----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W stanie Illinois osoba, na której niekorzyść wpływa testament zmarłej osoby, może podważyć ważność tego testamentu. Każde roszczenie podważające testamentu musi zostać wniesione do sądu w ciągu 6 miesięcy od momentu, kiedy sąd zatwierdzi proces zatwierdzenia testamentu.

Osoby uprawnione do podważania testamentu

Aby podważyć testament, osoba musi mieć bezpośredni, finansowy oraz istniejący interes, na który zatwierdzenie testamentu przez sąd miałby negatywny wpływ. Przykładami takich osób są: małżonek lub dziecko, które zostało wykluczone z jakiegokolwiek spadku. Może to nawet obejmować osoby, które zostały wymienione w poprzednim testamencie, który stałby się aktualny, jeśli podważona wersja testamentu zostałaby uznana za nieważną.

Podstawy do unieważnienia testamentu

Testament może zostać unieważniony, ponieważ osoba trzecia wywarła nadmierny wpływ na osobę sporządzającą testament. Testament może być również unieważniony, jeśli osoba sporządzająca testament nie ma zdolności umysłowych do sporządzenia testamentu. Testament może być unieważniony za oszustwo, fałszerstwo lub ignorancję zawartości testamentu. Najczęściej w sądzie spotyka się przypadki podważenia z przyczyny nadmiernego wpływu oraz z braku zdolności umysłowych do sporządzenia testamentu.

Sąd stwierdzi, że nadmierny wpływ istnieje, gdy uniemożliwia osobie, która sporządza testament, korzystanie z własnej woli do dyspozycji majątku. Nadmierny wpływ musi mieć bezpośrednie powiązanie z przygotowaniem oraz podpisaniem testamentu. Nadmierny wpływ mogą wywierać bezpośredni beneficjenci lub osoby trzecie, takie jak małżonek beneficjenta.

Domniemanie nadmiernego wpływu ma miejsce wtedy, gdy istnieje związek powierniczy („fiduciary relationship”) pomiędzy osobą, która sporządza testament a osobą otrzymującą mienie lub nieruchomość według warunków testamentu. Sąd potwierdzi, że związek powierniczy („fiduciary relationship”) istnieje, jeśli te cztery czynniki są udowodnione: 1) istnienie relacji adwokat-klient („attorney-client”) lub innego powierniczego związku między osobą sporządzającą testament a beneficjentem, w którym beneficjent jest stroną dominującą, (2) osoba sporządzająca testament miała zaufanie do beneficjenta, (3) fakt, że beneficjent przygotowywał lub ułatwił przygotowanie testamentu, oraz (4), że beneficjent otrzyma znaczną korzyść według testamentu.

Może zaistnieć związek powierniczy pomiędzy osobą w podeszłym wieku lub niepełnosprawną a beneficjentem, który zapewnia opiekę oraz pomoc. Również osoba, która zajmuje się sprawami finansowymi osoby sporządzającej testament, może zostać uznana za powiernika („fiduciary”).

Gdy istnieje domniemanie nadmiernego wpływu, osoba, która rzekomo wywierała nadmierny wpływ, musi wykazać przed sądem, że testament nie był wynikiem nadmiernego wpływu.

Brak zdolności umysłowych do sporządzenia testamentu jest kolejną podstawą do unieważnienia testamentu. Zdolność umysłową do sporządzenia testamentu definiuje się jako "umysłową zdolność poznania oraz zapamiętania swoich naturalnych następców, pojmowania rodzaju i charakteru własnego majątku, oraz, do dysponowania majątkiem według pewnego planu powstałego w swoim umyśle".

Prawo zakłada zdrowie psychiczne oraz trzeźwość umysłu każdego człowieka, dopóki przeciwieństwo nie zostanie udowodnione. Każdy, kto podważa ważność testamentu ze względu na brak zdolności umysłowych do sporządzenia testamentu, ma obowiązek udowodnić, że zmarły nie był zdrowy psychicznie lub nie posiadał trzeźwości umysłu przy sporządzeniu testamentu. Dowody muszą odnosić się do czasu, w którym został podpisany testament. Testament może zostać unieważniony tylko wtedy, gdy udowodni się, że w momencie podpisania osoba sporządzająca testament nie miała zdolności umysłowych.

W takich przypadkach dowód stanu zdrowia osoby sporządzającej testament jest krytyczny. Kluczowe znaczenie mają również zeznania osób dobrze zaznajomionych z osobą sporządzającą testament. Zeznania adwokata, który przygotował i nadzorował podpisanie testamentu, są także niezwykle ważne.

Zakończenie

Podważenie ważności testamentu może być trudne, jeśli nie ma wyraźnych dowodów na niezdolność umysłową do sporządzenia testamentu, lub na nadmierny wpływ wywarty przez osobę trzecią. Adwokat, który przygotował testament, jest zaangażowany w obronie prawości testamentu; najczęściej będzie zeznawał ze testament prawidłowo określa życzenia osoby sporządzającej testament. Pewne zasady przedstawiania dowodów w sądzie mogą przeszkodzić w przedstawieniu zeznań dotyczących rozmów między zmarłym a osobami składającymi wniosek o unieważnienie testamentu. Często wykonawca („executor”) testamentu posiada dowody wskazujące na powody, dla których osoba podważająca ważności testamentu została wykluczona.

Pomimo tych trudności można skutecznie podważyć ważności testamentu. Jednakże dowody muszą być starannie przedstawione, aby ustalić, że istnieje prawidłowa przyczyna do podważenia ważności testamentu.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location