----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Z dniem 1 stycznia 2019 zacznie obowiązywać ponad 250 nowych praw i przepisów, zmieniając między innymi zasady dotyczące kontroli broni i bezpieczeństwa publicznego, praw zwierząt, opieki zdrowotnej, edukacji, a także wielu innych kwestii. Oto niektóre z nich.

 

Okres oczekiwania na zakup broni

Ustawa SB 3256 wymaga 72-godzinnego okresu oczekiwania na zakup wszystkich rodzajów broni w stanie Illinois, również dokonywanych przez nierezydentów na pokazach broni organizowanych przez stanową policję. Poprzednio w naszym stanie obowiązywał 72-godzinny okres oczekiwania na zakup pistoletu; broń szturmową, w tym karabiny AR-15 można było otrzymać po 24-godzinnym okresie oczekiwania. Zgodnie z nowym prawem, zakup paralizatorów i teaserów nadal będzie objęty 24-godzinnym okresem oczekiwania. Naruszenie prawa byłoby przestępstwem klasy 4.

 

Oznakowanie właścicieli broni stwarzających potencjalne zagrożenie

Tak zwane prawo czerwonej flagi (HB 2354) zezwala krewnym właściciela broni na złożenie petycji do sądu o wydanie zakazu w przypadku udowodnienia, że właściciel broni może stanowić zagrożenie dla siebie lub innych osób. Jeśli zostanie przyznany, karta właściciela broni palnej FOID zostanie zawieszona na okres od 14 dni do maksymalnie 6 miesięcy.

 

Ćwiczenia na wypadek strzelaniny

Wszystkie szkoły w Illinois muszą co roku przeprowadzić co najmniej jedne ćwiczenia na wypadek zagrożenia pojawieniem się strzelca, prowadzonych przez przedstawicieli organów ścigania. Ćwiczenia muszą zostać przeprowadzone w ciągu 90 dni od pierwszego dnia szkoły i obejmować wszystkich pracowników szkoły i uczniów obecnych w tym czasie w placówce.

 

Myśliwi mogą ubierać się na różowo

Polujący z Illinois mają nową opcję stroju: odblaskowego różu. Ustawa HB 4231 stwierdza, że myśliwy może nosić odzież w kolorze odblaskowego różu lub odblaskowego pomarańczowego podczas sezonu łowieckiego.

 

Pomaganie zagrożonym zwierzętom

Funkcjonariusze organów ściągania mogą przejąć tymczasową opiekę nad zwierzętami, które cierpią w wyniku wyjątkowo wysokiej temperatury lub zimna czy innych zagrażających ich życiu warunków, dzięki wejściu w życie nowego prawa. Funkcjonariusz może wystąpić o opiekę weterynaryjną nad uratowanym zwierzęciem i musi spróbować nawiązać kontakt z właścicielem zwierzęcia, który będzie odpowiedzialny za wszystkie związane koszty usługi weterynaryjnej.

 

Koniec „złotych spadochronów”

Ustawa SB 3604 eliminuje odprawy dla pracowników, którzy zostali zwolnieni za niewłaściwe zachowanie. Ogranicza ona również wypłacane przez rząd pakiety odpraw do kwoty nieprzekraczającej 20 tygodni zatrudnienia. „Zapewnianie złotych spadochronów zdyskredytowanym urzędnikom publicznym to kradzież, a prawo to położy temu kres” – powiedział senator Thomas Cullerton, kiedy ustawa została podpisana w sierpniu.  

 

Zniesienie obowiązku przysięgłych dla nowych mam

Ustawa HB 5745 zwalnia karmiące matki z obowiązku udziału w wyborze do ławy przysięgłych (jury duty), na ich prośbę. Wcześniej zwolnienia były dostępne tylko dla kobiet mieszkających w powiatach z populacją od 75,000 do 3 milionów. Nowe prawo daje taką możliwość wszystkim matkom karmiącym w całym stanie, bez względu na populację powiatu.

 

Dzieci muszą podróżować tyłem do kierunku jazdy

Nowa ustawa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym dzieciom podczas podróżowania samochodem. HB 4377 aktualizuje prawo stanowe, które wymagało od kierowców odpowiedniego fotelika dla dzieci poniżej 8 lat. Nowe prawo wymaga, aby wszystkie dzieci w wieku poniżej 2 lat jeździły w fotelikach skierowanych tyłem do kierunku jazdy. Dzieci, które ważą więcej niż 40 funtów lub mają więcej niż 40 cali wzrostu, podlegają zwolnieniom od tego prawa.

 

Zakaz syntetycznej marihuany

Wszystkie syntetyczne kannabinoidy będą nielegalne w stanie Illinois, jeśli nie zostaną zatwierdzone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration) lub zostaną użyte niezgodnie z przeznaczeniem. Ustawa SB 2341 zamyka także lukę prawą, która umożliwiała producentom unikania prawa poprzez niewielkie zmiany w procesie produkcji.

„Wiele syntetycznych kannabinoidów jest już nielegalnych, ale poprzez poszerzenie kryteriów, zapewniamy, że nie można ich będzie legalnie wprowadzić poprzez małe i potencjalnie śmiertelne zmiany w ich wzorach chemicznych” – powiedziała senator Jacqueline Collins, sponsor ustawy.

 

Zwiększenie dostępu do leczenia

Zgodnie z ustawą Emergency Opioid and Addiction Treatment Act, osoby z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji mogą uzyskać natychmiastowy dostęp do opieki ambulatoryjnej. SB 682 usuwa barierę administracyjną, umożliwiając danej osobie rozpoczęcie leczenia przed uzyskaniem zezwolenia od firmy ubezpieczeniowej. Jeśli firma ubezpieczeniowa odmawia pokrycia leczenia, SB 682 wymaga, aby plan objął leczenie ambulatoryjne przez 72 godzin, podczas gdy pacjent ma szansę zakwestionować odmowę.

 

Ochrona przed prześladowaniem

Począwszy od 2019 roku prawa dotyczące prześladowania zostaną rozszerzone o media społecznościowe. SB 3411 stwierdzą, że prześladowanie obejmuje niechciane wiadomości wysyłane i odbierane za pomogą aplikacji społecznościowych.

 

Ochrona ofiar handlu ludźmi

SB 3108 rozszerza ochronę dostępną dla ofiar handlu ludźmi i ofiar przymusowej niewolniczej pracy. Zgodnie z prawem, osoby, które doświadczyły takiego traktowania, mogą wnieść cywilną sprawę przeciwko oprawcom. Członkowie rodziny, adwokaci pokrzywdzonych, osoby wyznaczone przez sąd lub organy rządowe odpowiedzialne za egzekwowanie prawa stanu Illinois mogą również wszcząć postępowanie w imieniu ofiary.

 

Nauczanie historii Afroamerykanów

Od przyszłego roku wszystkie publiczne uczelnie i college będą musiały oferować kursy poświęcone historii Afroamerykanów. HB 4346 określa tematy, które powinny obejmować kursy, takie jak historia amerykańskiego handlu niewolnikami, niewolnictwo w Ameryce i ślady niewolnictwa w tym kraju.

 

Celebrujemy słynną US Route 66

Słynna autostrada, której początki sięgają roku 1926, jest jedną z oryginalnych autostrad w systemie amerykańskich autostrad - U.S. National Highway System. Aby przygotować się na setną rocznicę jej istnienia, HB 66 stworzy 20-osobową Komisję Stulecia Route 66, która będzie planować i koordynować wydarzenia w całym stanie.

 

Strefy miejskiego rolnictwa

Ustawodawcy stanu Illinois unieważnili weto gubernatora Raunra w sprawie ustawy o ustanowieniu miejskich stref rolniczych, które, jak mówią ich zwolennicy, mogą pomóc w rozwiązaniu problemu pustyń żywnościowych w Chicago i całym stanie. Ustawa HB 3418 umożliwia samorządom lokalnym wprowadzenie zachęt, takich jak obniżone stawki za wodę i opłaty eksploatacyjne oraz ulgi w podatkach od nieruchomości dla rolników w strefach miejskich.

 

Na pods. https://news.wttw.com/2018/12/27/19-new-laws-know-2019

Monitor

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location