----- Reklama -----

nieruchomości

 • Przejęcie nieruchomości na cele publiczne

  Monitor 08/19/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 261

  CD (closing disclosure) – ujawnienie informacji o zamknięciu transakcji: dokument, który otrzymuje pożyczkobiorca na 3 dni przed planowanym zamknięciem transakcji (closing), przedstawiający szczegółowe informacje dotyczące kosztów pożyczki

  ...
  Czytaj wiecej
 • Depozyt zabezpieczający

  Monitor 08/05/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 260

  AGLA (above-grade living area) – powierzchnia mieszkalna powyżej ziemi: całkowita powierzchnia mieszkalna znajdująca się powyżej poziomu ziemi (pomieszczenia znajdujące się całkowicie lub częściowo poniżej poziomu ziemi, jak również niewykończone

  ...
  Czytaj wiecej
 • Radni wiedzą jak płacić niższe podatki

  Monitor 08/05/2016

  Trzech na czterech właścicieli nieruchomości w Chicago odczuwa skutki ostatniej podwyżki podatków od nieruchomości. W niektórych dzielnicach przy centrum stawka jest niemal dwukrotnie wyższa w porównaniu do zeszłego roku. Nie wszyscy radni będą płacić więcej.

  Osiemnastu z 50 chicagowskich

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zwrot z inwestycji

  Monitor 07/29/2016

  „Skróty używane w branży nieruchomości”, część 259

  AC (acre) – akr: jednostka powierzchni gruntów wynosząca 4,840 jardów kwadratowych, czyli 43,560 stóp kwadratowych (około 4,047 m2, czyli 0.4 hektara).

  DOM (days on market) (inna nazwa: market time) – dni na rynku / czas

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wynajem z opcją kupna

  Monitor 07/22/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 258

  ARV (after-repair value) – wartość po naprawie: przewidywana wartość nieruchomości po dokonaniu napraw i renowacji.

  DTI (debt-to-income ratio) – współczynnik zadłużenia do dochodu: suma miesięcznego zadłużenia podzielona przez

  ...
  Czytaj wiecej
 • Short sale - sprzedaż bez pokrycia

  Monitor 07/15/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 257

  SS (short sale) – sprzedaż bez pokrycia: sprzedaż nieruchomości po cenie, która nie jest w stanie pokryć spłaty wszystkich obciążeń (liens) oraz kosztów zamknięcia transakcji (closing costs). Dla wierzyciela pożyczki hipotecznej udzielenie zgody na sprzedaż

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pożyczka hipoteczna odwrócona

  Monitor 07/08/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - skróty używane w branży nieruchomości, część 256

  PITI (akronim od słów principal, interest, taxes, insurance) – kwota obejmująca główną sumę pożyczki, odsetki, podatki i ubezpieczenie: podstawowe koszty posiadania domu. Instytucje

  ...
  Czytaj wiecej
 • Krajowe Stowarzyszenie Realtorów

  Monitor 07/01/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - skróty używane w branży nieruchomosci, część 255

  LTV (loan-to-value-ratio) – współczynnik pożyczki do wartości: współczynnik pożyczki hipotecznej do szacowanej wartości nieruchomości. Przykładowo, jeśli kredytobiorca potrzebuje pożyczki

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pożyczka hipoteczna z rosnącym udziałem własnym

  Monitor 06/24/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - "Skróty używane w branży nieruchomości", część 254

  GBA (gross building area) – całkowita powierzchnia budynku: powierzchnia budynku mierzona od zewnętrznych stron ścian, obejmująca również powierzchnię znajdującą się poniżej poziomu ziemi

  ...
  Czytaj wiecej
 • Nadużycia w programie mieszkaniowym

  Monitor 06/17/2016

  Miejski departament mieszkalnictwa (CHA) bierze pod uwagę zakończenie współpracy z dwoma prywatnymi firmami, które obecnie obsługują program mieszkaniowy dla osób o niskich dochodach (Section 8). Czy rozwiąże to problem nadużyć?

  W tym roku CHA zapłaciło firmie CVR Associates z siedzibą na

  ...
  Czytaj wiecej
 • Skala podwyżki podatku od nieruchomości

  Monitor 06/17/2016

  Właściciele nieruchomości w Chicago zapłacą w tym roku przeciętnie o prawie 13 procent wyższy podatek – takie informacje przekazał sekretarz powiatu Cook. Administracja burmistrza Rahma Emanuela i radni pracują nad planem rabatów, z których mogliby skorzystać właściciele domów. Już wiadomo, że pomoc nie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pożyczka hipoteczna o stałym oprocentowaniu

  Monitor 06/17/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce
  „Skróty używane w branży nieruchomości”, część 253

  DEP (depreciation) – spadek wartości, deprecjacja: odnosi się przede wszystkim do wszelkich konstrukcji wybudowanych na danej działce. Deprecjacja nie dotyczy gruntu, który zwykle

  ...
  Czytaj wiecej
 • Rabaty dla właścicieli domów w Chicago?

  Monitor 06/10/2016

  Burmistrz Rahm Emanuel podejmuje kolejną próbę pomocy właścicielom nieruchomości w Chicago, by złagodzić skutki wprowadzonej przez niego podwyżki. Stanowy Kongres nie uchwalił bowiem zapowiadanych wyższych ulg podatkowych. Tym razem burmistrz zapowiada wprowadzenie rabatów. Chociaż szczegóły programu są

  ...
  Czytaj wiecej
 • Federalna Agencja Mieszkaniowa (FHA)

  Monitor 06/10/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 252

  ADS (annual debt service) – roczna obsługa zadłużenia: kwota przeznaczona co roku na spłatę pożyczki hipotecznej obciążającej daną nieruchomość dochodową. Na obsługę zadłużenia składa się spłata głównej sumy (principal) oraz odsetki

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przepływ gotówkowy po podatkach

  Monitor 06/03/2016

  Skróty używane w branży nieruchomości, część 250

  ATCF (after-tax cash flow) – przepływ gotówkowy po podatkach: okresowe wpływy pieniężne, którymi dysponuje inwestor po odliczeniu wszystkich kosztów operacyjnych (operating expenses) oraz kosztów obsługi zadłużenia (debt service), oraz po

  ...
  Czytaj wiecej
 • Materiały zawierające azbest

  Monitor 05/27/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce: skróty używane w branży nieruchomości, część 250

  ACMs (asbestos-containing materials) – materiały zawierające azbest: wszelkie materiały budowlane zawierające azbest, minerał włóknisty odporny na działanie wysokiej temperatury, który

  ...
  Czytaj wiecej
 • Dobrowolne przeniesienie tytułu własności

  Monitor 05/20/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce:
  "Terminologia związana z wyceną nieruchomości”, część 249

  TOTAL OPERATING EXPENSES – całkowite koszty operacyjne: wszystkie koszty związane z utrzymaniem nieruchomości dochodowej obejmujące podatki, użyteczności, koszty zarządzania, ubezpieczenie,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Osobista własność materialna

  Monitor 05/13/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce - terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 248

  RETROSPECTIVE VALUE OPINION – retrospektywna opinia o wartości: opinia dotycząca wartości nieruchomości w określonym okresie w przeszłości, przygotowana zwykle dla celów wyceny nieruchomości w

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wyjątkowość nieruchomości

  Monitor 05/06/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce: 
  Terminologia związana z wyceną nieruchomości, część 247

  TURNKEY PROJECT – projekt realizowany „pod klucz”: projekt, często dotyczący nieruchomości komercyjnej, w którym firma deweloperska, działając na zlecenie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Federalna pomoc dla zadłużonych właścicieli domów

  Monitor 04/29/2016

  "Hardest Hit" to federalny program Departamentu Skarbu ukierunkowany na pomoc mieszkańcom stanów, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu na rynku nieruchomości po recesji. W tym gronie jest Illinois. Nasz stan otrzymał kolejną transzę pomocy.

  W ramach programu "Hardest Hit" do

  ...
  Czytaj wiecej