----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W 2010 roku ustawodawcy stanu Illinois uchwalili ustawę, która stworzyła wyrok ograniczający kontakt ze względu na prześladowanie („Stalking No Contact Order”). Ta ustawa pozwala na starania o wyrok ograniczający kontakt z inną osobą. Wyrok ograniczający kontakt, który jest dostępny na podstawie tej ustawy, różni się od wyroku ochronnego („Order of Protection”) oraz od cywilnego wyroku ograniczającego kontakt po napaści seksualnej („sexual assault civil no contact order”).

Wyrok ochronny lub nakaz ochrony, ma być wykorzystany jako wyrok ograniczający kontakt z osobą, z którą petent ma związek – na przykład związek romantyczny lub związek rodzinny. Cywilny wyrok ograniczający kontakt po napaści seksualnej ma być wykorzystany przez osoby będące ofiarami przestępstwa seksualnego przeciwko sprawcy.

W roku 2010 ustawodawcy zaktualizowali ustawę, ponieważ te dwa rodzaje wyroków ograniczających nie chroniły ludzi, którzy byli ofiarami prześladowania. Na przykład osoba, która jest ofiarą prześladowania przez inną osobę, niekoniecznie jest związana z napastnikiem romantycznie lub rodzinnie i nie kwalifikuje się na wyrok ochronny. Zarówno taka osoba może się nie kwalifikować na wyrok cywilny ograniczający kontakt po napaści seksualnej – jeżeli nie było przestępstwa.

Podobnie jak w przypadku prośby o wyrok ochronny, petent, który chce uzyskać wyrok ograniczający kontakt, musi złożyć petycję lub wniosek w sądzie. Osoba przeciwko której petent stara się o wyrok, to inaczej pozwany. Sędzia wysłuchuje petenta oraz decyduje, czy udzielić remedium. Sąd nie pobiera dodatkowej opłaty za samo złożenie takiego wniosku lub petycji.

Jeżeli sędzia uzna, że istnieją wystarczające dowody, aby wydać naglący wyrok ograniczający kontakt, to szeryf wręczy pozwanemu wyrok. Taki naglący wyrok będzie ważny 14-21 dni. Jakikolwiek kontakt pomiędzy pozwanym a petentem w czasie, kiedy ten wyrok jest ważny, może stanowić przestępstwo.

Każdy, kto jest ofiarą prześladowania przez drugą osobę, może wystąpić z wnioskiem o wyrok ograniczający kontakt, jednakże ustawa nie pozwala na wzajemne wnioski o wyrok ograniczający kontakt.

Określenie ‘prześladowanie’ jest opisane w ustawie w następujący sposób: ‘prześladowanie’ oznacza angażowanie się w toku postępowania, skierowanego do konkretnej osoby która wie – lub powinna wiedzieć – że taki tok postępowania spowodowałby, aby ‘rozsądna osoba’ („reasonable person”) obawiała się o swoje bezpieczeństwo lub o bezpieczeństwo osoby trzeciej, lub spowodowałby u ‘rozsądnej osoby’ cierpienie emocjonalne.

‘Rozsądna osoba’ („reasonable person”) według ustawy to osoba, która znajduje się w sytuacji petenta oraz ma znajomość pozwanego jak i poprzednich postępowań pozwanego.

Gdy doręczenie wyroku naglącego zostanie zrealizowane, pozwany ma prawo do przesłuchania przed sędzią. Pozwany ma prawo do obrony przed takim wyrokiem; ma prawo do przedstawienia dowodów, w tym dowodów rzeczowych oraz zeznań świadków. Uwięzienie pozwanego nie jest zakazem do postępowania petenta na podstawie ustawy.

Petent może zasięgnąć kilka środków zaradczych od sędziego:
• Zakazanie pozwanemu prześladowanie petenta, lub grożenie prześladowaniem petenta;
• Zakazanie pozwanemu jakiegokolwiek kontaktu z petentem / ofiarą;
• Zakazanie pozwanemu zbliżenia się do domu, szkoły, miejsca pracy lub innych miejsc gdzie petent / ofiara przebywa;
• Zakazanie pozwanemu posiadania broni palnej lub amunicji oraz wymaganie od pozwanego oddania karty indentyfikacyjnej właściciela broni palnej („FOID”);
• Wydanie nakazu zapobiegającego pozwanego do angażowania się w pewne działania.

Po przesłuchaniu, jeżeli sędzia uzna za stosowne, aby wprowadzić wyrok ograniczający kontakt, sędzia wprowadzi wyrok plenarny. Plenarny wyrok ograniczający kontakt może być ważny do dwóch lat.

Jeśli pozwany zetknie się z petentem, naruszając niniejszy wyrok ograniczający kontakt, nawet jeżeli to stanie się za pośrednictwem strony trzeciej, pozwany może być zaskarżony.

Fakt, że sąd nie pobiera dodatkowych kosztów przy złożeniu petycji o wyrok ograniczający kontakt, jest problematyczny. Wyroki ochronne na przykład są wykorzystywane oraz nadużywane przez ludzi starających się zdobyć przewagę w sporze rozwodowym lub w kwestii opieki nad dzieckiem. W rzeczywistości chociaż intencją ustawodawców w tworzeniu wyroku ochronnego było to, by zapobiec wszelkiej przemocy lub dokuczaniu, to właściwie może stworzyli dodatkowy środek przemocy oraz dokuczania.

Drugi problematyczny element tej ustawy wiąże się z prawem do swobodnego wyrażania swoich opinii, nawet jeśli inni uważają je za obraźliwe. Osoby mają prawo do wolności słowa, co obejmuje podejmowania dyskusji z innymi. Pierwsza Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych przewiduje, że rząd nie może spisać żadnych praw naruszających wolność słowa oraz wolność do zgromadzeń.

Ustawodawcy stanu Illinois wzięli pod uwagę tę Pierwszą Poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych kiedy pisali ustawę dotyczącą wyroków ograniczających kontakt ze względu na prześladowanie. W ustawie jest zawarty wyjątek, który określa, jakie przedsięwzięcia nie są kategoryzowane jako prześladowanie ze względu na prawo do wolności słowa oraz wolności do zgromadzeń. Ten wyjątek także jest problematyczny, dlatego że sąd może nie odmówić wyroku ograniczającego kontakt w obawie, że petent może później stać się ofiarą przestępstwa.

Bez względu na to, że samo przesłuchanie ma miejsce w sądzie cywilnym, pierwsze umyślne naruszenie wyroku / nakazu ograniczającego kontakt ze względu na prześladowanie, jest to wykroczenie prawa karnego typu „misdemeanor” – klasy A. Drugie lub kolejne umyślne naruszenie wyroku / nakazu ograniczającego kontakt ze względu na prześladowanie jest to wykroczenie prawa karnego typu „felony” – klasy 4.  Inne oskarżenia karne mogą również zostać złożone w szczególnych sytuacjach umyślnego naruszania wyroku / nakazu ograniczającego kontakt ze względu na prześladowanie.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Odwiedź naszą kancelarię prawną www.facebook.com/BrukaloLaw

Katarzyna Brukalo
Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location