----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Jak podał ostatnio Departament Stanu, Polska ponownie została przyłączona do listy krajów, które mogą brać udział w loterii wizowej, tzw. Diversity Lottery, DV 2020. Loteria wizowa jest programem Departamentu Stanu, w którym osoby z krajów posiadających mniejszą reprezentację w USA, mogą starać się o pobyt stały na podstawie losowania komputerowego.

W tym roku z wylosowanych wiz będzie mogło skorzystać więcej osób przebywających w USA nielegalnie, dzięki wprowadzonemu dwa lata temu poszerzonego programu provisional waiver. W ramach tego programu, jeśli wylosowana osoba przebywa w USA nielegalnie i zostanie wylosowana w loterii wizowej, to może ona starać się o waiver – „przebaczenie” swojej nielegalnej obecności przez małżonka lub rodzica obywatela lub rezydenta USA. Otwiera to drogę do otrzymania pobytu stałego wielu imigrantom, którzy są sponsorowani lub będą wylosowani w loterii, ale przebywając nielegalnie w USA, nie mogli do tej pory swojego procesu dokończyć. Teraz będą mogli to zrobić, pod warunkiem, że mają małżonka lub rodzica, który jest obywatelem lub legalnym rezydentem USA (posiadaczem zielonej karty) i udowodnią, że byłoby to dla tych rodziców lub małżonków olbrzymią krzywdą, gdyby wylosowany aplikant nie mógł otrzymać pobytu stałego.

Kilka lat temu Departament Stanu wprowadził system rejestracji elektronicznej, aby proces loterii był efektywniejszy i bezpieczny. Departament korzysta ze specjalnych technologii oraz innych środków, aby zidentyfikować osoby, które dopuszczają się fałszerstw w celu nielegalnej imigracji lub wysyłają zgłoszenia wielokrotnie.

OKRES REJESTRACJI NA DV – 2020

Zgłoszenia udziału w loterii wizowej DV-2020 muszą być złożone w formie elektronicznej do południa wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT), a więc 11 rano czasu chicagowskiego, 6 listopada 2018 (wtorek). W okresie rejestracyjnym uczestnicy loterii mogą uzyskać dostęp do elektronicznego zgłoszenia udziału w loterii korzystając wyłącznie ze strony dvlottery.state.gov. Zgłoszenia przesyłane w formie pisemnej nie będą akceptowane. Departament Stanu odradza wysyłanie zgłoszenia w ostatnim tygodniu okresu rejestracyjnego. Zwiększony napływ zgłoszeń może spowodować opóźnienia w funkcjonowaniu strony internetowej. Żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane, gdy minie południe 6 listopada 2018 wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT).

WARUNKI UDZIAŁU W LOTERII

a) Uczestnik loterii musi pochodzić z kraju wymienionego na liście. Osoby urodzone w Polsce mogą brać udział w loterii wizowej DV-2020 trwającej do 6 listopada 2018.

b) Uczestnik programu DV musi spełniać wymagania programu DV pod względem wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych: osoba ubiegająca się o wizę DV musi posiadać pełne wykształcenie średnie lub jego odpowiednik (pomyślne ukończenie dwunastoletniego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej); LUB dwuletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich pięciu lat, w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź doświadczenia zawodowego. Do ustalenia, czy doświadczenie zawodowe jest wystarczające do spełnienia wymogów programu, stosowana będzie baza danych O*Net OnLine Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych.

c) Osoba przebywająca obecnie w USA, która chce starać się o pobyt stały przez loterię wizową, jak każda inna osoba starająca się o pobyt stały w USA, musi:

- przebywać w USA legalnie lub, jeśli jest nielegalnie:
- podlegać ustawie 245 (i) lub kwalifikować się na provisional waiver
- Ustawie 245 (i) podlegają osoby, dla których petycje imigracyjne lub aplikacje w Departamencie Pracy (Labor Certification application) na pobyt złożone były przed 30 kwietnia 2001. Jeśli petycja taka została złożona między 15 stycznia 1998 a 30 kwietnia 2001, to osoba taka musi również udowodnić, że była w USA w dniu 21 grudnia 2000.

- o loterię mogą również od dwóch lat starać się osoby, które w USA są nielegalnie, ale kwalifikują się na provisional waiver (odstępstwo od prawa). Na provisional waiver kwalifikują się osoby, które mają rodziców obywateli lub rezydentów (posiadaczy zielonej karty) lub małżonka obywatela lub rezydenta, jeśli udowodnią, że niedopuszczenie kandydata do uzyskania pobytu stałego byłoby dla tychże rodziców lub małżonków olbrzymią krzywdą. Provisional waiver przyznawane są dość liberalnie.

d) O loterie wizowe nie będą mogły starać się osoby, które podlegają zakazowi powrotu ze względu na wykroczenia imigracyjne. Najczęstszym wykroczeniem imigracyjnym powodującym zakaz powrotu, jest nielegalna obecność w USA, dłuższa niż 6 miesięcy. Osoba, która została dłużej niż 6 miesięcy, a krócej niż rok, ma 3-letni zakaz powrotu. Osoba, która została w USA poprzednio nielegalnie dłużej niż rok, ma 10-letni zakaz powrotu. Osoby takie nie kwalifikują się na pobyt stały na podstawie wylosowanej loterii, chyba że mogą starać się o waiver na podstawie krzywdy dla ich rodziców lub małżonków, obywateli lub rezydentów USA.

e) Departament Stanu będzie przyjmował wyłącznie kompletne Elektroniczne Zgłoszenia Udziału w loterii wizowej przesłane drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.dvlottery.state.gov w okresie rejestracyjnym do południa EDT wschodnioamerykańskiego czasu letniego EDT (GMT-4) we wtorek 6 listopada 2018.

f) Jeżeli od jednej osoby wpłynie więcej niż JEDNO zgłoszenie, wszystkie jej zgłoszenia będą zdyskwalifikowane bez względu na to, kto je wysłał. Uczestnik loterii może samodzielnie przygotować i przesłać zgłoszenie lub ktoś inny może to uczynić w jego imieniu. Rejestracja zgłoszenia online w programie DV nie wymaga ponoszenia ŻADNYCH KOSZTÓW lub OPŁAT.

g) Po pomyślnym zarejestrowaniu zgłoszenia na ekranie pojawi się potwierdzenie zawierające imię, nazwisko uczestnika oraz unikalny numer potwierdzenia. Uczestnik musi wydrukować i zachować potwierdzenie korzystając z funkcji drukowania przeglądarki i koniecznie zachować numer potwierdzenia. Począwszy od 1 maja 2019, można będzie sprawdzić status własnego zgłoszenia DV-2020 wpisując na stronie www.dvlottery.state.gov w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia oraz dane osobowe. Jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie można dowiedzieć się, czy zgłoszenie uczestnika DV-2020 zostało wylosowane, uzyskać instrukcje dotyczące dalszego postępowania i poznać termin rozmowy w sprawie wizy imigracyjnej. Dlatego zachowanie numeru potwierdzenia jest tak ważne. Departament Stanu nie ma możliwości udostępnienia numeru potwierdzenia uczestnika, jeśli zostanie on zgubiony.

h) Należy załączyć wszystkie wymagane fotografie. Zgłoszenie będzie odrzucone, jeśli uczestnik loterii nie załączy wszystkich wymaganych fotografii. Do zgłoszenia E-DV musza być załączone elektronicznie ostatnio wykonane fotografie:
- Uczestnika loterii
- Współmałżonka
- Każdego dziecka w stanie wolnym, które nie ukończyło 21 lat, gdy wysyłane było zgłoszenie, w tym wszystkich dzieci biologicznych, adoptowanych oraz pasierbów nawet wtedy, jeśli dziecko nie mieszka już z uczestnikiem loterii lub uczestnik loterii nie planuje wyjazdu dziecka w ramach programu loterii DV.
Zgłoszenie w systemie E-DV jest niekompletne, jeśli nie powiedzie się załączenie wymaganych fotografii współmałżonka i każdego dziecka. Zgłoszenie nie będzie przyjęte i musi być złożone ponownie.

i) Na zgłoszeniu należy wymienić współmałżonka oraz wszystkie dzieci w stanie wolnym, które nie ukończyły 21 lat, bez względu na to, czy mieszkają z głównym uczestnikiem loterii i czy zamierzają emigrować do USA w ramach loterii DV, z wyjątkiem dzieci, które są obywatelami amerykańskimi lub stałymi rezydentami. Żona/mąż lub dziecko, które ma obywatelstwo amerykańskie lub status stałego rezydenta nie potrzebuje wizy DV. Należy jednak umieścić w zgłoszeniu i załączyć zdjęcia wszystkich członków rodziny, którzy będą ubiegać się o wizę DV. Zdjęcia grupowe lub rodzinne nie będą przyjmowane. Dla każdego członka rodziny należy załączyć oddzielne zdjęcie.
Brak w systemie E-DV odpowiedniego zdjęcia każdej osoby może spowodować dyskwalifikację głównego uczestnika oraz odmowę wiz wszystkim osobom występującym w sprawie podczas rozmowy wizowej.

LOSOWANIE UCZESTNIKÓW

Spośród poprawnych zgłoszeń komputer wylosuje uczestników zgodnie z zasadami dostępności wiz dla każdego regionu oraz kraju. Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie DV-2020, będą musiały odwiedzić stronę E-DV Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check), aby sprawdzić, czy zostały wylosowane, posługując się numerem potwierdzającym, zapisanym podczas rejestracji zgłoszenia DV-2020. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dostępny począwszy od 1 maja 2019, na stronie E-DV www.dvlottery.state.gov. Osoby wylosowane będą kierowane do strony potwierdzającej, gdzie znajdą dalsze instrukcje, w tym informacje o opłatach związanych z imigracją do Stanów Zjednoczonych. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dla osób wylosowanych jedynym sposobem uzyskania informacji o wylosowaniu do program DV-2020. Departament Stanu nie będzie wysyłał listów z zawiadomieniem. Osoby wylosowane NIE otrzymają powiadomienia drogą e-mailową. Informacja o NIEWYLOSOWANIU będzie dostępna dla osób NIEWYLOSOWANYCH poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika.

Współmałżonkowie osób wylosowanych oraz ich nieżonate/niezamężne dzieci, które nie ukończyły 21 lat, mogą ubiegać się o wizy, aby towarzyszyć głównemu uczestnikowi lub dołączyć do niego. Wizy DV-2020 będą wydawane od 1 października 2019 do 30 września 2020.

Osoby wylosowane, które przebywają w USA, będą przechodziły proces Adjustment of Status w lokalnych biurach imigracyjnych. Osoby wylosowane, które przebywają za granicą, będą przechodziły ten proces w konsulatach USA. Wizy imigracyjne muszą być przyznane przed 30 września 2020, inaczej wylosowana wiza przepada.

INSTRUKCJE

Wszystkie instrukcje dotyczące formularza elektronicznego, wymaganych informacji, fotografii, jak również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Stanu pod adresem: http://travel.state.gov

Obecne losowanie może być ostatnią możliwością skorzystania z programu loterii wizowej. Kilku republikańskich kongresmenów przygotowuje propozycję terminacji tego programu. Propozycja ta ma wielu zwolenników. Jest więc dość prawdopodobne, że loteria DV 2020 będzie ostatnią w swoim rodzaju. Proszę więc z niej skorzystać. Tym, którzy wezmą udział w loterii DV 2020 pozostaje mi tylko życzyć powodzenia! Good Luck!

Agata Gostyńska-Frakt
Adwokat imigracyjny i rodzinny
(312) 644-8000
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location

----- Reklama -----

Ważne i ciekawe tematy

----- Reklama -----