----- Reklama -----

Poradnik

 • Umowy powiernicze gruntów

  Monitor 02/24/2017

  Sporządzenie umowy powierniczej gruntów („Land Trust”) jest to prosty i tani sposób przenoszenia własności nieruchomości. Umowa powiernicza gruntów pozwala na to, by powiernik był na tytule jako właściciel nieruchomości; lecz, prawa własności należą do właściciela / beneficjenta, którego udział w

  ...
  Czytaj wiecej
 • Umowy powiernicze gruntów („Land Trusts”)

  Monitor 02/24/2017

  Sporządzenie umowy powierniczej gruntów („Land Trust”) jest to prosty i tani sposób przenoszenia własności nieruchomości. Umowa powiernicza gruntów pozwala na to, by powiernik był na tytule jako właściciel nieruchomości; lecz, prawa własności należą do właściciela / beneficjenta, którego udział w

  ...
  Czytaj wiecej
 • Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

  Monitor 02/24/2017

  MORTGAGE obciążenie hipoteczne, dług hipoteczny:dobrowolne obciążenie nieruchomości (voluntary lien) w wyniku zawarcia umowy z instytucją udzielającą kredytu hipotecznego. Zaciągając pożyczkę w celu sfinansowania transakcji kupna nieruchomości, dłużnik hipoteczny

  ...
  Czytaj wiecej
 • Krajowe Stowarzyszenie Realtorów

  Monitor 02/24/2017

  Obowiązki wobec społeczeństwa(Duties to the Public):

  - Kodeks bezwzględnie zakazuje dyskryminacji. Realtor® nie może odmówić udzielenia danej osobie usług ze względu na jej rasę, kolor skóry, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, status rodzinny, pochodzenie narodowe, lub orientację seksualną

  ...
  Czytaj wiecej
 • Kodeks Etyczny Krajowego Stowarzyszenia Realtorów

  Monitor 02/17/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 287

  Termin Realtor® jest zastrzeżoną nazwą firmową i mogą go używać jedynie członkowie Krajowego Stowarzyszenia Realtorów® (National Association of Realtors®), którzy zobowiązali się do przestrzegania Kodeksu Etycznego

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci

  Monitor 02/10/2017

  „Transfer on death instrument”

  Dokument pozwalający na przekaz nieruchomości mieszkalnej po śmierci pozwala właścicielowi nieruchomości mieszkalnej („residential real property”) wyznaczyć jednego lub więcej beneficjentów, którzy otrzymają udział w nieruchomości mieszkalnej po śmierci

  ...
  Czytaj wiecej
 • Kodeks Etyczny Krajowego Stowarzyszenia Realtorów

  Monitor 02/03/2017

  NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS®(w skrócie: NAR)– Krajowe Stowarzyszenie Realtorów®: założone na początku XX wieku w Chicago, stowarzyszenie skupiające ponad milion agentów obrotu nieruchomościami, promujące profesjonalizm i przestrzeganie zasad etycznych w branży nieruchomości. Tylko

  ...
  Czytaj wiecej
 • Nieruchomość, własność nieruchoma oraz własność osobista

  Monitor 02/03/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 285

  REAL ESTATE nieruchomość: działka oraz wszystkie obiekty i elementy, które zostały do niej dołączone (tzw. improvements).

  REAL PROPERTY własność nieruchoma, majątek

  ...
  Czytaj wiecej
 • Przyczyny kolizji samochodowych

  Monitor 01/27/2017

  W stanie Illinois dochodzi do wielu kolizji samochodowych. Według Departamentu Transportu Illinois („Illinois Department of Transportation”), w 2014 roku zostało zgłoszonych 296,049 kolizji samochodowych. W tych kolizjach z 2014 roku odnotowano 84,652 obrażeń cielesnych. Departament Transportu Illinois

  ...
  Czytaj wiecej
 • Ryzyko powodzi a wartość nieruchomości

  Monitor 01/20/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 284

  FLOODPLAIN obszar zalewowy, teren zalewowy: obszar znajdujący się najczęściej w pobliżu rzeki lub jeziora, który jest narażony na zalanie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Cechy charakterystyczne nieruchomości

  Monitor 01/20/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce
  część 283

  IMMOBILITY nieruchomość, niemobilność: geograficzne położenie danej nieruchomości jest ustalone na zawsze i nigdy nie może być fizycznie zmienione. Jeśli nasz piękny dom znajduje się w niezbyt interesującej okolicy,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Urazy na siłowni

  Monitor 01/13/2017

  Nowy rok - nowy ja. Jako część noworocznych postanowień, często słyszymy te słowa w styczniu, a nawet w lutym. Większość z nas pragnie wyglądać ładnie oraz czuć się dobrze. Postanawiamy odżywiać się zdrowo oraz ćwiczyć regularnie. Ćwiczenia na siłowni ("gym") stają się często niezbędnym elementem

  ...
  Czytaj wiecej
 • Sprzedaż gruntu z lasem

  Monitor 01/06/2017

  30 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach przyznająca lasom państwowym prawo pierwokupu gruntów leśnych zbywanych odpłatnie. Uprawnienie to ma pomóc osiągnąć planowane zwiększenie zalesienia powierzchni kraju. Nowa regulacja może utrudnić sam proces obrotu gruntami leśnymi z uwagi na

  ...
  Czytaj wiecej
 • Formy posiadania nieruchomości

  Monitor 01/06/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości, część 282

  Tenancy in severalty wyłączne posiadanie: forma posiadania polegająca na tym, że nieruchomość należy wyłącznie do jednej osoby fizycznej lub prawnej (od słowa sever -odciąć, rozdzielić). Właściciel nieruchomości

  ...
  Czytaj wiecej
 • Poślizgnięcia oraz upadki

  Monitor 12/30/2016

  Istnieją dwa główne pytania, na które należy odpowiedzieć w przypadku każdego poślizgnięcia i upadku w stanie Illinois.

  Odpowiedzi na te pytania pomogą adwokatowi zadecydować, czy jest prawdopodobne, że poszkodowany może zdobyć przewagę w swojej sprawie oraz jakie dowody powinny być zaoferowane jako

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wpływ władzy na posiadanie nieruchomości

  Monitor 12/30/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 281

  EMINENT DOMAIN – prawo państwa do przejęcia nieruchomości na cele publiczne: jeśli rząd stanowy nie jest w stanie wynegocjować kupna nieruchomości od prywatnej osoby, może skorzystać z prawa do przejęcia danej nieruchomości na

  ...
  Czytaj wiecej
 • Konflikt warunków umowy

  Monitor 12/23/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce

  Najważniejsze części kontraktu sprzedaży / kupna nieruchomości część 280

  SELLERS REPRESENTATIONS – oświadczenie sprzedającego: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości, w którym sprzedający oświadcza,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Najważniejsze części kontraktu sprzedaży / kupna

  Monitor 12/16/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 279

  PURCHASE PRICE – cena zakupu: klauzula w kontrakcie określająca cenę sprzedaży nieruchomości oraz sposób, w jaki zostanie ta suma zapłacona, tzn. termin wpłaty i wysokość zaliczki (earnest money) oraz pozostała kwota do

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zachowajmy czujność podczas okresu świątecznego

  Monitor 12/16/2016

  Okres świąteczny kojarzy się nam z kolędami, domami przybranymi w kolorowe światełka oraz nadmuchane bałwany, zapachem świeżej choinki, uroczystościami, feriami szkolnymi, oraz ze spędzaniem czasu w gronie rodzinnym. Generalnie są to przyjemne skojarzenia. Lecz podczas okresu świątecznego ilość przestępstw,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Niewypłacalność spółki a możliwość odzyskania długu

  Monitor 12/09/2016

  Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety nierzadko zdarza się, że pomimo korzystnego wyroku, nie ma szansy na odzyskanie wierzytelności od firmy, ponieważ jest ona całkowicie niewypłacalna. W takiej

  ...
  Czytaj wiecej