----- Reklama -----

Poradnik

 • Ryzyko powodzi a wartość nieruchomości

  Monitor 01/20/2017

  Słownik Tematyczny Branży Nieruchomości w Ameryce, część 284

  FLOODPLAIN obszar zalewowy, teren zalewowy: obszar znajdujący się najczęściej w pobliżu rzeki lub jeziora, który jest narażony na zalanie

  ...
  Czytaj wiecej
 • Cechy charakterystyczne nieruchomości

  Monitor 01/20/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce
  część 283

  IMMOBILITY nieruchomość, niemobilność: geograficzne położenie danej nieruchomości jest ustalone na zawsze i nigdy nie może być fizycznie zmienione. Jeśli nasz piękny dom znajduje się w niezbyt interesującej okolicy,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Urazy na siłowni

  Monitor 01/13/2017

  Nowy rok - nowy ja. Jako część noworocznych postanowień, często słyszymy te słowa w styczniu, a nawet w lutym. Większość z nas pragnie wyglądać ładnie oraz czuć się dobrze. Postanawiamy odżywiać się zdrowo oraz ćwiczyć regularnie. Ćwiczenia na siłowni ("gym") stają się często niezbędnym elementem

  ...
  Czytaj wiecej
 • Sprzedaż gruntu z lasem

  Monitor 01/06/2017

  30 kwietnia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach przyznająca lasom państwowym prawo pierwokupu gruntów leśnych zbywanych odpłatnie. Uprawnienie to ma pomóc osiągnąć planowane zwiększenie zalesienia powierzchni kraju. Nowa regulacja może utrudnić sam proces obrotu gruntami leśnymi z uwagi na

  ...
  Czytaj wiecej
 • Formy posiadania nieruchomości

  Monitor 01/06/2017

  Słownik tematyczny branży nieruchomości, część 282

  Tenancy in severalty wyłączne posiadanie: forma posiadania polegająca na tym, że nieruchomość należy wyłącznie do jednej osoby fizycznej lub prawnej (od słowa sever -odciąć, rozdzielić). Właściciel nieruchomości

  ...
  Czytaj wiecej
 • Poślizgnięcia oraz upadki

  Monitor 12/30/2016

  Istnieją dwa główne pytania, na które należy odpowiedzieć w przypadku każdego poślizgnięcia i upadku w stanie Illinois.

  Odpowiedzi na te pytania pomogą adwokatowi zadecydować, czy jest prawdopodobne, że poszkodowany może zdobyć przewagę w swojej sprawie oraz jakie dowody powinny być zaoferowane jako

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wpływ władzy na posiadanie nieruchomości

  Monitor 12/30/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 281

  EMINENT DOMAIN – prawo państwa do przejęcia nieruchomości na cele publiczne: jeśli rząd stanowy nie jest w stanie wynegocjować kupna nieruchomości od prywatnej osoby, może skorzystać z prawa do przejęcia danej nieruchomości na

  ...
  Czytaj wiecej
 • Konflikt warunków umowy

  Monitor 12/23/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce

  Najważniejsze części kontraktu sprzedaży / kupna nieruchomości część 280

  SELLERS REPRESENTATIONS – oświadczenie sprzedającego: klauzula w kontrakcie kupna / sprzedaży nieruchomości, w którym sprzedający oświadcza,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Najważniejsze części kontraktu sprzedaży / kupna

  Monitor 12/16/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 279

  PURCHASE PRICE – cena zakupu: klauzula w kontrakcie określająca cenę sprzedaży nieruchomości oraz sposób, w jaki zostanie ta suma zapłacona, tzn. termin wpłaty i wysokość zaliczki (earnest money) oraz pozostała kwota do

  ...
  Czytaj wiecej
 • Zachowajmy czujność podczas okresu świątecznego

  Monitor 12/16/2016

  Okres świąteczny kojarzy się nam z kolędami, domami przybranymi w kolorowe światełka oraz nadmuchane bałwany, zapachem świeżej choinki, uroczystościami, feriami szkolnymi, oraz ze spędzaniem czasu w gronie rodzinnym. Generalnie są to przyjemne skojarzenia. Lecz podczas okresu świątecznego ilość przestępstw,

  ...
  Czytaj wiecej
 • Niewypłacalność spółki a możliwość odzyskania długu

  Monitor 12/09/2016

  Dzisiejszy artykuł poświęcony będzie kwestii odpowiedzialności członków zarządu za niewypłacalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niestety nierzadko zdarza się, że pomimo korzystnego wyroku, nie ma szansy na odzyskanie wierzytelności od firmy, ponieważ jest ona całkowicie niewypłacalna. W takiej

  ...
  Czytaj wiecej
 • Uniemożliwienie dostępu

  Monitor 12/09/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 278

  CRIME FREE LEASE ADDENDUM – dodatkowa klauzula kontraktu wynajmu dotycząca przestępczości: dokument o charakterze zapobiegawczym, mający na celu zmniejszenie w danej okolicy przestępczości szczególnie narażonej na działalność

  ...
  Czytaj wiecej
 • Umowa wynajmu w mieście Chicago

  Monitor 12/02/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce

  CITY OF CHICAGO RESIDENTIAL LANDLORD AND TENANT ORDINANCE SUMMARY– Streszczenie Zarządzenia Miasta Chicago Dotyczącego Wynajmu Lokali Mieszkalnych: dokument zawierający najważniejsze przepisy dotyczące wynajmu lokali w Chicago, który musi

  ...
  Czytaj wiecej
 • O rozwiązaniu małżeństwa

  Monitor 12/02/2016

  Ustawa o rozwiązaniu małżeństwa w stanie Illinois („Illinois Dissolution of Marriage Act” lub „IMDMA”) przeszła szereg zmian w ciągu ostatniego roku. Jedną z głównych zmian było wprowadzenie obliczenia kwoty pieniężnej dotyczącej finansowego utrzymywania współmałżonka w sprawach rozwodowych. Widzieliśmy

  ...
  Czytaj wiecej
 • Naruszenie umowy wynajmu

  Monitor 11/25/2016

  Terminologia wynajmu nieruchomości, część 276

  TRADE FIXTURES (inna nazwa: chattel fixtures) – urządzenia handlowe / wyposażenie wynajmowanej nieruchomości dochodowej: rzeczy stanowiące własność osobistą osoby wynajmującej lokal w celu prowadzenia działalności biznesowej, np. półki

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wyrok i co dalej – czyli kilka słów o egzekucji komorniczej

  Monitor 11/25/2016

  Sukces na sali sądowej i uzyskanie korzystnego dla nas wyroku to dopiero początek drogi do uzyskania zaległej płatności. Oczywiście wygranie sprawy cieszy i jest dużym sukcesem. Musimy jednak pamiętać, że równie istotne jest sprawne i mądre przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, bo niestety nie każdy

  ...
  Czytaj wiecej
 • Co zrobić po kolizji samochodowej?

  Monitor 11/18/2016

  W pewnym momencie prawie każdy z nas będzie uwikłany w kolizję samochodową. Prawdopodobieństwo kolizji samochodowej jest duże, bez względu na nasze próby unikania kolizji oraz naszą bezpieczną jazdę. Zbyt wiele jest pojazdów na drogach, zbyt wiele nieuważnych kierowców, oraz rozproszeń podczas jazdy, żeby

  ...
  Czytaj wiecej
 • Pochowanie w grobie rodzinnym

  Monitor 11/11/2016

  Czy można dokładnie ustalić, kto może być pochowany w grobie rodzinnym? W grobie ziemnym? Komu przysługuje prawo do grobu? Jakie są konsekwencje w przypadku zaległości w uiszczaniu opłat na rzecz zarządcy cmentarza? Czy można odkupić grób? Dla wielu osób to kwestie istotne, dlatego zapraszamy do zapoznania

  ...
  Czytaj wiecej
 • Wynajem nieruchomości

  Monitor 11/11/2016

  Słownik tematyczny branży nieruchomości w Ameryce, część 274

  SECURITY DEPOSIT – depozyt zabezpieczający: określona w kontrakcie wynajmu kwota, zwykle równa wysokości miesięcznego czynszu, którą opłaca lokator przed wprowadzeniem się do wynajmowanego lokalu; depozyt ten powinien być

  ...
  Czytaj wiecej
 • Roszczenie cywilne w powiecie Cook

  Monitor 11/04/2016

  Złożenie roszczenia cywilnego w Sądzie („Filing a Lawsuit”)

  Każda sprawa cywilna rozpoczyna się od złożenia roszczenia wraz z dokonaniem opłaty sądowej. W roszczeniu musi być wyjaśnione dokładnie – co się stało; kto jest rzekomo winny; jaka jest legalna podstawa do rzekomej

  ...
  Czytaj wiecej