----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 322: Terminologia nieruchomości dochodowych

RADON TESTING badanie obecności radonu: badanie przeprowadzone przez wykwalifikowanego inspektora, który wykrywa obecność radonu w budynku za pomocą specjalnego urządzenia (radon monitor) odczytującego poziom stężenia radonu w powietrzu.

REAL ESTATE APPRAISAL wycena nieruchomości: oszacowanie rynkowej wartości nieruchomości przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego (appraiser). Rzeczoznawcy przygotowują wyceny głównie na zlecenie banków, dla których satysfakcjonująca wycena nieruchomości jest warunkiem udzielenia pożyczki hipotecznej na finansowanie jej kupna. Aby pożyczka została przyznana, nieruchomość musi się „wycenić” (the property must appraise), tzn. jej wartość rynkowa według opinii rzeczoznawcy (appraised value) nie może być niższa od ceny sprzedaży ustalonej w kontrakcie.

REAL ESTATE AUCTIONS aukcje nieruchomości: dziedzina, która rozwinęła się niezwykle dynamicznie w ostatnich latach kryzysu ekonomicznego, gdyż aukcje zajmują się sprzedażą głównie nieruchomości przejętych przez banki (foreclosures). Osoby przeprowadzające aukcje (auctioneers) w stanie Illinois muszą posiadać specjalną licencję aukcyjną (auction license), jak również licencję brokera (real estate broker license).

REAL ESTATE SUBDIVISION AND DEVELOPMENT podział i zabudowa ziemi: specjalizacja skupiająca firmy deweloperskie (developers) zajmujące się dzieleniem obszarów ziemi na działki (subdivision) i budową na nich osiedli, domów lub budynków komercyjnych (development – co w dosłownym tłumaczeniu oznacza rozwój).

REAL ESTATE TITLE tytuł własności nieruchomości: dokument stanowiący dowód na to, że dana osoba lub instytucja jest prawnym właścicielem danej nieruchomości.

REAL PROPERTY własność nieruchoma, majątek nieruchomy: termin ten ma szersze znaczenie niż real estate, bowiem obejmuje również wszystkie uprawnienia właściciela wynikające z posiadania nieruchomości (tzw. bundle of legal rights).

REAL PROPERTY DISCLOSURE REPORT raport ujawniający defekty nieruchomości: standardowy dokument, który sporządza sprzedający w momencie wystawienia nieruchomości na sprzedaż, nawet jeśli jest przekonany o braku jakichkolwiek defektów. Potencjalny nabywca powinien otrzymać kopię raportu przed złożeniem oferty kupna.

RECONCILIATION analiza zastosowanych metod wyceny (dosłownie „pogodzenie”, „pojednanie”): końcowy etap procesu wyceny nieruchomości polegający na analizie wyników zastosowania każdej z metod w odniesieniu do wycenianej nieruchomości, w celu określenia ostatecznej wyceny.

RECTANGULAR SURVEY SYSTEM (inna nazwa: government survey system) – prostokątny system pomiaru gruntów / rządowy system pomiaru gruntów: system pomiaru gruntów wprowadzony przez Kongres w 1785 roku, stosujący dwa rodzaje przecinających się linii: główne południki (principal meridians) biegnące w kierunkach północ-południe, oraz równoleżnikowe linie główne (base lines) biegnące w kierunkach wschód-zachód. W Illinois nieruchomości opisywane są w odniesieniu do jednego z trzech południków: Drugiego, Trzeciego, lub Czwartego Głównego Południka (Second, Third, or Fourth Principal Meridians). Linie równoległe do linii głównych, biegnące w kierunkach wschód-zachód, określane są jako township lines, i tworzą pasy gruntów o nazwie township tiers. Z kolei linie równoległe do głównych południków noszą nazwę range lines i tworzą pasy gruntów w kierunkach północ-południe. Linie township oraz linie range przecinają się ze sobą, tworząc podstawowe jednostki rządowego systemu pomiaru gruntów – kwadratowe obszary ziemi o nazwie township squares.     

REDEMPTION PERIOD okres odzyskania nieruchomości: okres, w czasie którego właściciel może odzyskać utraconą własność, przejętą przez bank w wyniku zaniechania spłat pożyczki hipotecznej, poprzez zapłacenie całego zadłużenia i kar.

REDLINING odmowa udzielania pożyczek hipotecznych: nielegalna praktyka polegająca na odmowie udzielania pożyczek hipotecznych na nieruchomości w dzielnicach uznanych za podupadające, pomimo tego, że potencjalni nabywcy kwalifikują się na otrzymanie takiej pożyczki. Redlining dosłownie oznacza „zaznaczanie czerwoną linią” na mapie danych rejonów. 

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645  
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location