----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 368

DIRECT COSTS – koszty bezpośrednie: koszty robocizny i materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy danej nieruchomości. Dla porównania, koszty pośrednie (indirect costs), obejmują wszystkie inne wydatki, np. koszty administracyjne, koszty finansowania budowy, odsetki pożyczki, podatki, ubezpieczenie, itp.

DISTRESS SALE – sprzedaż wymuszona: transakcja sprzedaży, w której właściciel działa pod presją i jest zmuszony sprzedać swoją nieruchomość w krótkim czasie, np. w wyniku rozwodu lub wyroku sądowego.

ECONOMIC FEASIBILITY – opłacalność ekonomiczna: założenie, że dana inwestycja będzie opłacalna. Przykładowo, nieruchomość dochodowa będzie opłacalna ekonomicznie (economically feasible), jeśli jej przewidywane dochody wystarczą na pokrycie kosztów pośrednich i bezpośrednich (direct and indirect costs) i przyniosą dochód.

EFFECTIVE AGE – wiek efektywny: wiek budynku lub innej konstrukcji, który uwzględnia ich stopień zużycia. Dla porównania, wiek chronologiczny (chronological age) to rzeczywisty wiek budynku bez względu na jego stan techniczny. Np. wiek efektywny nieruchomości wybudowanej 20 lat temu (tzn. której wiek rzeczywisty wynosi 20 lat), może być dużo niższy, jeśli nieruchomość ta była należycie utrzymywana i konserwowana, i jej stan techniczny jest porównywalny ze stanem technicznym nowszych budynków.    

ELEMENTS OF COMPARISON – elementy porównawcze: cechy charakterystyczne i właściwości nieruchomości i transakcji, które mają wpływ na różnice w cenach, np. warunki finansowania, warunki sprzedaży, warunki panujące na rynku, lokalizacja, fizyczne i ekonomiczne cechy, przynależność do strefy miejskiej (zoning), itp.

EMPTY NESTERS – rodzice dzieci, które opuściły dom: osoby w wieku przedemerytalnym, które planują przeprowadzić się z dużego domu jednorodzinnego do mniejszego domu lub mieszkania. Określenie pochodzi od wyrażenia „puste gniazdo” (empty nest).

ERROR OF COMMISSION – błąd działania: w branży wyceny nieruchomości błędem działania określa się podjęcie nieuzasadnionych działań, które miałyby wpływ na szacowaną wartość nieruchomości podaną w raporcie wyceny (appraisal report), np. poprzez uwzględnienie transakcji sprzedaży nieruchomości porównywalnych, których nie można zaliczyć do kategorii transakcji pomiędzy niezależnymi stronami (arms-length transaction).

ERROR OF OMISSION – błąd pominięcia: w branży wyceny nieruchomości, błędem pominięcia określa się nieuwzględnienie istotnych informacji, które miałyby wpływ na szacowaną wartość nieruchomości podaną w raporcie wyceny (appraisal report), np. pominięcie faktu sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, jeśli transakcja miała miejsce w ostatnich 6 miesiącach.  

EXTERNAL OBSOLESCENCE – zewnętrzny czynnik obniżający wartość: zewnętrzny czynnik mający negatywny wpływ na wartość danej nieruchomości, którego nie da się usunąć lub wyeliminować, np. położenie budynku w pobliżu wysypiska śmieci lub fabryki zanieczyszczającej środowisko.

FACE VALUE – wartość nominalna: określona wartość danej własności lub usługi, np. polisy ubezpieczeniowej, pożyczki hipotecznej, itp.

FAIR HOUSING LAWS – ustawy o sprawiedliwej gospodarce mieszkaniowej: federalne, stanowe lub lokalne prawa gwarantujące wszystkim ludziom prawo do kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości bez dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, itp.

FARMHOUSE – dom w stylu wiejskim: rodzaj domu, który określany jest jako wiejski przede wszystkim z racji swojego położenia na terenie rolniczym, i który spełnia funkcję domu dla rodzin prowadzących gospodarstwo rolne; charakterystycznym elementem domu wiejskiego jest obszerna weranda (front porch), gdzie można zostawić zabłocone buty po pracy w polu, aby nie zabrudzić wnętrza domu.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel: 773-719-3645        
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location