----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Nieformalne przesłuchania przed Sekretarzem Stanu w Illinois dotyczące pozwolenia na jazdę ograniczoną („restricted driving permits”) oraz przywrócenie prawa jazdy („reinstatement”).

Zawieszenie niezwiązane z alkoholem

Najczęstsze powody zawieszenia prawa jazdy to: zbyt wiele naruszeń prawa drogowego, posiadanie fałszywej identyfikacji, lub przedstawienie fałszywych informacji Sekretarzowi Stanu w celu uzyskania prawa jazdy lub dowodu osobistego. Podczas przesłuchania u Sekretarza Stanu składający petycję musi: (1) złożyć wszelkie pisma dotyczące charakteru, pracy, szkoły, oraz nadmiernych trudności finansowych, (2) przedstawić wiarygodny powód za przeszłe przestępstwa, które doprowadziły do zawieszenia, (3) przekonać urzędnika przeprowadzającego przesłuchanie, że zreformował swoje nawyki jazdy, oraz (4) przestrzegać wszystkich przepisów określonych w pozwoleniu na jazdę ograniczoną („restricted driving permit”). Składający petycję musi zachować pełną kopię wszystkich dokumentów, ponieważ jeśli dostanie odmowę pozwolenia, wszystkie dokumenty mogą zostać ponownie przedstawione na kolejnym przesłuchaniu.

Zawieszenia związane z alkoholem (niezwiązane z DUI)

Zawieszenia związane z alkoholem niezwiązanym z DUI są często związane z konsumpcją lub posiadaniem alkoholu. Jeśli kierowca poniżej 21 lat otrzyma nadzór sądowy za konsumpcję lub posiadanie alkoholu, jego prawo jazdy zostanie zawieszone od trzech do maksymalnie dwunastu miesięcy. W przypadku tych zawieszeń, należy wypełnić formularz o ewaluację dochodzeniową („investigative evaluation”), która jest mniej wszechstronną wersją ewaluacji wymaganej w przypadkach zawieszeń ze względu na aresztowania za DUI. Po zakończeniu ewaluacji dochodzeniowej i zalecanych klas, kierowca może złożyć wniosek o pozwolenie na jazdę ograniczoną. Ewaluacja musi być przeprowadzona przez osobę licencjonowaną. Oryginalne, podpisane dokumenty ewaluacji oraz leczenia muszą zostać przekazane urzędnikowi przeprowadzającemu przesłuchanie.

Zawieszenie ze względu na pierwsze wykroczenie DUI

Kierowca z wyrokiem winy („conviction”), w przeciwieństwie do nadzoru („supervision”), za pierwszy DUI kwalifikuje się do nieformalnego przesłuchania, jeśli nie ma na historii prawa jazdy poprzedniego nadzoru sądowego („court supervision”), zawieszenia („summary suspension”), lub brawurowej jazdy („reckless driving). Często ma to miejsce, gdy kierowca z prawem jazdy ze stanu Illinois otrzymuje DUI poza Illinois. W przypadku pierwszego DUI, kierowca może dostać wyrok winy („conviction”), jeśli nadzór („supervision”) jest cofnięty, nie stawi się w sądzie, zostaje po procesie wydany wyrok winy („conviction”), lub jeśli kierowca godzi się na to, że jest winny („pleads guilty”). W tej sytuacji kierowca musi uzyskać ewaluację i ukończyć wszystkie zalecone klasy. Wszystkie ewaluacje muszą zostać zakończone w ciągu sześciu miesięcy od daty przesłuchania. Jeśli ewaluacja jest starsza niż sześć miesięcy, ta sama agencja, która przeprowadziła pierwotną ewaluację lub leczenie, powinna dostarczyć nową zaktualizowaną ewaluację. Jednakże inna agencja może przeprowadzić ewaluację, jeśli pierwotna agencja przestanie działać, a nowa agencja przejęła jej pacjentów / klientów kartoteki. Składający petycję ma prawo uzyskać zupełnie nową ewaluację z innej agencji licencjonowanej. Jeśli jednak nowa agencja zakończy ewaluację, powinna przygotować pełną ewaluację, ocenę potrzeb leczenia i chronologiczną historię picia. Jeśli nie jest wymagane dalsze leczenie, należy również uwzględnić zwolnienie od leczenia.

Nadmierna trudność

Aby uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdu w dowolnym typie zawieszenia („suspension”), składający petycję musi dodatkowo wykazać nadmierną trudność z powodu utraty prawa jazdy. W tym celu składający petycję musi przedstawić przekonujące dowody na to, że istnieje brak rozsądnych rozwiązań alternatywnych do prowadzenia pojazdu, takich jak transport publiczny, taksówki, chodzenie pieszo, itp., oraz że brak transportu stanowi poważne zagrożenie dla pracy kierowcy. Sama niedogodność nie stanowi nadmiernej trudności. Dobrą praktyką jest udowodnienie nadmiernej trudności, przedstawiając pismo od pracodawcy składającego petycję, zauważając możliwość zwolnienia z pracy lub poważną utratę dochodów z powodu braku awansu, zmniejszenia liczby godzin, itd. Odnośnie do szkoły, spotkań poświęconych odzyskiwaniu pomocy (np. program dla anonimowych alkoholików), oraz opieki medycznej, składający petycję musi złożyć zeznanie oraz przedstawić inne dowody na pokonaną odległość, niedostępność alternatywnego transportu, oraz niemożliwość wykonania wyżej wymienionych czynności bez pozwolenia na jazdę ograniczoną.

Wydanie pozwolenia na jazdę ograniczoną

Jeśli Sekretarz Stanu wyda pozwolenie na jazdę ograniczoną, wysyła składającemu petycję wymagania, które musi spełnić. Jeżeli nie zostaną spełnione wymogi w określonym terminie, pozwolenie zostanie anulowane („canceled”). Pozwolenie na jazdę ograniczoną może być wydane w więcej niż jednym celu i będzie ograniczone do czasu, dat, godzin i określonego rejonu. Nadrzędne przywileje związane z prawem jazdy składającego petycję pozostają zawieszone („suspended”), z wyjątkiem celów określonych w pozwoleniu na jazdę ograniczoną. Wszelkie wykroczenia drogowe lub naruszenia warunków zawartych w pozwoleniu mogą skutkować odwołaniem lub przedłużeniem ważności pozwolenia na jazdę ograniczoną. Ważne jest przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących ruchu i specyfikacji pozwolenia na jazdę ograniczoną

Przywrócenie („reinstatement”)

Kiedy składający petycję ma prawo do przywrócenia („reinstatement”) prawa jazdy po zawieszeniu („suspension”), nie musi mieć kolejnego przesłuchania. Jeżeli kierowca nie ma na koncie dodatkowych wykroczeń drogowych, zawieszenie po prostu zakończy się w wyznaczonym dniu – jeżeli składający petycję także w terminie zapłaci opłaty.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie karnej, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location