----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik tematyczny branży nieruchomości, część 282

Tenancy in severalty wyłączne posiadanie: forma posiadania polegająca na tym, że nieruchomość należy wyłącznie do jednej osoby fizycznej lub prawnej (od słowa sever -odciąć, rozdzielić). Właściciel nieruchomości jest niejako „odcięty i oddzielony” od innych – jest właścicielem wyłącznym i jedynym.

Tenancy in common współposiadanie: forma posiadania, w której właścicielami nieruchomości są przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne bez prawa do przejęcia posiadania nieruchomości w przypadku śmierci współwłaściciela (right of survivorship). Każda z nich posiada tzw. niepodzielny udział (undivided interest). Nieruchomości nie można fizycznie podzielić na części, ale udział każdego ze współwłaścicieli można określić procentowo. Wszyscy współwłaściciele mają prawo do pełnego korzystania z całej nieruchomości i każdy z nich może sprzedać lub przekazać swój udział bez zgody pozostałych. Kiedy umiera jeden ze współwłaścicieli, jego ułamkowy udział (fractional interest) zostaje przekazany jego spadkobiercom.

Joint tenancy połączone posiadanie: forma posiadania, w której właścicielami nieruchomości są przynajmniej dwie osoby fizyczne lub prawne, podobnie jak w przypadku współposiadania (tenancy in common). Najważniejsza różnica polega jednak na tym, że w tej formie posiadania obowiązuje prawo do przejęcia posiadania całej nieruchomości w przypadku śmierci współwłaściciela (right of survivorship). Połączone posiadanie trwa aż do momentu, kiedy pozostanie tylko jeden właściciel. Wtedy forma ta przyjmuję postać wyłącznego posiadania (tenancy in severalty). Pozostały przy życiu właściciel staje się właścicielem wyłącznym i ma prawo do sprzedaży nieruchomości lub przekazania jej swoim spadkobiercom. Ponadto, joint tenancy charakteryzuje się tzw. „czterema jednościami” (four unities): jedność posiadania (unity of possession), jedność udziału (unity of interest), jedność czasu (unity of time) oraz jedność tytułu (unity of title). Oznacza to, że wszyscy współwłaściciele mają niepodzielne prawo do posiadania nieruchomości, mają równy udział, wszyscy otrzymują swój udział równocześnie poprzez jeden tytuł własności. Jeśli którakolwiek z tych jedności zostaje naruszona, ma to wpływ na funkcjonowanie całej joint tenancy. Przykładowo, jeśli jeden ze współwłaścicieli przekaże swój udział w nieruchomości osobie trzeciej, nowy właściciel będzie miał w niej swój udział na zasadzie tenancy in common. Pozostali właściciele zachowują niezmieniony status posiadania.

Tenancy by the entirety małżeńskie połączone posiadanie: forma posiadania, w której właścicielem nieruchomości jest małżeństwo, z prawem do przejęcia posiadania całej nieruchomości w przypadku śmierci współmałżonka (right of survivorship). Pozostałyprzy życiu współmałżonek (surving spouse) automatycznie zostaje jedynym właścicielem, bez potrzeby załatwiania prawnych formalności w sądzie spadkowym (probate court). Jest to specjalna forma joint tenancy przeznaczona dla małżeństw. Słowo entirety dosłownie oznacza „całość”, „integralność” i odnosi się do faktu, że właściciele nieruchomości uznawani są za niepodzielną całość. Ich udział w posiadaniu nieruchomości jest niepodzielny. Aby przekazać nieruchomość w posiadanie innej osoby, akt przekazania własności (deed) musi być podpisany przez męża i żonę.

Trustpowierzenie posiadania / zarząd powierniczy: prawne ustalenia polegające na tym, że właściciel nieruchomości, powierzający posiadanie (trustor), przekazuje swoją własność powiernikowi (trustee), którego zadaniem jest zarządzanie nieruchomością na korzyść osoby trzeciej, określanej jako beneficjent, czyli osoba odnosząca korzyść (beneficiary). Przykładowo, właściciel kilku nieruchomości pragnie zabezpieczyć fundusze, które w przyszłości pokryją koszty kształcenia jego dzieci. Jedną ze swoich inwestycji, budynek apartamentowy, przekazuje pod zarząd powierniczy. Powiernik zarządzający tą nieruchomością przekazuje wszystkie zyski uzyskane z inwestycji na ustalony wcześniej cel, z korzyścią dla beneficjentów. Living trust to „zarząd powierniczy utworzony przez właściciela za jego życia”, natomiast testamentary trust oznacza „zarząd powierniczy utworzony na podstawie testamentu właściciela”.

Right of survivorship prawo do przejęcia nieruchomości po śmierci współwłaściciela: cecha wyróżniająca formy posiadania nieruchomości typu połączone posiadanie (joint tenancy) oraz małżeńskie połączone posiadanie (tenancy by the entirety) polegająca na tym, że w przypadku śmierci współwłaściciela lub współmałżonka, cała nieruchomość przechodzi w posiadanie pozostałego przy życiu współwłaściciela lub współmałżonka. 

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645  
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       
Web: www.CaretRealty.com

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Skomentuj artykul jako pierwszy

Skomentuj

Komentuj jako gosc.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location