----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce

Najważniejsze części kontraktu sprzedaży / kupna nieruchomości część 280

SELLERS REPRESENTATIONS – oświadczenie sprzedającego: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości, w którym sprzedający oświadcza, że nie otrzymał na piśmie od administracji państwowej żadnego zawiadomienia dotyczącego takich kwestii jak naruszenie przepisów budowlanych i przeciwpożarowych (building and fire code violations), naruszenie przepisów dotyczących podziału na strefy (zoning violations), jakiekolwiek trwające procedury dotyczące przejęcia nieruchomości przez państwo na cele publiczne (condemnation proceeding), jakiekolwiek ulepszenia nieruchomości, które zostały dokonane bez wymaganych pozwoleń, itd.

ARMS-LENGTH TRANSACTION AFFIDAVIT – oświadczenie o transakcji pomiędzy niezależnymi stronami: oświadczenie podpisane pod przysięgą stwierdzające, że strony uczestniczące w transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości nie są powiązane rodzinnie, poprzez małżeństwo lub działalność gospodarczą; zwykle wymagane przez instytucję finansową posiadającą weksel hipoteczny (mortgage note) w transakcjach typu sprzedaż bez pokrycia (short sale), aby uniknąć zaniżania ceny sprzedaży lub innych nieprawidłowości

CONFLICT OF TERMS – konflikt warunków umowy: klauzula w kontrakcie określająca, która część umowy zawiera nadrzędne warunki w przypadku konfliktu warunków kontraktu, szczególnie w sytuacji kiedy kontrakt został uzupełniony o dodatkowe klauzule, które mogą być sprzeczne z oryginalną częścią umowy

CREDIT AT CLOSING – kwota pieniężna przekazana przy zamknięciu transakcji: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości określająca sumę, którą właściciel przekaże nabywcy nieruchomości na poczet pokrycia kosztów zamknięcia transakcji, o ile zezwoli na to instytucja udzielająca pożyczki hipotecznej. Klauzula ta jest zwykle stosowana w sytuacji, kiedy nabywca dysponuje ograniczoną ilością gotówki, oferując właścicielowi wyższą cenę kupna w zamian za pokrycie niektórych kosztów związanych z zamknięciem transakcji (closing costs).

SPECIFIED PARTY APPROVAL – zatwierdzenie przez określoną osobę: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości uzależniająca ważność kontraktu od zaaprobowania nieruchomości, zwykle w ciągu pięciu dni od podpisania umowy, przez określoną osobę wyznaczoną przez nabywcę, która ma wpływ na decyzje związane z kupnem, ale jest niedostępna w chwili spisywania umowy.

LOAN STATUS DICLOSURE – ujawnienie informacji dotyczących statusu pożyczki: dokument dołączony do kontraktu kupna / sprzedaży nieruchomości informujący sprzedającego o tym, na jakim etapie znajduje się finansowanie inwestycji.

SALE OF BUYER’S REAL ESTATE – sprzedaż nieruchomości nabywcy: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości stosowana w sytuacji, kiedy transakcja uzależniona jest od sprzedaży obecnej nieruchomości nabywcy w celu sfinansowania kupna. W obecnych realiach rynkowych, kiedy większość transakcji dotyczy domów przejętych przez banki lub sprzedaży bez pokrycia (short sale), klauzula ta jest rzadko stosowana. Kiedy oferta zawierająca tę klauzulę zostaje przyjęta, sprzedający ma prawo nadal oferować nieruchomość na sprzedaż (seller’s right to offer real estate for sale) w celu uzyskania atrakcyjniejszej oferty nie zawierającej warunku sprzedaży obecnej nieruchomości nabywcy.

FACSIMILE OR DIGITAL SIGNATURES – kopie podpisów lub podpisy cyfrowe: klauzula w kontrakcie stwierdzająca, że kopie dokumentów zawierających podpisy lub dokumenty z podpisami cyfrowymi będą wystarczające do wynegocjowania i sfinalizowania umowy.

PROFESSIONAL INSPECTIONS AND INSPECTION NOTICES – profesjonalne inspekcje i zawiadomienia o inspekcjach: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości określająca prawo nabywcy do przeprowadzenia profesjonalnych inspekcji, (np. inspekcji stanu technicznego domu, obecności farb ołowiowych, radonu, pleśni, itp.), oraz sposobu zawiadamiania właściciela nieruchomości o terminie planowanych inspekcji. 

ZBIGNIEW PIEŃKOWSKI – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. REALTOR®, REAL ESTATE MANAGING BROKER, właściciel firmy CARET REALTY INC. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645     
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Web: www.CaretRealty.com

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Skomentuj artykul jako pierwszy

Skomentuj

Komentuj jako gosc.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location