----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

W ciągu minionej dekady Sąd Najwyższy stanu Illinois podjął kroki celem skupienia się nad prawami dzieci w zakresie prawa rodzinnego („family law”). Sąd Najwyższy stanu Illinois wymaga od wszystkich szczebli systemu sądowego stanu Illinois szybkiego załatwianie spraw dotyczących dzieci, kiedy tylko jest to możliwe. Sąd Najwyższy stanu Illinois także wymaga mediacji („mediation”), aby pomóc rodzinom jak i systemowi sądowemu w rozpatrywaniu spraw dotyczących dzieci w kontekście prawa rodzinnego. Mediacja może pomóc w przyspieszeniu zakończenia sprawy i może pomóc stronom osiągnąć trwałe rozwiązanie.

Zgodnie z przepisami Sądu Najwyższego stanu Illinois wszystkie sprawy sporne dotyczące opieki („custody”) lub czasu rodzicielskiego („parenting time”) w kontekście prawa rodzinnego wymagają mediacji przed przystąpieniem do rozprawy („hearing”) lub procesu („trial”). W związku z tym system sądowy musi uwzględniać mediację przy ustalaniu rozkładów toku spraw. Mediacja wiąże się z kosztami; lecz wielu uważają mediację w sprawach z zakresu prawa rodzinnego jako niezbędny wydatek. Inni wolą wywiązać się z tego obowiązku i jak najszybciej rozpocząć rozprawę lub proces.

Dzięki mediacji strony mogą spotykać się poza sądem i pracować z certyfikowanym pośrednikiem lub mediatorem („mediator”), który służy w charakterze neutralnym i który stara się pomoc stronom dojść do porozumienia. Aby zostać certyfikowanym mediatorem („certified mediator”), osoba musi pomyślnie ukończyć kurs certyfikacyjny który trwa co najmniej czterdzieści godzin. Sądy w powiatach („counties”) także wymagają dodatkowych szkoleń w zakresie mediacji w kontekście prawa rodzinnego. Szkolenia takie obejmują między innymi obsługę stron poza salą sądową oraz kontakt z osobami o różnych osobowościach i wyzwaniach. Szkolenia takie obejmują różnice między dziećmi oraz to, na czym należy się skupić w przypadku tego, co jest najlepsze dla dziecka/dzieci.

Ponieważ mediacja w sprawach z zakresu prawa rodzinnego jest obowiązkowa („mandatory”) w sądach stanu Illinois, powstaje obawa czy strony faktycznie zaangażują mediację w znaczący sposób. Kiedy mediacja zostaje wykorzystana w znaczący sposób, strony mogą potencjalnie osiągnąć trwałe rozwiązanie. Aby tego dokonać, strony muszą, do pewnego stopnia, szanować pozostałe pozycje lub poglądy. Mediator następnie próbuje doprowadzić do porozumienia oraz trwałego rozwiązania.

Jakiekolwiek rozwiązanie wynikające z mediacji musi zostać osiągnięte poprzez porozumienie wszystkich stron. W przeciwieństwie do postępowania sądowego na sali sądowej, gdzie nie ma wymogu, aby strony rzeczywiście spisały umowę, wszelkie osiągnięte rezolucje podczas mediacji muszą obejmować porozumienie między zaangażowanymi stronami.

Jeżeli mediacja nie jest w stanie osiągnąć rozwiązania, może jednak pomóc stronom przynajmniej zrozumieć przeciwne punkty widzenia. Teoretycznie, uczestnictwo w mediacji, nawet gdy strony nie osiągną rezolucji, powinno pomóc zaangażowanym dzieciom.

Kwestie związane z opieką na ogół dotyczą tego, kto będzie decydował o sprawach życiowych dziecka. Statuty („statutes”) regulujące opiekę zdają się faworyzować opiekę przez jednego z rodziców; jednakże sądy stanu Illinois zezwalają na wspólną opiekę („joint custody”). Aby wspólna opieka nad dzieckiem była skuteczna, gdy rodzice dziecka decydują o ważnych rzeczach dla dziecka, takich jak nauka, religia, opieka zdrowotna itp., rodzice muszą mieć jednakowe podejście w odniesieniu do tych problemów. Lub rodzice muszą chcieć wzajemnie się szanować i pracować razem, aby podjąć wspólną decyzję. Te problemy nie mają prawidłowej lub błędnej odpowiedzi; zazwyczaj dotyczą pragnień stron. Ważne jest, aby strony mogły dojść do porozumienia oraz mieć zjednoczone podejście do wspólnego dziecka.

Jeśli chodzi o czas rodzicielski, który był wcześniej nazywany wizytacją („visitation”) do czasu zmiany ustawy kilka lat temu, istnieją podobne elementy problematyczne. Ponownie, nie ma właściwej ani błędnej odpowiedzi. Zazwyczaj strony mogą chcieć spędzać ‘równą’ ilość czasu z dzieckiem. Ostatecznie, sąd musi zdecydować, w jakim stopniu zapewnienie ‘równej’ ilości czasu jest najlepsze dla dziecka. Często dziecko przebywa z jednym i drugim rodzicem na przemian w weekendy oraz ma jeden nocleg u rodzica, u którego nie mieszka w ciągu tygodnia. Dobry mediator pomoże stronom osiągnąć korzystny dla obu stron harmonogram, który jest najlepszy dla dziecka. Mediator powinien brać pod uwagę dystanse np. z domu do szkoły, ważne daty takie jak urodziny oraz święta, i wszelkie fizyczne lub psychologiczne problemy dziecka.

Mediatorzy, którzy biorą udział w sprawach w sądach stanu Illinois, są zazwyczaj także adwokatami. Lecz mediatorzy nie muszą być adwokatami. Mediatorzy mogą także być terapeutami lub psychologami. W każdym przypadku mediatorzy są zobowiązani do kontynuowania edukacji w zakresie mediacji.  

Strony biorące udział w mediacji są zobowiązane do zachowania poufności. Istnieją nieliczne wyjątki które zazwyczaj wiążą się z potencjalnymi naruszeniami prawa, obrażeniami („injury”), lub naruszeniami etycznymi.

Podobnie jak w przypadku innych fachowców, opłaty mediatorów są naliczane na podstawie poziomu wiedzy i doświadczenia.

Adwokaci dla stron powinni uczestniczyć w mediacji.

Powyższe informacje nie powinny być traktowane jako porady prawne w jakiejkolwiek istniejącej sprawie, oraz nie powinny być traktowane jako tworzenie formalnej relacji adwokat-klient.

Katarzyna Brukało

Brukalo Law, P.C.
Tel. 312-450-3630
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
www.BrukaloLaw.com
Dwie lokalizacje – Chicago (Downtown) i Park Ridge

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location