----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 367                                                                            

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION (potocznie: FANNIE MAE) – Federalne Narodowe Stowarzyszenie Hipoteczne: korporacja działająca na wtórnym rynku hipotecznym, która w 2008 roku została przejęta przez rząd USA wraz z jej ogromnym zadłużeniem, i stała się przedsiębiorstwem sponsorowanym przez rząd (government-sponsored enterprise). Fannie Mae została utworzona w 1938 roku jako część Nowego Ładu (New Deal), planu uzdrowienia gospodarki wprowadzonego przez prezydenta Roosevelta. Od 1968 roku działała jako prywatna korporacja, aż do momentu przejęcia jej przez rząd, kiedy znalazła się na skraju bankructwa wskutek kryzysu ekonomicznego ostatnich lat. Jak głosi strona internetowa Fannie Mae, misją tej instytucji jest „zapewnienie, że pracujące rodziny mają dostęp do kredytu hipotecznego, na który ich stać przez długi czas”. Aby tę misję spełnić, Fannie Mae, podobnie jak inne korporacje działające na rynku wtórnym pod ochronnym parasolem rządu, starają się stwarzać dogodne warunki finansowe dla pożyczkodawców, które są niezbędne do udzielania niskooprocentowanych pożyczek. Fannie Mae nie oferuje bezpośrednio pożyczek hipotecznych, co jest domeną pierwotnego rynku hipotecznego. Jej rolą jest zamienianie pożyczek w zbywalne papiery wartościowe (mortgage securitization) oraz skupowanie pożyczek z pierwotnego rynku, aby instytucje finansowe dysponowały funduszami na udzielanie kolejnych kredytów.

FIDUCIARY RESPONSIBILITIES – obowiązki powiernicze: agent posiada następujące zobowiązania wobec klienta, którego reprezentuje: 1) dbałość (care) o pomyślne przeprowadzenie powierzonej transakcji, 2) posłuszeństwo (obedience) rozumiane jako wykonywanie poleceń klienta zgodnie z prawem i z treścią zawartego kontraktu, 3) lojalność (loyaly), czyli działanie w interesie klienta, 4) ujawnienie informacji (disclosure) mogących mieć wpływ na przebieg transakcji, 5) księgowość (accounting), która dotyczy nie tylko dokładnego rozliczenia się z funduszy powierzonych przez klienta, ale również przekazywania klientowi kopii wszystkich dokumentów związanych z transakcją w ciągu 24 godzin od momentu ich podpisania, 6) poufność (confidentiality) informacji uzyskanych od klienta, które nie mogą być ujawnione osobom trzecim bez zgody klienta. Np. ujawnienie potencjalnemu nabywcy informacji o tym, że klient agenta zmuszony jest sprzedać swój dom jak najszybciej z powodów osobistych, nie byłoby uznane za działanie na korzyść klienta, nawet gdyby agent kierował się nadrzędnym celem doprowadzenia do pomyślnego zamknięcia transakcji. Obowiązek poufności informacji obowiązuje nawet po wygaśnięciu kontraktu z klientem.

FIXED EXPENSES – koszty stałe: koszty utrzymania nieruchomości komercyjnej, które nie ulegają zmianom, i na które składają się m.in. podatki od nieruchomości oraz ubezpieczenie.

FIXED LEASE – najem stały: umowa najmu, w której lokator / najemca płaci stałą kwotę za wynajem przez cały okres trwania umowy.

FLOOD INSURANCE RATE MAPS (w skrócie FIRMs) – mapy stref zalewowych dla celów ubezpieczeniowych: szczegółowe mapy obszarów zalewowych, na podstawie których można ustalić, czy dana nieruchomość znajduje się w strefie zalewowej, oraz czy wymagane jest ubezpieczenie na wypadek powodzi. Mapy te dostępne są do wglądu w każdym urzędzie miejskim lub na stronie internetowej www.fema.gov prowadzonej przez FEMA (Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego – Federal Emergency Management Agency).

FLOODPLAIN – obszar zalewowy, teren zalewowy: obszar znajdujący się najczęściej w pobliżu rzeki lub jeziora, który jest narażony na zalanie wodą. Banki udzielające pożyczek hipotecznych wymagają, aby pożyczkobiorca wykupił ubezpieczenie na wypadek powodzi (flood insurance), jeśli jego nieruchomość znajduje się w strefie powodziowej. Natomiast osoba, która sprzedaje nieruchomość znajdującą się w obszarze zalewowym, zobowiązana jest przez prawo do ujawnienia tej informacji wszystkim potencjalnym nabywcom.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645       
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Web: www.CaretRealty.com

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location