----- Reklama -----

nieruchomości

 • Naruszenie granicy działki

  Monitor 06/09/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 304: Terminologia nieruchomości dochodowych

  EASEMENT IN GROSSudogodnienie indywidualne, służebność indywidualna:indywidualne prawo do korzystania z nieruchomości należącej do kogoś

  ...
  Czytaj wiecej
 • Ujawnienie ukrytych wad

  Monitor 06/02/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 303: Terminologia nieruchomości dochodowych

  DISCLOSURE OF AGENT’S INTEREST – ujawnienie roli agenta w transakcji: jeśli agent wystawia na sprzedaż swoją własną nieruchomość, zobowiązany jest poinformować o tym

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wynagrodzenie za współpracę

  Monitor 05/26/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 302: "Terminologia nieruchomości dochodowych"

  COOPERATIVE COMPENSATION (w skrócie: coop comp) wynagrodzenie za współpracę: prowizja oferowana agentowi, który reprezentuje nabywcę lub lokatora, przez

  ...
  Czytaj wiecej
 • Konwersja na mieszkania własnościowe

  Monitor 05/19/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 301: "Terminologia nieruchomości dochodowych"

  CONDITION OF REAL ESTATE AND INSPECTION stan nieruchomości oraz inspekcja:klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości, w którym

  ...
  Czytaj wiecej
 • Jak Pritzker zaoszczędził na podatku od nieruchomości

  Monitor 05/19/2017

  Miliarder J.B. Pritzker, demokratyczny kandydat w wyborach na gubernatora, kupił zabytkową rezydencję obok jego jeszcze większego domu w dzielnicy Gold Coast w Chicago, by zaoszczędzić na podatkach. Nie inwestował w jej remont, by wykazać, że nie nadaje się do zamieszkania, a dzięki temu - jak doniósł dziennik

  ...
  Czytaj wiecej
 • Procedura przejęcia prywatnej nieruchomości

  Monitor 05/12/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 300: "Terminologia nieruchomości dochodowych"

  CERTIFICATE OF OCCUPANCY(w skrócie: CO) certyfikat użytkowania/ zezwolenie na użytkowanie: zaświadczenie wydane przez administrację miejską

  ...
  Czytaj wiecej
 • Własność osobista, majątek ruchomy

  Monitor 05/05/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 299

  CENTRAL BUSINESS DISTRICT  (w skrócie: CBD)centralna dzielnica biznesowa:centralna część miasta, w której znajdują się główne instytucje handlowe i usługowe, oraz główne siedziby największych firm, gdzie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Ryzyko biznesowe

  Monitor 04/28/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 298

  BREAK-EVEN POINT próg rentowności:punkt, w którym dochód brutto z inwestycji jest wystarczający na pokrycie kosztów operacyjnych (operating expenses) oraz obsługi zadłużenia (debt service). To break

  ...
  Czytaj wiecej
 • Naruszenie umowy wynajmu

  Monitor 04/21/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 297

  Terminologia nieruchomości dochodowych

  AFTER-REPAIR VALUE (w skrócie: ARV) wartość po naprawie: przewidywana wartość nieruchomości po dokonaniu napraw i renowacji.

  AFTER-TAX CASH

  ...
  Czytaj wiecej
 • Na działce ZPRKA ma powstać kompleks mieszkalny

  Monitor 04/14/2017

  Mieszkańcy budynków w sąsiedztwie dużej działki należącej do Polish Roman Catholic Union of America (Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickie w Ameryce - ZPRKA) nie do końca są przekonani do projektu, w ramach którego ma powstać 160 luksusowych mieszkań i kompleks townhomes.

  ... Czytaj wiecej

 • Siła wyższa

  Monitor 04/14/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 296: "Terminologia nieruchomości dochodowych"

  ACT OF GOD siła wyższa:określenie przyczyny zdarzenia, nad którym człowiek nie ma żadnej kontroli, np. powódź, trzęsienie ziemi, uderzenie piorunem, itp. W

  ...
  Czytaj wiecej
 • Nieruchomości dochodowe

  Monitor 04/07/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 295

  10-DAY NOTICE TO TERMINATE TENANCY 10-dniowe wypowiedzenie umowy najmu... Czytaj wiecej

 • 60043 - najdroższy kod pocztowy w Illinois

  Monitor 03/31/2017

  Osoby, w których adresie znajduje się kod pocztowy 60043 ponoszą koszty utrzymania niemal trzykrotnie wyższe niż wynosi średnia krajowa. Taki kod pocztowy w Illinois ma Kenilworth, które zostało uznane za najdroższe do życia miasteczko w naszym stanie.

  Średnia cena domu na tych przedmieściach

  ...
  Czytaj wiecej
 • Prawo zastawu zabezpieczające zapłatę

  Monitor 03/31/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 294: Obciążenia mające wpływ na użytkowanie nieruchomości

  MECHANIC’S LIEN – prawo zastawu zabezpieczające zapłatę(potocznie: lien kontraktorski; lien mechaniczny): ustawowe prawo zatrzymania

  ...
  Czytaj wiecej
 • Służebność przez przedawnienie

  Monitor 03/24/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 293

  Obciążenia mające wpływ na użytkowanie nieruchomości

  EASEMENT BY CONDEMNATIONudogodnienie / służebność na cele publiczne:udogodnienie, które zostało uzyskane przez rząd lub agencję rządową na cele publiczne

  ...
  Czytaj wiecej
 • Coraz więcej mieszkań w Trump Tower na rynku

  Newsflash

  Mieszkania w centrum Chicago nie jest łatwo znaleźć, ale nie dotyczy to już tych w Trump Tower. W wieżowcu należącym do prezydenta na sprzedaż wystawionych jest 13 procent mieszkań własnościowych.

  Co najmniej 14 z 62 znajdujących się na rynku mieszkań w Trump International Hotel & Tower przy

  ...
  Czytaj wiecej
 • Obciążenia mające wpływ na użytkowanie nieruchomości

  Monitor 03/17/2017

  DEED RESTRICTIONSograniczenia w akcie własności:klauzule zawarte w dokumencie służącym do przekazania tytułu własności (deed) ograniczające i kontrolujące użytkowanie ziemi lub nieruchomości. Zwykle są one inicjowane przez deweloperów, którzy przed budową osiedla

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zmowa cenowa

  Monitor 03/10/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce
  część 291

  Prawne i etyczne kwestie w transakcjach dotyczących nieruchomości

  HOME MORTGAGE DISCLOSURE ACTCzytaj wiecej

 • Kwestie prawne i etyczne

  Monitor 03/04/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce
  część 290

  MISREPRESENTATION wprowadzenie w błąd, przekazanie fałszywych informacji: wprowadzenie potencjalnego nabywcy nieruchomości w błąd może stać się podstawą do unieważnienia kontraktu i wytoczenia sprawy

  ...
  Czytaj wiecej
 • Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

  Monitor 02/24/2017

  MORTGAGE obciążenie hipoteczne, dług hipoteczny:dobrowolne obciążenie nieruchomości (voluntary lien) w wyniku zawarcia umowy z instytucją udzielającą kredytu hipotecznego. Zaciągając pożyczkę w celu sfinansowania transakcji kupna nieruchomości, dłużnik hipoteczny

  ...
  Czytaj wiecej