----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 234

ORIGINAL EQUITY oryginalny udział własny: kwota w gotówce pierwotnie zainwestowana w kupno nieruchomości.

PASSIVE INCOME dochód pasywny:dochód otrzymywany bez stałego zaangażowania własnej pracy, np. dochód z najmu nieruchomości dochodowej.

PASSIVE INVESTOR inwestor pasywny: inwestor, który bezpośrednio nie angażuje się w zarządzanie biznesem, w który zainwestował, np. właściciel nieruchomości dochodowej, którą nie zarządza bezpośrednio.

PENTHOUSE mieszkanie na najwyższym piętrze:luksusowe mieszkanie położone na ostatnim piętrze wysokiego budynku, zwykle z atrakcyjnym widokiem i większe od pozostałych mieszkań znajdujących się w budynku.

PERCENTAGE LEASE najem oparty na procencie od zysku: typ umowy, w której najemca / lokator uiszcza określoną kwotę za wynajem, określany mianem czynszu podstawowego (base rent), jak również dodatkową sumę obliczaną na podstawie ustalonego procentu zysków brutto, które najemca uzyskuje z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie wynajmowanej nieruchomości. Ten typ umowy stosowany jest głównie w przypadku dzierżawy lokali sklepowych lub restauracyjnych. Wysokość procentu zysków płaconych właścicielowi jest kwestią negocjacji i zależy od wielu czynników, między innymi od typu prowadzonej działalności biznesowej i lokalizacji nieruchomości.

PERMANENCE OF INVESTMENT trwałość inwestycji: inwestycje w nieruchomości są długoterminowe i charakteryzują się trwałością. Nawet jeśli dom zostanie zburzony, pozostaje działka, która zawsze zachowa określoną wartość, często wyższą niż wszystkie znajdujące się na niej „ulepszenia” (improvements).

PERMITTED USE dozwolone użytkowanie: dopuszczalny sposób użytkowania nieruchomości zgodny ze strefą zagospodarowania przestrzennego określoną w zarządzeniu dotyczącym podziału na strefy wydanym przez władze miejskie. Np. planując otwarcie sklepu spożywczego, należy nie tylko wybrać lokalizację w strefie komercyjnej (commercial zone), ale również upewnić się, że miejsce to zakwalifikowane jest do dozwolonego użytkowania jako sklep spożywczy, co może być określone jako „sprzedaż żywności” (food sales) lub po prostu „sklep spożywczy” (grocery store), bez konieczności uzyskania zezwolenia na warunkowe użytkowanie (conditional-use permits). 

PERSONAL PROPERTY (inne nazwy: chattels lub personalty)– własność osobista, majątek ruchomy: wszelkie rzeczy stanowiące czyjąś własność, nie mieszczące się w kategorii majątku nieruchomego (real property), np. meble, pieniądze, papiery wartościowe, itp.

PHASE I ENVIRONMENTAL SITE ASSESSMENT pierwsza faza środowiskowej oceny nieruchomości: wstępny raport sporządzany w celu zidentyfikowania potencjalnego zanieczyszczenia środowiskowego nieruchomości komercyjnej, obejmujący m.in. analizę aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości, analizę aspektów hydrogeologicznych (np. ocenę ryzyka zalania lub zanieczyszczenia wód gruntowych), sprawdzenie, czy obiekty sąsiadujące nie stanowią zagrożenia środowiskowego, czy nie są magazynowane obecnie lub w przeszłości substancje niebezpieczne na terenie nieruchomości będącej przedmiotem raportu jak również w najbliższej okolicy, itp. Druga faza (Phase II) polega na dokładnej analizie ewentualnych problemów wykrytych w pierwszej fazie (przeprowadzane są np. testy laboratoryjne wód gruntowych i gleby), natomiast trzecia faza (Phase III) odnosi się do etapu usuwania istniejących zanieczyszczeń w celu przywrócenia pierwotnego stanu środowiskowego.

PHYSICAL DETERIORATION fizyczne zużycie: fizyczne zużycie konstrukcji wybudowanych na danej działce, które ma wpływ na spadek wartości nieruchomości (depreciation), np. dach wymagający wymiany.

PLOTTAGE łączenie działek: poprzez połączenie kilku sąsiadujących ze sobą działek w jedną większą część, można uzyskać całkowitą wartość gruntu znacznie wyższą od sumy wartości poszczególnych działek. Przykładowo, 2 sąsiadujące ze sobą działki zostały zakupione za $100,000 każda. Inwestor poniósł koszt w wysokości $40,000 związany z wyburzeniem zabudowań i połączeniem tych 2 działek w jedną, odpowiednią pod budowę restauracji. Powstały w ten sposób obszar gruntu osiągnął wartość $340,000. Różnica w wartości, dzięki połączeniu 2 działek w jedną w celu zagospodarowania terenu w nowy sposób, wyniosła zatem $100,000 (plottage value).

Zbigniew Pieńkowski–magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 18-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc.
Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel. 773-719-3645      
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.           
web: www.CaretRealty.com 

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location