----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 377

CONFIDENTIALITY – poufność: zobowiązanie agenta do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej informacji uzyskanych od klienta, które nie mogą być ujawnione osobom trzecim bez zgody zleceniodawcy. Np. ujawnienie potencjalnemu nabywcy informacji o tym, że klient agenta zmuszony jest sprzedać swój dom jak najszybciej z powodów osobistych, nie byłoby uznane za działanie na korzyść klienta, nawet gdyby agent kierował się nadrzędnym celem doprowadzenia do pomyślnego zamknięcia transakcji. Obowiązek poufności informacji obowiązuje nawet po wygaśnięciu kontraktu z klientem.  

DEED RESTRICTIONS – ograniczenia w akcie własności: klauzule zawarte w dokumencie służącym do przekazania tytułu własności (deed) ograniczające i kontrolujące użytkowanie ziemi lub nieruchomości. Zwykle są one inicjowane przez deweloperów, którzy przed budową osiedla mieszkaniowego lub osiedla domów jednorodzinnych dokładnie określają, jak może być użytkowana ziemia, którą podzielili na działki. Celem tych ograniczeń jest nadanie okolicy jednolitego wyglądu. Ograniczenia te mogą dotyczyć takich kwestii jak np. typ stosowanych materiałów budowlanych, rozmiar i styl domów, budynków i garaży, maksymalna ilość budynków na danej działce, odstępy między budynkami a granicami działek, a nawet wygląd i wysokość ogrodzeń. Ograniczenia narzucone przez deweloperów określane są jako restrictive covenants i zawarte są w oryginalnych planach budowy osiedla. Ograniczenia te nie mogą być zmienione przez kolejnych właścicieli. 

DISCLOSURE – ujawnienie informacji: zobowiązanie agenta do ujawnienia klientom wszelkich informacji mogących mieć wpływ na przebieg transakcji, np. informacji dotyczących defektów, statusu strefy powodziowej, wysokości podatków i opłat administracyjnych, itp. Obowiązek ujawnienia ważnych faktów lub okoliczności dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem transakcji spoczywa również na właścicielu nieruchomości mieszkalnej wystawionej na sprzedaż, który zobowiązany jest ujawnić wszelkie znane defekty w specjalnym raporcie o nazwie Residential Real Estate Disclosure Report, dostępnym do wglądu potencjalnym nabywcom. Typowym przykładem informacji, którą właściciel musi ujawnić, jest fakt, że jego nieruchomość znajduje się w strefie zalewowej (floodplain), co negatywnie wpływa na jej wartość. Jeżeli potencjalny klient nie zostaje poinformowany o tej ważnej okoliczności przez sprzedającego i dochodzi do sfinalizowania transakcji, konsekwencje mogą być poważne. Kupujący miałby podstawy do skierowania sprawy do sądu o odszkodowanie lub unieważnienie transakcji.

EARTHQUAKE INSURANCE – ubezpieczenie przed trzęsieniem ziemi: rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która zapewnia odszkodowanie za szkody spowodowane skutkami trzęsienia ziemi. Standardowa polisa ubezpieczeniowa na dom nie chroni właścicieli na wypadek trzęsienia ziemi. Mieszkańcy terenów zagrożonych trzęsieniem ziemi muszą zabezpieczyć się wykupując oddzielną polisę, podobnie jak mieszkańcy terenów zagrożonych powodzią.

EASEMENT BY CONDEMNATION – udogodnienie / służebność na cele publiczne: udogodnienie, które zostało uzyskane przez rząd lub agencję rządową na cele publiczne w oparciu o zasadę eminent domain (prawo państwa do wykorzystania nieruchomości prywatnej na cele publiczne). Termin condemnation odnosi się do procedury sądowej zainicjowanej przez władze lokalne lub stanowe w celu uzyskania udogodnienia. Właściciel nieruchomości służebnej (servient tenement owner) otrzymuje rekompensatę za spadek wartości własności, przez którą przechodzi easement. Przykładem służebności na cele publiczne może być autostrada przechodząca przez prywatną ziemię.

FAIR HOUSING PARTNERSHIP RESOLUTION – Umowa o Współpracy w Sprawie Sprawiedliwej Gospodarki Mieszkaniowej: umowa zawarta w 1996 roku pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Realtorów (National Association of Realtors) i Departamentem Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Miejskiego (Department of Housing and Urban Development) w sprawie wspólnych działań w celu wyeliminowania przejawów dyskryminacji w handlu nieruchomościami.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645     
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location