----- Reklama -----

nieruchomości

 • Kwestie prawne i etyczne

  Monitor 03/04/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce
  część 290

  MISREPRESENTATION wprowadzenie w błąd, przekazanie fałszywych informacji: wprowadzenie potencjalnego nabywcy nieruchomości w błąd może stać się podstawą do unieważnienia kontraktu i wytoczenia sprawy

  ...
  Czytaj wiecej
 • Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

  Monitor 02/24/2017

  MORTGAGE obciążenie hipoteczne, dług hipoteczny:dobrowolne obciążenie nieruchomości (voluntary lien) w wyniku zawarcia umowy z instytucją udzielającą kredytu hipotecznego. Zaciągając pożyczkę w celu sfinansowania transakcji kupna nieruchomości, dłużnik hipoteczny

  ...
  Czytaj wiecej
 • Krajowe Stowarzyszenie Realtorów

  Monitor 02/24/2017

  Obowiązki wobec społeczeństwa(Duties to the Public):

  - Kodeks bezwzględnie zakazuje dyskryminacji. Realtor® nie może odmówić udzielenia danej osobie usług ze względu na jej rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, status rodzinny, pochodzenie narodowe, lub orientację seksualną

  ...
  Czytaj wiecej
 • Kodeks Etyczny Krajowego Stowarzyszenia Realtorów

  Monitor 02/17/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 287

  Termin Realtor® jest zastrzeżoną nazwą firmową i mogą go używać jedynie członkowie Krajowego Stowarzyszenia Realtorów® (National Association of Realtors®), którzy zobowiązali się do przestrzegania Kodeksu Etycznego

  ...
  Czytaj wiecej
 • Obowiązki wobec klientów

  Monitor 02/10/2017

  NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS®(w skrócie: NAR)– Krajowe Stowarzyszenie Realtorów®: założone na początku XX wieku w Chicago, stowarzyszenie skupiające ponad milion agentów obrotu nieruchomościami, promujące profesjonalizm i przestrzeganie zasad etycznych w branży nieruchomości. Tylko

  ...
  Czytaj wiecej
 • Czynsz bez kontroli

  Monitor 02/10/2017

  Wynajem w mieszkania w Chicago jest coraz droższy i zmusza wiele rodzin do przeprowadzki. W ostatnim czasie przed taką decyzją stanęło wielu mieszkańców dzielnic, które wcześniej nie były takie drogie. Ceny wynajmu poszły w górę w Pilsen, Logan Square czy Hyde Park.

  ...
  Czytaj wiecej
 • Kodeks Etyczny NAR:

  Monitor 02/03/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce część 286: Kodeks Etyczny Krajowego Stowarzyszenia Realtorów

  NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS® (w skrócie: NAR) – Krajowe Stowarzyszenie Realtorów®: założone na początku XX wieku w Chicago, stowarzyszenie skupiające ponad

  ...
  Czytaj wiecej
 • Nieruchomość, własność nieruchoma oraz własność osobista

  Monitor 01/27/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 285

  REAL ESTATE nieruchomość: działka oraz wszystkie obiekty i elementy, które zostały do niej dołączone (tzw. improvements).

  REAL PROPERTY własność nieruchoma, majątek

  ...
  Czytaj wiecej
 • Ryzyko powodzi a wartość nieruchomości

  Monitor 01/20/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 284

  FLOODPLAIN obszar zalewowy, teren zalewowy: obszar znajdujący się najczęściej w pobliżu rzeki lub jeziora, który jest narażony na zalanie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Cechy charakterystyczne nieruchomości

  Monitor 01/20/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce
  część 283

  IMMOBILITY nieruchomość, niemobilność: geograficzne położenie danej nieruchomości jest ustalone na zawsze i nigdy nie może być fizycznie zmienione. Jeśli nasz piękny dom znajduje się w niezbyt interesującej okolicy,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Na co pójdą miliony niewykorzystane na rabaty podatkowe

  Monitor 01/13/2017

  Radni domagają się od burmistrza Rahma Emanuela przedstawienia dokładnego rozliczenia kilkunastu milionów z 20-milionowego funduszu przeznaczonego na rabaty podatkowe dla właścicieli nieruchomości.

  Z pomocy, która miała być formą rekompensaty po podwyżce podatku od nieruchomości, skorzystał mały

  ...
  Czytaj wiecej
 • Nie wzrosną ceny domów

  Monitor 01/06/2017

  Właściciele nieruchomości w Chicago, którzy czekają, aż wartość ich domów i mieszkań wróci do poziomu sprzed kryzysu na rynku nieruchomości, nie będą zadowoleni w nowym roku, ponieważ ceny domów nie będą rosły zbyt szybko. Jest oczywiście kilka dzielnic, w których ceny nieruchomości są wysokie i dalej idą

  ...
  Czytaj wiecej
 • Formy posiadania nieruchomości

  Monitor 01/06/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości, część 282

  Tenancy in severalty wyłączne posiadanie: forma posiadania polegająca na tym, że nieruchomość należy wyłącznie do jednej osoby fizycznej lub prawnej (od słowa sever -odciąć, rozdzielić). Właściciel nieruchomości

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wpływ władzy na posiadanie nieruchomości

  Monitor 12/30/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 281

  EMINENT DOMAIN – prawo państwa do przejęcia nieruchomości na cele publiczne: jeśli rząd stanowy nie jest w stanie wynegocjować kupna nieruchomości od prywatnej osoby, może skorzystać z prawa do przejęcia danej nieruchomości na

  ...
  Czytaj wiecej
 • Konflikt warunków umowy

  Monitor 12/23/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce

  Najważniejsze części kontraktu sprzedaży / kupna nieruchomości część 280

  SELLERS REPRESENTATIONS – oświadczenie sprzedającego: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości, w którym sprzedający oświadcza,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Najważniejsze części kontraktu sprzedaży / kupna

  Monitor 12/16/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 279

  PURCHASE PRICE – cena zakupu: klauzula w kontrakcie określająca cenę sprzedaży nieruchomości oraz sposób, w jaki zostanie ta suma zapłacona, tzn. termin wpłaty i wysokość zaliczki (earnest money) oraz pozostała kwota do

  ...
  Czytaj wiecej
 • Co dalej z domem Obamy w Kenwood?

  Monitor 12/16/2016

  Dom Obamów w dzielnicy Kenwood chociaż pusty, przez całą dobę ma zapewnioną ochronę Secret Service i chicagowskiej policji. W styczniu, kiedy dobiegnie końca druga i ostatnia kadencja prezydenta Baracka Obamy, rodzina wyprowadzi się z Białego Domu, ale są małe szanse, by dom w Kenwood był ponownie ich

  ...
  Czytaj wiecej
 • Uniemożliwienie dostępu

  Monitor 12/09/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 278

  CRIME FREE LEASE ADDENDUM – dodatkowa klauzula kontraktu wynajmu dotycząca przestępczości: dokument o charakterze zapobiegawczym, mający na celu zmniejszenie w danej okolicy przestępczości szczególnie narażonej na działalność

  ...
  Czytaj wiecej
 • Umowa wynajmu w mieście Chicago

  Monitor 12/02/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce

  CITY OF CHICAGO RESIDENTIAL LANDLORD AND TENANT ORDINANCE SUMMARY– Streszczenie Zarządzenia Miasta Chicago Dotyczącego Wynajmu Lokali Mieszkalnych: dokument zawierający najważniejsze przepisy dotyczące wynajmu lokali w Chicago, który musi

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wydłużony termin składania wniosków o rabaty podatkowe

  Monitor 12/02/2016

  Do końca grudnia burmistrz Rahm Emanuel przedłużył termin przyjmowania wniosków od właścicieli nieruchomości w Chicago ubiegających się o rabaty podatkowe.

  Zaledwie 7 procent ze 155,000 uprawnionych właścicieli nieruchomości w Chicago złożyło wnioski o rabaty podatkowe w programie, który

  ...
  Czytaj wiecej