Tygodnik Polonijny Monitor wersja cyfrowa
----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 415

TRIPLE NET LEASE – (inna nazwa: NNN lease) – umowa wynajmu typu potrójne netto: typ umowy często stosowany w przypadku wynajmu nieruchomości handlowych lub przemysłowych, w której najemca / lokator odpowiedzialny jest za trzy główne kategorie kosztów operacyjnych (stąd nazwa „potrójne netto”: podatki od nieruchomości, ubezpieczenie, oraz utrzymanie i konserwację (maintenance). Opłaty za wynajem stanowią zatem dla właściciela dochód netto (net income). W umowie typu podwójnego netto (double net lease), najemca jest odpowiedzialny za podatki i ubezbieczenie, natomiast w umowie typu pojedynczego netto (single net lease), najemca płaci za podatki od najmowanej nieruchomości.

TRIPLE-A TENANT (inna nazwa: aaa tenant) – lokator / najemca doskonały: idealny kandydat na najemcę posiadający znakomitą historię kredytową i referencje, które w wysokim stopniu zapewniają dotrzymanie umowy wynajmu.

TRUST – powierzenie posiadania / zarząd powierniczy: prawne ustalenia polegające na tym, że właściciel nieruchomości, powierzający posiadanie (trustor), przekazuje swoją własność powiernikowi (trustee), którego zadaniem jest zarządzanie nieruchomością na korzyść osoby trzeciej, określanej jako beneficjent, czyli osoba odnosząca korzyść (beneficiary). Przykładowo, właściciel kilku nieruchomości pragnie zabezpieczyć fundusze, które w przyszłości pokryją koszty kształcenia jego dzieci. Jedną ze swoich inwestycji, budynek apartamentowy, przekazuje pod zarząd powierniczy. Powiernik zarządzający tą nieruchomością przekazuje wszystkie zyski uzyskane z inwestycji na ustalony wcześniej cel, z korzyścią dla beneficjentów. Living trust to „zarząd powierniczy utworzony przez właściciela za jego życia”, natomiast testamentary trust oznacza „zarząd powierniczy utworzony na podstawie testamentu właściciela”.

TURNKEY PROJECT – projekt realizowany „pod klucz”: projekt, często dotyczący nieruchomości komercyjnej, w którym firma deweloperska, działając na zlecenie klienta, odpowiedzialna jest za cały proces realizacji, łącznie z nabyciem działki, uzyskaniem niezbędnych zezwoleń budowlanych, itp. Po ukończeniu projektu, deweloper przekazuje klientowi klucze do nieruchomości (stąd określenie „pod klucz”).

UNIFORM COMMERCIAL CODE (w skrócie: UCC) – Jednolity Kodeks Handlowy: zbiór praw, których celem jest ujednolicenie praw stanowych dotyczących transakcji handlowych, łącznie z transakcjami sprzedaży nieruchomości.

UREA-FORMALDEHYDE FOAM INSULATION (w skrócie: UFFI) – izolacyjna pianka mocznikowo-formaldehydowa: rodzaj materiału izolacyjnego w formie pianki wstrzykiwanej w ściany przez małe otwory, używanego w budownictwie w latach 70-ych. W 1982 roku stosowanie UFFI zostało zakazane ze względu na podejrzenie szkodliwości gazów wydzielanych przez ten materiał. Zakaz ten został uchylony, gdyż sądy nie były w stanie przedstawić wystarczających dowodów na szkodliwość UFFI dla zdrowia ludzkiego. UFFI sklasyfikowany jest jako prawdopodobny czynnik rakotwórczy (probable carcinogen).

UNDERWATER PROPERTY – nieruchomość z utopioną pożyczką hipoteczną: potoczne określenie nieruchomości, której zadłużenie hipoteczne przekracza jej aktualną wartość.

UNDISCLOSED DUAL AGENCY – nieujawnione podwójne przedstawicielstwo: sytuacja, w której agent obrotu nieruchomościami nie poinformował zainteresowanych stron o tym, że reprezentuje zarówno sprzedającego jak i nabywcę w tej samej transakcji. Nieujawnienie klientom faktu, że agent działa jako „podwójny agent” („dual agent”), jest w stanie Illinois niezgodne z prawem.

UNENFORCEABLE CONTRACT – kontrakt niezaskarżalny: umowa pozornie spełniająca warunki ważnego kontraktu, jednak żadna ze stron umowy nie jest w stanie dochodzić swoich praw na drodze sądowej, np. kiedy umowa została zawarta ustnie, a dotyczy kwestii, które sąd rozpatrzyłby tylko wtedy, jeśli byłaby sporządzona na piśmie.

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, SFR, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645        
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location