----- Reklama -----

nieruchomości

 • Warunek uzyskania pożyczki hipotecznej

  Monitor 01/04/2019

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 385

  MIDWEST REAL ESTATE DATA (w skrócie: MRED) – Dane Dotyczące Nieruchomości na Środkowym Zachodzie: główny dystrybutor danych dotyczących rynku nieruchomości, dostarczający usług w systemie wymiany ofert (Multiple

  ...
  Czytaj wiecej
 • MISREPRESENTATION – wprowadzenie w błąd, przekazanie fałszywych informacji

  Monitor 12/21/2018

  MARKET VALUE – wartość rynkowa: najbardziej prawdopodobna cena nieruchomości możliwa do uzyskania w warunkach otwartego rynku, na który nie mają wpływu nadzwyczajne okoliczności, oraz przy założeniu, że strony transakcji są dobrze poinformowane, są od siebie niezależne i nie działają w sytuacji

  ...
  Czytaj wiecej
 • Rezydencja

  Monitor 12/14/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 383

  LOSS MITIGATION DEPARTMENT – oddział ograniczenia strat:oddział banku lub innej instytucji finansowej, którego zadaniem jest zmniejszenie strat finansowych spowodowanych zaniedbaniem spłat długów przez pożyczkobiorców; rozpatruje m.in.

  ...
  Czytaj wiecej
 • Umowa o modyfikacji kontraktu

  Monitor 12/07/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 382

  LEGAL LIFE ESTATE – prawne dożywotnie prawo własności: prawo własności, które nie jest utworzone dobrowolnie przez właściciela, lecz powstaje w wyniku działania prawa stanowego, np. prawo własności typu

  ...
  Czytaj wiecej
 • Dożywotnie prawo własności

  Monitor 11/30/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 381

  LEGATEE (inna nazwa: beneficiary) – zapisobiorca / beneficjent:spadkobierca własności osobistej na mocy testamentu.

  LESSEE – najemca / lokator: formalne określenie występujące w umowach najmu.

  ...
  Czytaj wiecej
 • Coraz mniejsze mieszkania

  Newsflash

  Średnia wielkość nowo powstających mieszkań do wynajmu w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku wynosi 941 stóp kwadratowych, o 5 procent mniej niż dziesięć lat temu. Najbardziej „kurczą” się apartamenty typu studio – o ponad 10 procent, tymczasem łącznie czynsze wzrosły o 28 procent w tym samym

  ...
  Czytaj wiecej
 • Roszczenie na podstawie wyroku sądowego

  Monitor 11/23/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce część 380

  EARTH HOUSE (inne nazwy: earth berm/earth-sheltered home) – dom osłonięty ziemią: rodzaj domu, który jest częściowo osadzony w ziemi i pokryty zielenią, przez co naturalnie wtapia się w otaczający teren; budowany z

  ...
  Czytaj wiecej
 • Poprawiona metoda wyceny nieruchomości

  Newsflash

  Właściciele domów w całym Chicago odnotowują dramatyczne zmiany ich oszacowanej wartości, co zostanie wykorzystane do określenia podatku od nieruchomości w przyszłym roku.

  Ulepszona metoda wyceny domów prowadzona przesz biuro asesora powiatu Cook, a przy tym szybko zmieniające się ceny

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przepisy o użytkowaniu nieruchomości

  Monitor 11/16/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 379

  INVOLUNTARY LIEN – mimowolne prawo zastawu, mimowolne prawo zatrzymania: roszczenie wobec nieruchomości mające na celu wyegzekwowanie spłaty zadłużenia, wbrew woli właściciela, np.

  ...
  Czytaj wiecej
 • Prawo własności domu rodzinnego

  Monitor 11/09/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 378

  AMENDMENT – poprawka:część kontraktu, która uległa zmianie za zgodą stron umowy, np. zmiana daty zamknięcia transakcji (closing date).

  BEQUEST (inna nazwa: legacy) – własność osobista zapisana

  ...
  Czytaj wiecej
 • Ograniczenia w akcie własności

  Monitor 11/02/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 377

  CONFIDENTIALITY – poufność: zobowiązanie agenta do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczącej informacji uzyskanych od klienta, które nie mogą być ujawnione osobom trzecim bez zgody zleceniodawcy. Np. ujawnienie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pożyczka hipoteczna typu "tylko odsetki"

  Monitor 10/26/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 376

  FHA MORTGAGE INSURANCE FOR CONDOMINIUM UNITS - SECTION 234 (c) – ubezpieczenie pożyczki FHA 234 (c) na kondominium: program FHA ubezpieczający pożyczki na zakup mieszkania typu kondominium. Osiedle mieszkaniowe musi być zaaprobowane

  ...
  Czytaj wiecej
 • Warunek przeprowadzenia inspekcji

  Monitor 10/19/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 375

  FHA 203 (b) MORTGAGE INSURANCE – ubezpieczenie pożyczki FHA 203 (b): program FHA ubezpieczający pożyczki na zakup lub przefinansowanie domu, w którym będzie mieszkał pożyczkobiorca (principal residence). Mogą to

  ...
  Czytaj wiecej
 • Linia kredytowa pod zastaw domu

  Monitor 10/12/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 374

  HOLD HARMLESS CLAUSE – klauzula o przejęciu odpowiedzialności: klauzula w kontrakcie, na podstawie której jedna strona zobowiązuje się uchronić drugą stronę przed odpowiedzialnością (liability) i roszczeniami

  ...
  Czytaj wiecej
 • Stuprocentowa lokalizacja

  Monitor 10/05/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 373

  HALF BATH – pół-łazienka:pomieszczenie w domu zawierające jedynie toaletę i umywalkę. Trzy-czwarte łazienki (three-quarter bath) zawiera również prysznic, ale bez wanny, natomiast pełną łazienkę stanowi

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pritzker spłaci $330,000 - ulgę od podatku od nieruchomości

  Wiadomości z Chicago i okolic

  Demokratyczny kandydat na gubernatora J.B. Pritzker spłaci ulgę w wysokości $330,000 z tytułu podatku od nieruchomości, którą przyznało mu biuro asesora powiatu Cook.

  Sprawa dotyczy jednej z rezydencji miliardera w dzielnicy Gold Coast i została nagłośniona w ostatnich dniach po

  ...
  Czytaj wiecej
 • Okazja dla złotej rączki

  Monitor 09/28/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 372

  HANDYMAN’S SPECIAL – okazja dla złotej rączki: określenie występujące w ogłoszeniach sprzedaży nieruchomości, odnoszące się do nieruchomości wymagających poważnych napraw i renowacji.

  HARDSHIP LETTER – list o

  ...
  Czytaj wiecej
 • Gentryfikacja

  Monitor 09/21/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 371

  GARDEN APARTMENT– mieszkanie z wyjściem do ogrodu: mieszkanie znajdujące się na parterze, zwykle posiadające taras (patio), z bezpośrednim dostępem do terenów zielonych; często termin „garden apartment”

  ...
  Czytaj wiecej
 • Fałszywa reklama

  Monitor 09/07/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 369

  FALSE ADVERTISING – fałszywa reklama: podawanie fałszywych informacji w ogłoszeniach sprzedaży nieruchomości w celu przyciągnięcia potencjalnych nabywców, np. poprzez zawyżanie rzeczywistej powierzchni użytkowej nieruchomości, podawanie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Opłacalność ekonomiczna

  Monitor 08/31/2018

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 368

  DIRECT COSTS – koszty bezpośrednie: koszty robocizny i materiałów budowlanych wykorzystanych do budowy danej nieruchomości. Dla porównania, koszty pośrednie (indirect costs), obejmują wszystkie inne wydatki, np. koszty

  ...
  Czytaj wiecej