----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 279

PURCHASE PRICE – cena zakupu: klauzula w kontrakcie określająca cenę sprzedaży nieruchomości oraz sposób, w jaki zostanie ta suma zapłacona, tzn. termin wpłaty i wysokość zaliczki (earnest money) oraz pozostała kwota do uregulowania w dniu zamknięcia transakcji.

EARNEST MONEY – zaliczka, zadatek: kwota wpłacona przez potencjalnego nabywcę nieruchomości w chwili zawarcia kontraktu ze sprzedającym jako gwarancja dotrzymania warunków umowy kupna nieruchomości. Zaliczka zwykle przechodzi na poczet pierwszej wpłaty (downpayment) lub kosztów zamknięcia transakcji (closing costs), i do dnia zamknięcia transakcji przechowywana jest na oddzielnym koncie przez brokera lub adwokata, który reprezentuje sprzedającego. Wysokość zaliczki jest kwestią negocjacji pomiędzy nabywcą i sprzedającym, jednak zwykle nie jest mniejsza niż 1% ceny sprzedaży. 

CLOSING – zamknięcie transakcji: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości określająca termin i miejsce zamknięcia transakcji.

ATTORNEY REVIEW CONTINGENCY – warunek uzyskania opinii adwokata: jeden z warunków zawartych w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości chroniących nabywcę, który uzależnia realizację umowy od uzyskania pozytywnej opinii adwokata specjalizującego się w branży nieruchomości (real estate attorney); uzyskanie opinii prawnika, którego zadaniem jest analiza kontraktu i zaproponowanie ewentualnych poprawek, powinno nastąpić w ciągu pięciu dni roboczych od podpisania umowy.

MORTGAGE CONTINGENCY (inna nazwa: financing contingency) – warunek uzyskania pożyczki hipotecznej: jeden z warunków zawartych w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości chroniących nabywcę, który stara się o pożyczkę na sfinansowanie transakcji; nieuzyskanie pożyczki hipotecznej w terminie określonym w kontrakcie może być podstawą unieważnienia umowy.

INSPECTION CONTINGENCY – warunek przeprowadzenia inspekcji: jeden z warunków zawartych w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości chroniących nabywcę, który ma prawo w określonym terminie, zwykle w ciągu pięciu dni roboczych od daty podpisania kontraktu, przeprowadzić profesjonalną inspekcję nieruchomości; defekty ujawnione w wyniku inspekcji mogą stać się podstawą unieważnienia umowy.

PROPERTY SALE CONTINGENCY – warunek sprzedania nieruchomości: jeden z warunków zawartych w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości chroniących nabywcę, który musi sprzedać swoją nieruchomość, aby uzyskać fundusze na sfinansowanie kupna innej nieruchomości będącej przedmiotem kontraktu; niespełnienie tego warunku staje się podstawą unieważnienia kontraktu.

DISCLOSURE OF MATERIAL FACTS – ujawnienie ważnych informacji: ujawnienie ważnych faktów lub okoliczności dotyczących danej nieruchomości będącej przedmiotem transakcji, zwykle w formie dodatkowych klauzuli dołączonych do kontraktu kupna / sprzedaży. Typowym przykładem jest informacja, że dana nieruchomość znajduje się w strefie zalewowej (floodplain), co negatywnie wpływa na jej wartość. Jeżeli potencjalny klient nie zostaje poinformowany o tym ważnym fakcie przez sprzedającego i dochodzi do sfinalizowania transakcji, konsekwencje mogą być poważne. Kupujący miałby podstawy do skierowania sprawy do sądu o odszkodowanie lub unieważnienie transakcji.

FLOOD INSURANCE CLAUSE – klauzula dotycząca ubezpieczenia przed powodzią: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości chroniąca nabywcę w sytuacji, gdy nie został on poinformowany przez sprzedającego o tym, że nieruchomość znajduje się w strefie zalewowej; jeśli nabywca musiałby wykupić polisę ubezpieczeniową przed powodzią, aby sfinalizować transakcję, mogłoby to być podstawą do unieważnienia kontraktu.

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645     
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Web: www.CaretRealty.com

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Skomentuj artykul jako pierwszy

Skomentuj

Komentuj jako gosc.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location