----- Reklama -----

Udostępnij swoim znajomym:

Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 335: Terminologia nieruchomości dochodowych

UTILITY EASEMENT – udogodnienie dla potrzeb usługi komunalnej: prawo do korzystania z nieruchomości należącej do kogoś innego przez zakłady użyteczności publicznej do poprowadzenia przez czyjeś grunty rurociągu gazowego, przewodów wysokiego napięcia, kabli telekomunikacyjnych, itp.

WAIVER – zrzeczenie się praw: klauzula w kontrakcie stanowiąca zrzeczenie się przysługującego prawa, np. prawa do przeprowadzenia inspekcji na obecność farb ołowiowych (lead-based paint inspection waiver).

WARRANTY OF HABITABILITY – gwarancja zamieszkalności: zapewnienie właściciela nieruchomości dochodowej, że dany lokal nadaje się do najmu i zamieszkania pod względem wymogów bezpieczeństwa.

WASTING ASSETS – aktywa zużywalne: własność, która ulega zniszczeniu z upływem czasu, np. wszelkie ulepszenia działki są traktowane jako aktywa zużywalne, które nie trwają wiecznie, w odróżnieniu do samej ziemi, na której zostały zbudowane.

WATER RIGHTS – prawa dostępu do wody: prawo dostępu do wody, z którego może korzystać właściciel nieruchomości położonej nad jeziorem, morzem lub oceanem (littoral rights), oraz położonej nad rzeką lub strumieniem (riparian rights). 

WHITE ELEPHANT – chybiona inwestycja, kosztowne przedsięwzięcie: w branży nieruchomości to idiomatyczne wyrażenie (dosłownie „biały słoń”), odnosi się do nieudanej inwestycji w nierentowny budynek, który jest zbyt kosztowny w utrzymaniu i nie jest w stanie przynieść jakichkolwiek dochodów.

YIELD – przychody, rentowność: zysk z danej inwestycji, obliczany zwykle w skali rocznej lub miesięcznej.

ZONING – podział na strefy zagospodarowania przestrzennego: mechanizm prawny stosowany przez administrację na szczeblu lokalnym, który reguluje użytkowanie prywatnych nieruchomości zgodnie z obowiązującym w danej miejscowości planem zagospodarowania przestrzennego.

ZONING BOARD OF APPEALS (inna nazwa: zoning hearing board) – komisja odwoławcza d.s. zagospodarowania przestrzennego: komisja rozpatrująca odwołania dotyczące podziału na strefy, dozwolonych sposobów użytkowania nieruchomości, oraz wydająca wyjątkowe zezwolenia (variances) i zezwolenia na warunkowe użytkowanie (conditional-use permits) po wysłuchaniu publicznym (public hearing).

ZONING MAP – mapa podziału na strefy: mapa przedstawiająca podział miejscowości na strefy zagospodarowania przestrzennego, dostępna w urzędzie miasta lub na stronie internetowej urzędu. Chicagowska mapa podziału na strefy (gisapps.cityofchicago.org/zoning/) jest przykładem mapy interaktywnej, która pozwala użytkownikowi na szybkie zidentyfikowanie strefy danej nieruchomości poprzez wpisanie adresu, skrzyżowania, lub numeru identyfikacyjnego działki (parcel identification number).

ZONIN ORDINANCE – zarządzenie dotyczące podziału na strefy: zarządzenie wydanie przez władze miejskie określające szczegółowo, jakiego typu nieruchomości mogą znajdować się w danej strefie. Strefy mieszkalne (residential zones) podzielone są na kilka kategorii. Np. w strefie mieszkalnej o niskim zagęszczeniu (low density residential zone) znajdują się wyłącznie domy jednorodzinne, natomiast w strefie o wysokim zagęszczeniu (high density residential zone) budynki apartamentowe i bloki mieszkalne. Każde miasto wydaje swoje własne zarządzenia, więc nie istnieje jednolite nazewnictwo poszczególnych stref. Np. w Arlington Heights strefa domów jednorodzinnych określana jest jako one family dwelling district, w Schaumburgu natomiast podobna strefa to single family residence district. Podział na strefy ma wpływ na takie kwestie jak m.in. dozwolony sposób użytkowania nieruchomości (permitted use), rozmiar działek, wysokość budynków, minimalne odstępy pomiędzy budynkami a granicami działki (setbacks), gęstość zabudowania, rodzaj, styl oraz wygląd budynków.

Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Tłumacz zawodowy z 20-letnim doświadczeniem. Realtor®, Real Estate Managing Broker, właściciel firmy Caret Realty Inc. Od 2004 roku służy pomocą przy kupnie, sprzedaży oraz najmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645  
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        
Web: www.CaretRealty.com

Udostępnij swoim znajomym:

Komentarze (0)

Skomentuj artykul jako pierwszy

Skomentuj

Komentuj jako gosc. Sign up or login to your account.
Załączniki (0 / 3)
Share Your Location