----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Ustawodawcza propozycja wprowadzenia obowiązkowej liczby godzin wychowania fizycznego (PE) w szkołach w Illinois spotkała się ze sprzeciwem władz wielu dystryktów szkolnych w Illinois w związku z obawami o koszty takiego wymogu.

Projekt ustawy przedłożyła demokratyczna stanowa senator z Aurory, Linda Holmes. Jest w niej zapis o wymogu obowiązkowych 150 minutach tygodniowo lekcji wychowania fizycznego dla uczniów szkół podstawowych i 225 minutach w gimnazjach (middle/junior high) i średnich (high school). Podobne ustawa jest sponsorowana w Izbie Reprezentantów przez demokratyczną kongreswoman, Sonyę Harper z Chicago.

Kuratorzy oświaty dystryktów szkolnych z zachodnich przedmieść, którzy nie chcą wprowadzenia obowiązkowej liczby godzin wf-u, uważają, że w ich budżetach nie ma pieniędzy na zatrudnienie dodatkowych nauczycieli.

Ich zdaniem obiekty szkolne nie spełniają warunków na wprowadzenie planu, a ze względu na dłuższy dzień nauki, uczniowie będą zmuszeni do rezygnacji z innych zajęć pozalekcyjnych.

Senator Holmes argumentuje, że propozycja ustawy była konsultowana z federalnym Ośrodkiem Zwalczania i Prewencji Chorób (CDC), którego badania wykazały bezpośredni wpływ zwiększonej aktywności fizycznej uczniów na ich lepsze wyniki w nauce i poprawę ich ogólnego stanu zdrowia.

Holmes powiedziała, że wstrzyma się z ustawą, dopóki ona i inni autorzy projektu nie znajdą sposobów na zapewnienie większej elastyczności szkołom. „Prawdziwym problemem jest to, że nikt nie chce wymogu” - powiedziała.

Gdyby wymóg godziny wychowania fizycznego (PE) został wdrożony, urzędnicy dystryktu oświaty Indian Prairie oszacowali, że należałoby zatrudnić 21 dodatkowych pełnoetatowych nauczycieli, kosztem około $1.7 miliona. W dystrykcie tym znajduje się 21 szkół podstawowych.

Poza tym dziewięć z tych podstawówek w dystrykcie nr 204 nie ma odpowiedniej ilości miejsca w salach gimnastycznych, by zwiększyć liczbę godzin wf-u.

Na poziomie gimnazjum (middle school), z codziennymi zajęciami z wychowania fizycznego, pojawiłyby się trudności z realizacją 225 minut tygodniowo. Dystrykt musiałby wydłużyć dzień nauki, skrócić czas na przedmioty akademickie lub wyeliminować przedmioty fakultatywne, jak muzyka, sztuka, język obcy lub technologia.

Uczniowie szkół średnich również nie byliby już w stanie realizować edukacji zdrowotnej lub nauki jazdy, musieliby zrezygnować z zajęć fakultatywnych, aby dostosować się do zmian w zakresie godzin wychowania fizycznego.

Tony Sanders, dyrektor generalny dystryktu U46 w Elgin, oszacował, że wymóg obowiązkowych godzin wf-u kosztowałby $7.6 miliona rocznie z powodu dodatkowych kosztów utrzymania personelu.

Zatrudnienie nowych nauczycieli wychowania fizycznego w całym stanie mogłoby być trudne ze względu na ich niedobór.

Jeden z dystryktów szkolnych w Springfield musi już korzystać z zastępczego nauczyciela wf-u, ponieważ nie może znaleźć nikogo, kto zajmie stanowisko w pełnym wymiarze godzin. Gdyby ustawa weszła w życie, konieczne byłoby zatrudnienie w tym dystrykcie 18 nowych nauczycieli wychowania fizycznego.

„Mówimy o dodaniu setek nowych nauczycieli wychowania fizycznego (w całym Illinois), których nie ma” - powiedział John Burkey, dyrektor wykonawczy LUDA.

„Podsumowując, wszyscy chcemy, by nasze dzieci były zdrowe z dobrym samopoczuciem, ale musimy to osiągnąć w inny sposób”.

Senator Holmes powiedziała, że kompromis jest możliwy. Cel to codzienne lekcje wychowania fizycznego dla wszystkich uczniów w Illinois.

Lokalne dystrykty szkolne na zachodnich przedmieściach nie są jedynymi, które opowiedziały się przeciwko ustawie. Swój protest zgłosił Legislative Education Network powiatu DuPage, który reprezentuje 39 szkół, do których uczęszcza 170,000 uczniów. Ponadto Unit District Association, czy LUDA, skupiające 52 dystrykty ze szkołami K-12, w tym pięć największych w Illinois – Chicago Public Schools, dystrykt U46, Rockford 205, Indian Prairie i Plainfield 202. Inne dystrykty, które wyraziły swój sprzeciw wobec ustawy to: East Aurora 131, West Aurora 129, Batavia 101, Carpentersville 300, Geneva 304, Kaneland 302, Naperville 203, Oswego 308, St. Charles 303 i Yorkville 115.

JT

----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Bądź pierwszy, który podzieli się swoimi wrażeniami.

Skomentuj

  1. Zapraszamy do wygodnego komentowania naszych treści, bez logowania czy własnego konta.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location