościami, promujące profesjonalizm i przestrzeganie zasad etycznych w branży nieruchomości. Tylko

  ...
  Czytaj wiecej
 • Nieruchomość, własność nieruchoma oraz własność osobista

  Monitor 02/03/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 285

  REAL ESTATE nieruchomość: działka oraz wszystkie obiekty i elementy, które zostały do niej dołączone (tzw. improvements).

  REAL PROPERTY własność nieruchoma, majątek

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przyczyny kolizji samochodowych

  Monitor 01/27/2017

  W stanie Illinois dochodzi do wielu kolizji samochodowych. Według Departamentu Transportu Illinois („Illinois Department of Transportation”), w 2014 roku zostało zgłoszonych 296,049 kolizji samochodowych. W tych kolizjach z 2014 roku odnotowano 84,652 obrażeń cielesnych. Departament Transportu Illinois

  ...
  Czytaj wiecej
 • Ryzyko powodzi a wartość nieruchomości

  Monitor 01/20/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 284

  FLOODPLAIN obszar zalewowy, teren zalewowy: obszar znajdujący się najczęściej w pobliżu rzeki lub jeziora, który jest narażony na zalanie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Cechy charakterystyczne nieruchomości

  Monitor 01/20/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce
  część 283

  IMMOBILITY nieruchomość, niemobilność: geograficzne położenie danej nieruchomości jest ustalone na zawsze i nigdy nie może być fizycznie zmienione. Jeśli nasz piękny dom znajduje się w niezbyt interesującej okolicy,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Urazy na siłowni

  Monitor 01/13/2017

  Nowy rok - nowy ja. Jako część noworocznych postanowień, często słyszymy te słowa w styczniu, a nawet w lutym. Większość z nas pragnie wyglądać ładnie oraz czuć się dobrze. Postanawiamy odżywiać się zdrowo oraz ćwiczyć regularnie. Ćwiczenia na siłowni ("gym") stają się często niezbędnym elementem

  ...
  Czytaj wiecej
 • Sprzedaż gruntu z lasem

  Monitor 01/06/2017

  30 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach przyznająca lasom państwowym prawo pierwokupu gruntów leśnych zbywanych odpłatnie. Uprawnienie to ma pomóc osiągnąć planowane zwiększenie zalesienia powierzchni kraju. Nowa regulacja może utrudnić sam proces obrotu gruntami leśnymi z uwagi na

  ...
  Czytaj wiecej