----- Reklama -----

Cennik ogłoszeń drobnych drukowanych w gazecie Monitor

Ogłoszenia drobne drukowane są w oparciu o aktualny cennik i poniższe zasady ogólne.

I. Ogłoszenia drobne przyjmowane są:

1. W redakcji gazety Monitor 4738 N. Harlem Ave., suite 6, Harwood Heights, IL 60706

2. We wszystkich autoryzowanych punktach przyjmowania ogłoszeń:

Montrose Deli, 6615 W. Irving Park Rd.ChicagoIL

Wally's Market, 1731 W. Golf Rd.Mt. ProspectIL

3. Telefonicznie, dzwonić pod numer: 773-205-0303; lub wy syłając ogłoszenie faksem: 773-205-5252 (z podaniem numeru kontaktowego)

4. Pocztą - wypełniając kupon ogłoszenia drukowany na końcu gazety, wraz z załączoną opłatą za ogłoszenie

II. Ogłoszenia, które dotrą do redakcji do czwartku, do godz. 2 pm, ukażą się w

piątkowym wydaniu gazety.

III. Rodzaje ogłoszeń drobnych:

- ogłoszenia bezpłatne

- ogłoszenia płatne

- ogłoszenia "do skutku"

- ramki

Ogłoszenia bezpłatne

Ogłoszenia bezpłatne przyjmowane są w kategoriach: "praca poszukiwana" oraz „sprzedaż do $50" (w ogłoszeniu musi być podana cena).

Treść ogłoszenia nie może przekraczać 15 słów - na dany nr telefonu można zamieścić maksymalnie 2 ogłoszenia. Słowo - dowolny ciąg minimum 2 znaków.

Ogłoszenia bezpłatne publikowane są w 4 kolejnych numerach gazety, po czym muszą być zgłoszone ponownie jako nowe oferty. Redakcja zastrzega sobie prawo skrócenia czasu drukowania ogłoszenia bez podawania przyczyny.

Ogłoszenia płatne

Ogłoszenia płatne są przyjmowane do wszystkich pozostałych kategorii.

Koszt ogłoszenia na 1 tydzień wynosi $5, jeżeli ogłoszenie nie przekracza 15 słów. Każde dodatkowe słowo - $0.50.

Ogłoszenia do skutku

Ogłoszenia do skutku dotyczą tylko kategorii: nieruchomości, sprzedaż, motoryzacja. Ogłoszenia do skutku ukazują się przez 4 kolejne wydania gazety i mogą być odnawiane przez klienta dowolną ilość razy. Jeżeli ogłoszenie nie zostanie odnowione przed upływem 4 tygodnia (ale nie wcześniej niż 7 dni przed datą ostatniej publikacji), będzie automatycznie wykasowane, bez możliwości bez płatnego od nowienia. W ogłoszeniu do skutku może być wymieniona tylko jedna rzecz lub nieruchomość (np.jeden samochód, jedno mieszkanie). Zmiana treści ogłoszenia w czasie jego publikacji wymaga dodatkowej opłaty. Jedyną rzeczą podlegającą bezpłatnym zmianom jest cena, która może być dowolną ilość razy obniżana.

Cennik ogłoszeń do skutku

(do 15 słów) ogłoszenia w kategorii: - sprzedaż, motoryzacja, - $20,

- nieruchomości - $30

- do skutku w ramce:

sprzedaż, motoryzacja - $30

nieruchomości - $40

- do skutku ze zdjęciem:

sprzedaż, motoryzacja - $50

nieruchomości - $60

- każde dodatkowe słowo - $1.00

Ramki

Ramki mogą mieć szerokość jednej szpalty. Koszt ogłoszenia w ramce to $15/tydzień.

IV. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy drukowania ogłoszenia bez podania przyczyny.

V. Ogłoszenia drobne zgłoszone do publikacji w Monitorze są automatycznie publikowane na stronie www.infolinia.com. Za publikację tych ogłoszeń w Internecie nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty.

VI. Opłaty za wszystkie ogłoszenia pobierane są przed publikacją, według aktualnego cennika.

VII. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie, w ciągu 7 dni od ukazania się ogłoszenia, podając numer ogłoszenia oraz numer gazety, w której ukazało się ogłoszenie.

VIII. Monitor nie odpowiada za treść i skutki prawne powstałe w wyniku umieszczenia na łamach gazety ogłoszenia i nieponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani za materiały i zdjęcia dostarczone do produkcji.

IX. Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia oznacza akceptację powyższych warunków publikacji ogłoszeń.